14 november, 2023

Granskning: Hot och våld vardag för Sis-personal

SIS Stryptag, grova huvudskador, hot om ”slakt”, gisslansituationer och våldsamma upplopp. Under det senaste året har 53 tillbud mot anställda på Sis anmälts till Arbetsmiljöverket. Det betyder att någon i personalen skadas eller hotas nästan varje vecka.

Anmälningarna från Sis till Arbetsmiljöverket visar stora brister i arbetsmiljön.

Foto: Marcus Ericsson / TT

Under det senaste året har Arbetsmiljöverket fått in 53 anmälningar om tillbud och olyckor. Flera av dem allvarliga händelser om hot och fysiskt våld mot personal på Sis. Det är i snitt ett tillbud varje vecka. Personalen på Sis har ett stort och viktigt ansvar att ta hand om barn och ungdomar med allvarliga psykosociala problem och ge dem förutsättningar för ett liv utan missbruk och kriminalitet. Detta ställer krav på ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

Men när Akademikern går igenom anmälningarna framträder en bild av en mycket utsatt arbetssituation. Beskrivningar om hot som innefattar mord av familjemedlemmar, gisslandraman och våld mot anställda så grovt att det kräver sjukhusvård är bara en liten del av alla tillbud som rapporterats till Arbetsmiljöverket.

>> Läs alla artiklar i granskningen här

Händelser har inträffat som ofta sätter djupa spår hos medarbetarna. I en av anmälningarna går att läsa att en i personalen trodde att hon ”skulle bli ihjälslagen”. I en annan beskrivs en gisslansituation där de berörda medarbetarna är så chockade att de inte kan sova och erbjuds samtalsstöd.

"Du kan välja mellan tinningen och halsådran."

Vid ett annat tillfälle beskrivs en situation där maskerade män hotar personalen med stickvapen för att släppa en klient som ska in på psykiatrin. De berörda medarbetarna hamnar i svår chock, och två av dem är så pass medtagna att de skickas hem.

Hot och våld förekommer oftare på Sis än inom exempelvis Kriminalvården. Ändå har Kriminalvården åtta gånger så många intagna (inklusive häkten) och fyra gånger så mycket personal. En jämförelse visar att det är 70 procent vanligare att det förekommer hot och våld på Sis, enligt anmälningarna till Arbetsmiljöverket.

 

Nedan kan du ta del av några av alla händelser som har anmälts som tillbud på Sis-institutioner till Arbetsmiljöverket från 2022 till och med augusti 2023.

13/7 2022*: Våldsamt upplopp

En i personalen blir ombedd att gå till Sis-hemmets gym där det råder hätsk och hotfull stämning bland en grupp flickor.

”De börjar lyfta gymutrustning som de kastar i backen för att få loss delar samtidigt som en annan flicka går fram till en personal och slår denna i ansiktet med en vattenflaska. Samma flicka fyller sedan på flaskan med mjölk och häller det över mitt huvud och på övrig personal. De andra flickorna tar tunga föremål och kastar mot personalgruppen som samlats i ena änden av lokalen. Flickorna är hotfulla och skriker.”

*Anmäls 22/11 2022

15/12 2022: Personal tas som gisslan

Gisslansituation mot en i personalen som under upprepade hot tvingas följa en ungdom till pendeltågsstationen, en promenad på 25 minuter, där hen avviker.

”I samband med att man kommit en bit på vägen ska ungdomen ha sagt till personal 'jag vill inte göra dig illa, men jag kommer att göra dig illa om du inte gör som jag säger. Jag har ett metallföremål i min ficka som jag kommer att använda om du inte gör som jag säger.'"

24/2 2023: Strypgrepp och slagen i magen

En anställd blir utsatt för våld i samband med att hen försökt bryta ett pågående bråk mellan två ungdomar.

”Medarbetaren blev slagen i magen och ungdomen tog ett strypgrepp på hen. Ungdomen har även hotat med att han kommer att gå på medarbetarens barn och familj om det blir någon konsekvens för bråket.”

10/3 2023: Hotas med skruv och strypförsök

En i personalen hotas med en 13 centimeter lång skruv, medan en kollega vid samma tillfälle får ett rep runt halsen i ett försök till strypning. Överfallslarmet användes och larmgruppen anslöt till platsen.

21/4 2023: Skallad och biten

En i personalen är ute och handlar med en ungdom som försöker att avvika. Den anställde förhindrar ungdomen genom att hålla fast hen.

”Personalen blir skallad av ungdomen samt sparkad och biten i armen. Under tiden som personalen håller fast ungdomen kommer ungdomens mamma fram och sparkar personalen i huvudet. Polisen kontaktas och tar upp en anmälan på plats.”

13/5 2023: Fritagning under hot

Personal kör en suicidal klient till psykiatrin. Vid ankomst möts de av två maskerade män som hotar personalen med stickvapen och begär att klienten släpps.

”Han lyfter på tröjan, visar stickvapen och säger att han kommer att hugga personalen om de inte släpper klienten. Personalen bedömer att situationen är alldeles för riskfylld och släpper klienten. Personalen hamnar i svår chock. Två av dem är så pass medtagna att de skickas hem och kommer inte tillbaka.”

20/6 2023: Knuffas in i glasdörr

En i personalen hamnar emellan två ungdomar i konflikt och knuffas hårt, varpå hon faller med huvudet före in i en glasdörr.

”Glaset spricker. Personal tas omedelbart efter olyckan omhand av sjuksköterska på plats och uppsöker med hjälp av närmsta chef inom en timme vård och undersökning av sjuksköterska och läkare på vårdcentral. Olyckan har inneburit trauma mot huvud, bröst, knä och armar. Glas har skurit upp sår i armar och värk/blåmärken har uppstått på knä, arm, huvud och bröst.”

1/8 2023: Sprängdåd mot medarbetares hem

Det rapporteras i medier om att en ungdom som har befunnit sig på ett av Sis ungdomshem har anstiftat ett sprängdåd mot en tillfälligt anställd medarbetares hem. Sis gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket eftersom det av uppgifter i medier framgår att sprängningen har en koppling till medarbetarens arbete.

2/8 2023: "Du kan välja mellan tinningen och halsådran"

En klient hotar en i personalen med ett vasst plastföremål för att öppna en dörr.

”Klient håller vasst föremål mot personals hals och säger: ”Det är bäst för din säkerhet att öppna dörren, jag vet var din halsådra sitter och du kan välja mellan tinningen och halsådran.”

6/8 2023: Kraftiga svullnader i huvudet

En i personalen försöker arbeta med verbal nedtrappning, men ungdomen börjar agera fysiskt mot den henne genom upprepade knytnävsslag mot huvudet.

”Ungdomen håller fast personal i håret medan hon slår. När personal kommer loss kastar ungdomen en stol mot personal som träffar armen. Personal uppsöker sjukhus där faktur och blödning utesluts men kraftiga svullnader i huvudet konstateras. Personalen som utsatts har även uttryckt i direkt anslutning till händelsen att hon trodde att hon skulle bli ihjälslagen.”

27/8 2023: Hot om ”slakt” 

Grovt hot riktad mot en i personalen och dennes familj som gör gällande att ungdomen med stöd från anhöriga ska se till att medarbetaren och hans familj ”slaktas”.

Sis HR-direktör: ”Vi har stora utmaningar”

Arbetsmiljön på Sis: ”Det är inte acceptabelt”

Om granskningen

Akademikern har begärt ut handlingar från Arbetsmiljöverket gällande händelser med hot eller fysiskt våld mot personal på Sis-hem runt om i Sverige. Från september 2022 till och med augusti 2023 kom det in 53 anmälningar. Det är i snitt ett tillbud varje vecka.

Om Sis

Sis, Statens institutionsstyrelse, ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem.

Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med 709 platser och elva LVM-hem med 353 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet.

Sis ansvarar också för unga som dömts till sluten ungdomsvård.

Reporter Therese Johansson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Rekryteringsexperten: "Nyckeln för kompetensförsörjn...

LIKABEHANDLING Tre av fyra svenska företag lider av kompe...
22 juli, 2024

Medlem sedan 1979: ”Kändes stort att strejka”

FACKLIGT Med 45 år i facket och en karriär inom soc...
16 juli, 2024

Integrationsprojekt fördubblas med nya medel – ”Ovär...

ARBETSMARKNAD Nema Problema stöttar utrikesfödda i arbet...
9 juli, 2024

Heike Erkers om nya lagen: ”En kioskvältare...

LAGSTIFTNING Hör förbundsordförande Heike Erkers kommen...
2 juli, 2024


Läs även

Varmt (eller kallt) på kontoret arbetsgivarens ansvar

ARBETSMILJÖ Maj har bjudit på rekordvärme – vem ansvar...
30 maj, 2024

Ministern om uppgifterna om SD:s trollfabrik: ”Upp t...

POLITIK Camilla Waltersson Grönvall (M) har jobbat...
27 maj, 2024

Hård kritik mot arbetsmiljön på Ivo – ”Raljant ton f...

ARBETSMILJÖ Tystnadskultur, toppstyrning och upplevd p...
22 maj, 2024

Tuff situation för skolkuratorer i Malmö – "Det blir...

FACKLIGT Nedskärningar i Malmös skolor går ut över ...
13 maj, 2024