Hot och våld i arbetet

Han blev mordhotad på jobbet

Arbetsmiljö Filip Åhlander vill lyfta frågan om vad en...
24 juni, 2021

"Så skapas en överslätande kultur"

Arbetsmiljö Hot och hat är ett återkommande arbetsmilj...
24 juni, 2021

Våld och hot på jobbet ökar mest

Arbetsmiljö Våld och hot på jobbet har ökat mer än på ...
24 juni, 2021

Reformeringen av Arbetsförmedlingen

Hon coachar Malmös unga till jobb

Arbetsförmedling Marie Bergvall Bark sade upp sig från Arbe...
14 juni, 2021

Svagt stöd i forskningen för privata aktörer

Arbetsförmedling Nu ska externa utförare hjälpa arbetssökan...
15 juni, 2021

Arbetsförmedlare har stor betydelse

Arbetsförmedling En skicklig arbetsförmedlare kan öka den a...
16 juni, 2021

Redaktionen rekommenderar

"Om man hittar enkelheten blir livet vackert"

Karriär Allt pekade mot en karriär som framgångsri...
18 mars, 2021

Nu skapas framtidens arbetsplatser – i nya kläder

Arbetsmiljö Digitalisering och distansarbete har fått ...
9 april, 2021

Han får idéer att växa i Helsingborgs stad

Arbetsmarknad Helsingborg vill bli Sveriges mest innovat...
6 maj, 2021

Kartläggning satte ljuset på orättvisa löneskillnader

Lön När Viktoria Eriksson började kartlägga lö...
30 mars, 2021

Gå vidare i karriären – på samma jobb

Spaning När hjulen snurrar allt snabbare på arbets...
8 februari, 2021

Uppdrag: Att öka folkhälsan

Karriär Som barn fick Mathias Angelin kämpa för at...
26 november, 2020

Akademikern

Akademikern är Akademikerförbundet SSR:s medlemstidning. Förbundet samlar socionomer, personalvetare, beteendevetare, samhällsvetare, folkhälsovetare och ekonomer. Vi skriver om lön, karriär, arbetsmiljö och andra frågor som rör våra läsare i deras yrkesvardag. Tidningen har en fri och självständig ställning och bedrivs med tryckfrihetsförordningen som grund.