26 april, 2024

Larmet inifrån Arbetsförmedlingen: ”It-miljön skapar stress och ohälsa”

ARBETSMILJÖ Frustration, stress, ilska och uppgivenhet. Så beskriver medarbetare på Arbetsförmedlingen problemen kring den digitala arbetsmiljön. Skyddsombuden har vänt sig till Arbetsmiljöverket som gjort en inspektion på arbetsplatsen.

Skyddsombuden på Arbetsförmedlingen har gjort en 66a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Foto: Arbetsförmedlingen / privat

Skyddsombuden Mattias Gustafsson och Christer Hansson har vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få prövning på kravet att Arbetsförmedlingen ska undersöka de 11 000 anställdas digitala arbetsmiljö.

– Vi har träffat Arbetsmiljöverket och väntar nu på deras utslag som ska komma inom två till tre veckor. Det saknas tydlig lagstiftning inom området och vi hoppas att Arbetsmiljöverket kommer med ett prejudicerande utslag, berättar huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson.

Skyddsombuden har vid flertalet tillfällen de senaste åren påtalat bristerna i den digitala arbetsmiljön för arbetsgivaren, men menar att de inte har åtgärdat problemen fullt ut.

– Medarbetare signalerar regelbundet om problem i den digitala arbetsmiljön som börjar med frustration, stress, ilska, uppgivenhet och som kan leda till arbetsrelaterad ohälsa. En annan orsak till hög arbetsbelastning och upplevd stress är att arbetsgivaren styr verksamheten som om it-stödet alltid levererar till 100 procent och inte tar hänsyn till driftsbortfall.

Mattias Gustafsson anser att arbetsgivaren saknar en rutin och styrning för att hämta tillbaka den förlorade arbetstiden vid driftsstörning i olika system, vilket leder till att medarbetarna i hög grad kompenserar för arbetsgivarens brister. Något som kan leda till arbetsrelaterad ohälsa. Det visar en intern undersökning bland medarbetarna som gjorts av skyddsombuden.

– När system och program inte funkar som de ska och du inte kan utföra arbetet hamnar du efter. Det löser många genom att kompensera; jobba fortare, skippa rasterna, jobba obetalt på kvällar, komma tidigare till jobbet, kanske till och med hoppa över toalettbesök. Det skapar en stress och en väldigt ohälsosam arbetsmiljö.

Vad kräver ni av arbetsgivaren?

– Vi kräver att arbetsgivaren undersöker vilka risker som finns i den digitala arbetsmiljön, och att man åtgärdar dessa brister. Arbetsgivaren behöver förstå hur det är att vara människa i den digitala världen på Arbetsförmedlingen, med de knappar och program som brister och som går ut över medarbetaren.

Mattias Gustafsson menar att kontroller och rutiner kring den digitala arbetsmiljön är närmast obefintlig, och ser ett stort behov av lagstiftning på området.

– Vi är supernoga med att undersöka den fysiska arbetsmiljön, vi trycker på eluttag och öppnar och stänger dörrar. Där har vi stenkoll. Men det som finns precis framför oss på skärmar, själva funktionaliteten i programmen och vilka risker som finns, är inte kontrollerade. Man borde göra skyddsronder kring den digitala arbetsmiljön, precis som man gör i den fysiska.

Han hoppas att Arbetsmiljöverket kommer med tydligare riktlinjer som kan vara till hjälp även för andra myndigheter och aktörer med liknande utmaningar.

– Vi tror inte att det enbart är Arbetsförmedlingen som har dessa utmaningar med driftstörningar, teknik som utvecklats och som inte stödjer arbetet. Utan att det snarare är ett samhällsfenomen.

Arbetsförmedlingens ledning delar inte uppfattningen om att den inte har tagit bristerna på allvar, utan menar att Arbetsförmedlingen tar sitt ansvar som arbetsgivare och jobbar systematiskt med alla delar av arbetsmiljön.

Anders Liif

– Vi har en bra dialog och samverkan med våra fackliga organisationer och skyddsorganisationen, men just i den här frågan har vi inte riktigt samma uppfattning. Vi jobbar systematiskt med den digitala arbetsmiljön och vi har åtgärder kopplat till det, säger Anders Liif, vikarierande HR-direktör på Arbetsförmedlingen.

Hur ser ni på att Arbetsmiljöverket kopplats in i frågan?

– Det är en pågående inspektion och Arbetsmiljöverket har gjort ett verksamhetsbesök hos oss. Vi tar det här på allvar förstås, men nu pågår det en utredning och jag tycker vi får avvakta och se vad Arbetsmiljöverket kommer fram till.

Reporter Therese Johansson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Förslag till kongressen: Förbundskansliet ska bli kl...

KONGRESS 2024 Ska förbundskansliet bli klimatneutralt? O...
21 maj, 2024

Bör Akademikerförbundet slopa SSR?

KONGRESS 2024 I en motion till kongressen föreslås att f...
17 maj, 2024

Vi är akademikerfacket i staten

KRÖNIKA Nu påbörjar vi en resa med målet om att bl...
16 maj, 2024

Rekordmånga motioner till kongressen – ”Histor...

KONGRESS 2024 Akademikerförbundet SSR:s kongress närmar ...
15 maj, 2024


Läs även

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024

Maria lämnar socialtjänsten till följd av ohållbar s...

SOCIALT ARBETE Hög personalomsättning bland socialsekrete...
25 mars, 2024

Hög personalomsättning bland HR – ”Bekymmersam...

HR Personalomsättningen skenar bland HR-speci...
19 mars, 2024

Nytt varsel på Arbetsförmedlingen

ARBETSFÖRMEDLING Fortsatta nedskärningar väntar på Arbetsfö...
13 mars, 2024