28 mars, 2024

Siffersatt avtal i hamn – 3,3 procent i löneökning

AVTAL Nytt kollektivavtal har tecknats för anställda i kommuner och regioner. Avtalet gäller i ett år och garanterar löneökning på 3,3 procent. ”Ett rejält tag kring lönebildningen”, säger Markus Furuberg från Akademikerförbundet SSR.

Markus Furuberg, förhandlingschef Akademikerförbundet SSR.

Foto: Viktor Gårdsäter

Anställda i kommuner, regioner och kommunägda företag garanteras en löneökning på 3,3 procent i år. Parterna, det vill säga fackförbunden i välfärden samt Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Sobona, lyckades ro i hamn ett nytt avtal hela tre dagar innan det gamla löper ut och slipper därmed sitta i sena förhandlingsrundor under påskhelgen.

– Det känns bra och jag tycker att vi har en bra överenskommelse med många stora satsningar, säger Markus Furuberg, förhandlingschef vid Akademikerförbundet SSR som har cirka 35 000 medlemmar i kommuner och regioner.

– Mycket av det vi har jobbat med under överskådlig tid, det tar vi nu ett rejält tag kring. Det gäller lönebildningen och även arbetstidsregleringen.

Att få en centralt satt siffra, 3,3 procent, som garanterad löneökning i stället för som tidigare år sifferlösa avtal var viktigt för fackförbunden i årets avtalsrörelse. Framför allt under förra året när inflationen skenade såg fackförbunden att det gick ut över medlemmarnas löneutveckling.

Avtalet är ettårigt, något som facken yrkade på. Akademikerförbundet SSR vill under året följa upp arbetet med lönesättningen.

– Det är ett lite svårbedömt ekonomiskt läge. Under året vill vi göra kartläggningar och analyser och testa så att vi vet, om vi skulle gå in i ett längre avtal, att det blir bra för våra medlemmar.

I avtalet är parterna överens om att se över arbetstider och arbetstidsregleringar så att det blir attraktivt för medarbetarna men också anpassat till verksamheten.

– Vi har 1,2 miljoner som jobbar i välfärden och de jobbar med väldigt olika saker. I dag har vi så många olika arbetstidsregleringar att det har blivit ett lapptäcke, säger Markus Furuberg.

Översynen innebär inte per automatik kortare arbetstid, men däremot ska en seriös genomlysning göras för att hitta en nivå som arbetstagarna och verksamheten mår bra av.

– Detta är en viktig del av kompetensförsörjningen. Det arbetet påbörjas nu och vi gör ett rejält omtag. Det känns väldigt roligt.

Tillsammans med SKR ska fackförbunden begära trepartssamtal med regeringen för att få fart på arbetet med omställningsstudiestöd.

I avtalet finns också en avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser.

Fakta / Nya kollektivavtalet i korthet

  • Avtalet gäller 1 april 2024 till 31 mars 2025.
  • Löneökningarna i år ska vara i genomsnitt minst 3,3 procent.
  • Från och med nu är det möjligt att ha lönesättande samtal med chefen.
  • De som kommer överens om ny lön senare under året har rätt till retroaktiv löneökning från den 1 april.
  • OB-tillägg och andra lönerelaterade ersättningar höjs med 3,3 procent.
  • Den generella löneökningen på 3,3 procent gäller inte chefer och arbetsledande personal.
  • Tillsammans ska parterna arbeta för bättre lönesättningsprocess med bättre förståelse för hur lönen sätts och där det är möjligt för medarbetarna att påverka sin lön.
  • Möjligheter för specialisering och nya karriärvägar ska ses över gemensamt med arbetsgivaren och parterna ska initiera ett trepartssamtal med regeringen för att få fart på möjligheterna till omställning.
  • Vid provanställning införs en varseltid på 14 dagar då den anställde har rätt att få besked om provanställningen inte övergår i en tillsvidareanställning.
  • Parterna ska gemensamt arbeta för friskare arbetsplatser.
Reporter Annika Clemens

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024

Fackliga kollegorna i fängelse – ”Det är nog värst f...

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Maryia Taradzetskaya befann sig i Berlin f...
15 april, 2024

Lönefrågor lockar nya medlemmar i Arvika

FACKLIGT Frågor om lön och friskvård lockar nya med...
12 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024


Läs även

Avtalsrörelsen på upploppet – ”Intensiva förhandlingar”

KOLLEKTIVAVTAL En knäckfråga är om det ska bli en central...
26 mars, 2024

Allt fler inom HR söker sig till nya jobb

HR De senaste tio åren har omsättningen bland...
21 mars, 2024

Jämlikhetsdata i arbetet mot rasism i arbetslivet

LIKABEHANDLING Panelsamtal om jämlikhetsdata och huruvida...
20 mars, 2024

Hög personalomsättning bland HR – ”Bekymmersam...

HR Personalomsättningen skenar bland HR-speci...
19 mars, 2024