Tuff arbetssituation för skolkuratorer i Malmö

FACKLIGT Nedskärningar i Malmös skolor går ut över skolkuratorernas arbetsmiljö och många överväger att söka jobb i andra kommuner. Det är framför allt det förebyggande arbetet som får stryka på foten, berättar skyddsombud Lina Svärd. "Det blir en ond cirkel."

Lina Svärd, skyddsombud och facklig sekreterare i lokalföreningen i Malmö stad.

Foto: Privat

Förra året gjordes nedskärningar i Malmös skolor. Mot bakgrund av det har Akademikerförbundet SSR:s lokalförening i Malmö stad genomfört en enkätundersökning bland kommunens skolkuratorer inom grundskoleförvaltningen, om deras arbetssituation.

– Vi såg att det var hög personalomsättning. I och med nerskärningarna började man dra in personal, vilket också drabbade en del kuratorer. Det skapade stor oro, berättar Lina Svärd, skyddsombud och facklig sekreterare i lokalföreningen i Malmö stad.

De 27 skolkuratorer som svarat på enkäten ger en mörk bild. För 37 procent av dem har arbetssituationen försämrats till det sämre de senaste tolv månaderna, och nästan hälften uppger att deras arbetsuppgifter har förändrats i samband med nedskärningarna inom grundskoleförvaltningen.

Orsakerna är flera. I ett svar skriver en kurator: ”Får oftare frågan om att rastvakta eller ta lunchpass med barnen, för att täcka upp personalbrist. Merarbete kring elever som inte får rätt hjälp då det inte finns plats i särskilda undervisningsgrupper och inte tillräckligt med speciallärarstöd.”

En annan skriver: ”Jag behöver göra mer administrativa uppgifter då de dragit ner på elevkoordinator.”

Vad är det som går förlorat med de nya uppgifterna?

– Vissa mer akuta saker går inte att undvara: sociala utredningar, anmälningar till socialtjänsten, olika steg i frånvarotrappan. Vad som däremot oftast plockas bort är det förebyggande arbetet, framför allt, svarar Lina Svärd.

Det bekräftas av enkäten. Över hälften upplever att de inte har förutsättningar att arbeta förebyggande i den utsträckning de vill.

– Det blir en ond cirkel: Man kan inte jobba förebyggande och fånga upp de elever som kanske är på väg in i en frånvaro eller ett dåligt mående, vilket leder till att problemen antagligen eskalerar, med konsekvensen att man ändå måste hantera dem senare, när de har blivit akuta.

En annan oroväckande uppgift i studien är att tre fjärdedelar av skolkuratorerna under det senaste året övervägt att byta tjänst, på grund av sin arbetssituation. Så många som 67 procent kan tänka sig att söka sig utanför Malmö.

Har ni sett att personer faktiskt sökt sig bort?

– Ja, vi har personalomsättningssiffror, och där ser vi de som lämnar staden. Den siffran har varit rätt hög de senaste åren. Vi ser dock inte den interna omsättningen, så förmodligen är det många som också väljer att jobba någon annanstans i staden.

Väntas det fler nedskärningar?

– Ja, just nu är det anställningsstopp och man vakansprövar alla tjänster, för att så mycket personal är i omställning. Det finns dels effektiviseringskrav på varje förvaltning i staden utifrån budget, men sedan är det också minskade statsbidrag och minskat elevantal i grundskoleförvaltningen.

Så det kommer att bli ännu värre för skolkuratorerna framöver?

– Ja. Man kommer inte kunna dra ner hur mycket som helst, eftersom det finns en lagstiftning om tillgång till skolkurator. Just har de flesta bara en skola att förhålla sig till, men det är klart, blir det kärvare tider kanske det kommer att förändras. Då kanske man får ta på sig flera skolor.

För att förbättra situationen för skolkuratorerna vill facket se en mer rimlig arbetsbelastning, så att uppdraget inte täcker för många elever och för stora behov. Det räcker dock inte.

– Utifrån den höga personalomsättningen och de många nya, oerfarna kuratorer som kommer in är det också viktigt att huvudmannen har planer för hur man introducerar, kompetensutvecklar och stödjer kvalitativ elevhälsa. Där ser vi rätt så många utvecklingsområden.

Fakta

Akademikerförbundet SSR:s lokalförening i Malmö stad har snabbt vuxit och firade nyligen 2000 medlemmar. Fackförbundets mål är att nå upp till 80 000 medlemmar i landets kommuner, regioner, privat sektor i staten.

Reporter Tim Andersson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Förslag till kongressen: Förbundskansliet ska bli kl...

KONGRESS 2024 Ska förbundskansliet bli klimatneutralt? O...
21 maj, 2024

Bör Akademikerförbundet slopa SSR?

KONGRESS 2024 I en motion till kongressen föreslås att f...
17 maj, 2024

Vi är akademikerfacket i staten

KRÖNIKA Nu påbörjar vi en resa med målet om att bl...
16 maj, 2024

Rekordmånga motioner till kongressen – ”Histor...

KONGRESS 2024 Akademikerförbundet SSR:s kongress närmar ...
15 maj, 2024


Läs även

Ligger du rätt i lön? Kolla in senaste statistiken

LÖN Dags att förhandla om din lön? Här är färs...
14 maj, 2024

Forskaren: ”Barn har rätt till psykosocialt samtalss...

FORSKNING Debatten om skolkuratorns roll gick varm u...
10 maj, 2024

Kritik mot regeringen: Otydligt uppdrag till Sis

SIS Riksrevisionen har släppt en granskning so...
6 maj, 2024

Larmet inifrån Arbetsförmedlingen: ”It-miljön skapar...

ARBETSMILJÖ Skyddsombuden har anmält brister i den dig...
26 april, 2024