18 juni, 2024

Kriminella ligor skulle stoppas med hemliga kontroller

REPORTAGE Facket hade rätt: Bakgrundskontrollerna som skulle stoppa kriminella nätverk att nästla sig in i Södertälje kommun var olagliga. Men ska regeringen göra dem möjliga ändå?

Två kvinnor står i slutet av en betongtrappa, de lutar sig mot räcket.

De anställda kände inte till att de kontrollerades, berättar Kristina Mattsson och Cecilia Bergsten från Akademikerförbundet SSR. Foto: Viktor Gårdsäter

Allas blickar är fästa på Södertälje. I alla fall kommun-Sveriges kollektiva ögon. Just nu väntar man på vad som ska hända härnäst – kommer Södertälje få fortsätta sina bakgrundskontroller och hur kommer de i så fall se ut?

Bakgrunden till kommunens agerande är att personer med koppling till grov, organiserad brottslighet misstänks ha tagit anställning i kommunen för att påverka myndighetsutövningen.

– Vi behöver kartlägga vad som har hänt. Hur och när har kontrollerna skett, vad gör arbetsgivaren med informationen och hur hanterar man uppgifterna utifrån GDPR och personuppgiftslagens regleringar? Mycket är fortfarande väldigt oklart, säger Cecilia Bergsten, ombudsman på Akademikerförbundet SSR och fortsätter:

– För oss är det en symbolfråga. Facket sa nej till bakgrundskontrollerna från första början, men arbetsgivaren lyssnade inte utan körde på sin linje och lämnade ut personuppgifter på alla sina anställda utan de anställdas vetskap. Det strider mot grundlagen.

Södertälje slutar med bakgrundskontrollerna – ”Inväntar nya lagen”

När Södertälje kommun införde bakgrundskontroller våren 2022 anlitade de ett externt bolag som fick ansvar för de över 8 000 anställdas personuppgifter. Företaget använde i sin tur en databas för att kontrollera de anställda för fyra typer av brott – sexualbrott, narkotikabrott, ekonomisk brottslighet och våldsbrott.

Kontrollerna är breda. Om anställda döms för brott kommer det att synas. Men även att förekomma i en förundersökning räcker för att ge träff.

Efter svidande kritik från Justitieombudsmannen har Södertälje har tvingats pausa sina kontroller. JO konstaterar att kommunen gjort fel och agerat i strid med såväl regler om rätten till skydd mot intrång i den personliga integriteten som dataskyddslagstiftningen.

Även facket satte tidigt ned foten och hävdade att bakgrundskontrollerna är grovt integritetskränkande. Så till den grad att Akademikerförbundet SSR tillsammans med en rad andra fackförbund med medlemmar i Södertälje kommun har inlett en tvist med arbetsgivaren. Syftet är att yrka på ersättning för berörda medlemmar och förhandla med kommunen för att hitta en bättre lösning framåt.

Kristina Mattsson, ordförande i lokalföreningen i Södertälje och familjebehandlare i socialtjänsten, menar att kontrollerna leder till en otrygg arbetsmiljö då de skett utan samtycke, och att ingen vet hur långt tillbaka i tiden kontrollerna gått.

"Att inte veta hur eller när kontrollerna gjorts skapar en otrygg känsla."

Kristina Mattsson

– Det blir en osäkerhet – hur långt bak tittar man? Kanske har man gjort snedsteg i sin ungdom som man inte vill att arbetsgivaren ska veta om, och som framför allt inte är relevant i ens yrkesroll och förmåga att utföra sitt arbete. Att inte veta hur eller när kontrollerna gjorts skapar en otrygg känsla.

Men JO:s beslut har lett till att regeringen nyligen tillsatte en utredning som ska undersöka om kommunerna ska få större möjlighet att kontrollera personer som erbjuds anställning mot polisregistret. Utredaren får också i uppdrag att ta ställning till om det ska vara möjligt att även kontrollera personer som redan är anställda.

Kommun-Sverige håller andan. Andra kommuner vill också ha möjlighet att bakgrundskontrollera sina anställda, och är det verkligen så konstigt i tider då arbetslivskriminaliteten ökar?

– Jag håller med om att något måste göras. Södertälje har stora utmaningar kopplat till kriminalitet, där korruption, jäv och manipulation sägs ha förekommit inom kommunens verksamheter. Men att regelbundet screena alla – inte bara nyanställda – på alla typer av brott är inte rätt väg att gå. Framför allt är det olagligt. De anställda måste kunna lita på att sin arbetsgivare följer lagen, säger Cecilia Bergsten.

"Att regelbundet screena alla på alla typer av brott är inte rätt väg att gå. Framförallt är det olagligt."

Cecilia Bergsten

Enligt Kristina Mattsson är inte medlemmarna emot bakgrundskontroller, tvärtom – många tycker att det behövs för att komma till rätta med brottslighet. Flera har dock uttryckt att de har svårt att ta ställning i frågan då de saknar information om varför arbetsgivaren valt denna metod.

– Man vill att kontrollerna ska vara lagliga och att det ska finnas tydligare riktlinjer kring hur och när kontrollerna görs, säger hon.

Vad hade kommunen kunnat göra annorlunda?

– Det hade varit mer relevant om man kopplat specifika kontroller mot specifika yrkesroller. Till exempel att man screenar alla som jobbar med ekonomi på ekonomisk brottslighet. Som det sett ut har alla screenats mot allt – oavsett om du jobbar som köksbiträde eller biståndshandläggare. Att dra alla 8 000 anställda över en kam känns inte rimligt.

Dessutom är det inte effektivt, menar Cecilia Bergsten. Väger man in intrånget i den personliga integriteten och den ekonomiska kostnaden att screena alla anställda med jämna mellanrum med vilka effekter det ger är det inte försvarbart, säger hon.

– Arbetsgivaren har inte kunnat visa på att kontrollerna har lett till några som helst åtgärder, varken att medarbetare blivit uppsagda eller fått ändrade anställningsvillkor. Det är en stor ingripande åtgärd som inte har så stor effekt. Dessutom – vad kostar slagningarna kommunen? Det har vi inte heller fått svar på.

Vad hoppas ni på framåt?

– Vi behöver komma till rätta med brottsligheten i kommunen, alla vill ju ha en säker och trygg arbetsplats. Det är vi alla överens om. Förhoppningen är att kommunen tar till sig fackets synpunkter och att regerings utredning kommer med tydliga riktlinjer om hur bakgrundskontroller av anställda ska få göras i framtiden.

Reporter Therese Johansson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Medlem sedan 1979: ”Kändes stort att strejka”

FACKLIGT Med 45 år i facket och en karriär inom soc...
16 juli, 2024

Integrationsprojekt fördubblas med nya medel – ”Ovär...

ARBETSMARKNAD Nema Problema stöttar utrikesfödda i arbet...
9 juli, 2024

Heike Erkers om nya lagen: ”En kioskvältare...

LAGSTIFTNING Hör förbundsordförande Heike Erkers kommen...
2 juli, 2024

Nya socialtjänstlagen presenterad – ”Äntligen!...

POLITIK Med krav på kunskap och förebyggande arbet...
2 juli, 2024


Läs även

Nu kan farfar vara föräldraledig med barnbarnen – oc...

LAGSTIFTNING Fler dubbeldagar och lättare att vräka hyr...
1 juli, 2024

Chef anmälde otrevliga politiker som arbetsmiljöprob...

ARBETSMILJÖ Samverkan mellan politiker och tjänstemän ...
25 juni, 2024

Maxad övervakning ska stoppa gängen – men vad händer...

ANALYS Ökad kontroll ska stoppa välfärdsbrotten s...
24 juni, 2024

Efter West Pride: ”Fackets roll är viktigare än någo...

PRIDE Fördomar mot hbtqi-personer legitimeras al...
18 juni, 2024