Magasinet

Tidningen Akademikern är Akademikerförbundet SSR:s medlemstidning och här kan du läs mer i våra tidigare upplagor. Klicka på omslaget till tidningen för att läsa.