NYHETER

Aktuellt

Akademikern
Foto: Mostphotos.

Svårt bli behörig socionom

I flera av landets kommuner är majoriteten av de socialsekreterare som hanterar barn- och ungdomsärenden obehöriga. Senast 2019 behöver de ha kompletterat sin utbildning, men hur det ska gå till är fortfarande oklart. – Det visade sig vara mycket mer komplicerat än vad vi hade trott, säger Johan Kostela på Högskolan Dalarna.
Karriär
Akademikern
Med klar majoritet har riksdagen nu beslutat att införa de nya, hårdare, asyllagarna. Effekten befaras bli att alla nyanlända, inklusive akademiker, vill ta första bästa jobb.
Arbetsmarknad
Akademikern
Foto: Jessica Segerberg.

Han står på patientens sida

Cancer ställer livet på sin spets. Socionomen Markus Carlsson följer unga patienter på en resa mellan liv och död. Han är Sveriges första aktivitetskoordinator på en cancerklinik.
Karriär
Akademikern
Foto: Mostphotos.

Nya kollektivavtal på plats

Akademikerförbunden har kommit överens om nya kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen KFO och Almega Samhallförbundet. De nya villkoren gäller från och med 1 maj respektive 1 april.
Kollektivavtal
Akademikern
Foto: Paulina Holmgren.

Tema integration: Han spelar roll

Körkort, praktikplats eller en självvald fritidsaktivitet. I Skellefteå har man konkreta mål för ensamkommande ungdomars integration.
Migration
Akademikern
I juni klubbas sannolikt regeringens nya asyllag. Sveriges regler hamnar då på EU:s miniminivå. Många är rädda att det sätter krokben för integrationen.
Migration
Akademikern
Kortare arbetstid med bibehållen lön. Det får barnutredarna i Sundsvalls kommun i ett pilotprojekt som startar i höst. – Jag tror att jag kommer att orka mer, säger socialsekreteraren Helene Stenberg.
Socialt arbete
Akademikern
Foto: Anna Simonsson. Statsvetaren Tina Morad på Refugees welcome i Stockholm hjälper flyktingar att bygga ett hem i Sverige.

Hon hjälper flyktingar att hitta hem

När flyktingar strömmade till centralstationen startade Tina Morad Refugees welcome Stockholm. Nu tar de nästa steg: att hjälpa flyktingarna att bygga ett liv i Sverige.
Migration
Akademikern
Foto: Anna Simonsson.

Vem får bygga sitt liv i Sverige?

Sverige har en lång tradition av generöst flyktingmottagande. Men i juni stramas lagarna förmodligen åt. Många som arbetar med integration är skeptiska men förbereder sig nu på de nya förutsättningarna. I nya Akademikern är temat integration.
Migration
Akademikern
Foto: Mostphotos.

1 av 10 inte behörig

En av tio socialsekreterare som hanterar insatser som rör barn och unga är inte behörig. I de flesta fall handlar det om beteendevetare som senast 2019 måste komplettera sin utbildning eller byta tjänst.
Beteendevetare