NYHETER

Aktuellt

Akademikern
Foto: Mostphotos.

Avtal klart med Svenska kyrkan

Ett förenklat löneavtal och en löneökning på minst 2,2 procent. Det är de viktigaste nyheterna i avtalet mellan fackförbunden och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
Kollektivavtal
Akademikern
Foto: Regeringen. Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Fler kvinnor ska bli professorer

Varannan doktorand är kvinna, men bland professorerna är tre av fyra män. Nu skärper regeringen jämställdhetskraven på universitet och högskolor.
Jämställdhet
Akademikern
Foto: Mostphotos.

Två nya kollektivavtal klara

Nu är avtalsförhandlingarna mellan Akademikerförbunden och Almega Bemanningsföretagen respektive IDEA Tjänstemannaavtal klara. Löneökningarna kommer att följa arbetsmarknadens märke om 2,2 procent enligt båda avtalen.
Kollektivavtal
Akademikern
Hälften av alla akademiker uppger att de är tvungna att dra in på luncher, arbeta över eller ta med sig jobb hem. Mer än var fjärde helgjobbar ibland. Andelen akademiker som jobbar på helgerna har ökat med tio procentenheter på bara åtta år.
Arbetsmiljö
Akademikern
Nio av tio biståndshandläggare har så hög arbetsbelastning att det är svårt att hinna med arbetsuppgifterna. Stress och hög personalomsättning blir resultatet.
Arbetsmiljö
Akademikern
I vår drar regeringen igång arbetet med att skapa en ny socialtjänstlag. Den nuvarande lagen har funnits i 34 år och beskrivs i dag som ett otidsenligt lapptäcke. Så här går arbetet till steg för steg.
Socialt arbete
Akademikern
Foto: Livendo. Hästen Hera och stallchefen Magdalena Duczko på Livendo HVB jobbar i en verksamhet som drivs utan vinstintresse.

Idéburen välfärd lockar personal

Den idéburna välfärdssektorn växer i Sverige. Nu ska forskare ta reda på vad de icke vinst-drivande verksamheterna har för styrkor och utmaningar.
Socialt arbete
Akademikern
Foto: Mostphotos.

Nytt etikråd lotsar dig rätt

Ställs du inför etiska problem i din yrkesvardag? Nu kan du få hjälp att lösa dem av Akademikerförbundet SSR:s nya etikråd. I dag träffas det för första gången.
Ledarskap
Akademikern
Foto: Lindsten-Nilsson.

Min väg: Hon vägrar foga sig

Soraya Sohrabi lämnade universitetskarriären i Iran för kärleken i Sverige. Här kraschade hon i Arbetsförmedlingens fas 3 innan hon tog tillbaka makten.
Karriär
Akademikern
Foto: Mostpotos. Löneavtalen är i fokus i några av förhandlingarna med ideell sektor och Svenska kyrkan.

Så går förhandlingarna med ideell sektor och Svenska kyrkan

Den senaste tiden har mycket ljus riktats mot konflikten mellan Akademikerförbunden och Almega om flexpensionerna. Men i skuggan av den går förhandlingarna med arbetsgivarorganisationer i ideell sektor, vård och omsorg och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisationer framåt.
Avtal 2016