6 mars, 2024

Socialtjänsten: Oro för ökat tryck på unga tjejer i prostitution

SOCIALT ARBETE I spåren av den gröna industrin i norra Sverige märks ökad efterfrågan på unga kvinnor som har erfarenhet av sex mot ersättning. ”Ökat tryck när industrisatsningarna tar fart”, säger Eva Norlin, socialsekreterare i Umeå kommun.

I skuggan av industrierna växer problem med sexuell exploatering fram. Foto: Sandra Johnson / Firefly (AI)

I norra Norrland pågår en historiskt stor samhällsomvandling. Northvolt har placerat sin jättelika batterifabrik i Skellefteå och SSAB, LKAB och Vattenfall går ihop och satsar tillsammans på fossilfritt stål med miljardanläggningar i Luleå och Gällivare.

Men i skuggan av industrierna växer problem med prostitution och arbetskraftsexploatering fram. Eva Norlin är socialsekreterare i Umeå kommun och jobbar som regionkoordinator mot prostitution och människohandel i regionen. Hon och hennes kollegor är operativt ute på fältet i kommunerna och genomför arbetsplatskontroller, och befarar ett ökat tryck på kvinnorna utsatta i prostitution.

Eva Norlin

– Runt samhällsomvandlingen finns en ökad efterfrågan på olika former av exploatering, både vad gäller arbetskraft och sexuella tjänster. Det vi oroar oss för främst är inte de utländska kvinnorna som reser runt i regionen, utan snarare unga tjejer och kvinnor lokalt som har erfarenhet av sex mot ersättning. De får sannolikt ett större tryck mot sig när industrisatsningarna tar fart.

– Dessa personer är svårare att nå, då de ofta tar emot i sitt hem, ute i en bil eller på hotell. Det är lättare att följa utländska kvinnor som reser in i landet och annonserar på öppna eskortsidor.

Vem har ansvar att förebygga att detta sker?

– Kommunerna har ett väldigt stort ansvar, framför allt socialtjänsten, att avsätta resurser för att hjälpa dessa brottsutsatta personer. Kommunerna måste ha en öppen ingång med låga trösklar för att utsatta personer ska kunna söka hjälp. Tyvärr är det få kommuner som gör tillräckligt.

"Kommunerna måste ha en öppen ingång med låga trösklar för att utsatta personer ska kunna söka hjälp. Tyvärr är det få kommuner som gör tillräckligt."

Eva Norlin

– Man måste jobba utåtriktat med vilken hjälp och stöd kommuner och regioner kan erbjuda, och informera om våra lagar i Sverige. Det är ett viktigt arbete då vi i skuggan av samhällsomvandlingen förmodligen kommer att se ökad sexuell exploatering och arbetskraftskriminalitet.

I årsrapporten för 2023 från regionkoordinatorerna i Region Nord rapporteras att 29 personer (26 kvinnor och 3 män) varit utsatta för sexuell exploatering under året. Det är dock få fällande domar, berättar Eva Norlin.

– Mörkertalet är stort. Vi kan gå ut på en arbetsplats och misstänka exploatering, men ingen vågar berätta i rädsla för repressalier. Det är en väldigt svår situation med sårbara människor.

Risk för ökad prostitution i skuggan av industrisatsningarna

Reporter Therese Johansson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024

Fackliga kollegorna i fängelse – ”Det är nog värst f...

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Maryia Taradzetskaya befann sig i Berlin f...
15 april, 2024

Lönefrågor lockar nya medlemmar i Arvika

FACKLIGT Frågor om lön och friskvård lockar nya med...
12 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024


Läs även

Maria lämnar socialtjänsten till följd av ohållbar s...

SOCIALT ARBETE Hög personalomsättning bland socialsekrete...
25 mars, 2024

Bemöter LVU-kampanjen på sociala medier

DESINFORMATION Nu finns Socialstyrelsen på Tiktok och Sna...
12 mars, 2024

Sis i limbo – ”Klart att det väcker frågor”

SIS Sis ska göras om från grunden – hur påverk...
19 februari, 2024

Risk för ökad prostitution i skuggan av industrisats...

ARBETSMILJÖ I samband med industriexpansionen i norr ö...
13 februari, 2024