26 mars, 2024

Socionomutbildningen ses över – ”Studenterna behöver rustas”

UTBILDNING Delar av socionomutbildningen utreds sedan tidigare. Nu meddelar regeringen att hela utbildningen ska ses över. Beskedet välkomnas av Akademikerförbundet SSR, som dock även vill se specialistutbildningar.

Heike Erkers välkomnar en översyn av socionomutbildningen.

Foto: Mostphotos / Viktor Gårdsäter

I augusti 2023 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att se över delar av innehållet i socionomutbildningen. Då låg fokus på studenternas kunskaper om ungdomskriminalitet. Uppdraget skulle slutredovisas i slutet på mars men nu utökas utredaren Mikael Tärnfalks uppdrag till att omfatta hela socionomutbildningen.

– För att Sverige ska kunna möta dagens samhällsutmaningar spelar socionomer en stor roll. Deras arbete är bland annat viktigt för att förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet, motverka otrygghet i utsatta områden och förebygga mäns våld mot kvinnor. Den senaste översynen av målen för socionomexamen gjordes 2006 och vi anser därför att en helhetsöversyn av socionomutbildningen behövs för att säkerställa att studenterna rustas för att möta dagens behov, säger utbildningsminister Mats Persson i ett pressmeddelande.

Utredaren får i uppdrag att ta ställning till om målen i examensbeskrivningen för socionomexamen behöver ändras, och om så är fallet föreslå nya eller ändrade examensmål. Utredaren ska också se över möjligheterna till att specialisera sig inom högskolan i socialt arbete eller motsvarande. Det gäller såväl inom ungdomskriminalitet som andra områden.

Akademikerförbundet SSR välkomnar utredningen och betonar att socionomutbildningen är en generalistutbildning, därför är det omöjligt att göra studenterna helt yrkesklara. I stället vill förbundet se specialistutbildningar på flera olika områden.

– Vi behöver specialistutbildning för att lösa samhällets stora utmaningar. Dryga två procent av socionomerna har en mastersutbildning i dag, jämfört med 50 procent bland sjuksköterskor. För att säkra kompetensen i socialtjänsten måste vi göra det mer attraktivt att stanna kvar i yrket och specialisera sig, säger Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR.

Utredningstiden förlängs till den 20 december 2024. Senast den 31 mars 2024 ska utredningen överlämna en redovisning av det arbete som genomförts till och med den 1 mars 2024.

Lästips i Socionomen ›› Är nyutbildade socionomer rustade för den verklighet de möter?

Reporter Annika Sjöberg

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024

Fackliga kollegorna i fängelse – ”Det är nog värst f...

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Maryia Taradzetskaya befann sig i Berlin f...
15 april, 2024

Lönefrågor lockar nya medlemmar i Arvika

FACKLIGT Frågor om lön och friskvård lockar nya med...
12 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024


Läs även

Socialtjänsten: Oro för ökat tryck på unga tjejer i ...

SOCIALT ARBETE Ökat tryck på unga kvinnor som har erfaren...
6 mars, 2024

Hon fick omställningsstudiestöd – ”Mitt jobb kräver ...

UTBILDNING Över 61 000 personer har sökt omställnings...
20 februari, 2024

Risk för ökad prostitution i skuggan av industrisats...

ARBETSMILJÖ I samband med industriexpansionen i norr ö...
13 februari, 2024

Akademikerförbundet SSR inför integritetsombud

UTBILDNING Förtroendevalda ska bli bättre rustade att...
13 februari, 2024