25 juni, 2024

Chef anmälde otrevliga politiker som arbetsmiljöproblem – ”Skapar en känsla av obehag”

ARBETSMILJÖ Samverkan mellan politiker och tjänstemän i Kristinehamns kommun har kantats av problem. Till slut fick Sofia Olsen, chef och skyddsombud, nog och gjorde en 6:6a-anmälan om arbetsmiljöåtgärd.

Brun 70-tals tegelbyggnad som är kommunhuset i Kristinehams kommun.

Sofia Olsen, enhetschef Kristinehamns kommun, har anmält politiker i Kristinehamns kommun som arbetsmiljöproblem. Foto: Kristinehamns kommun

I egenskap av skyddsombud har Sofia Olsen vid ett flertal tillfällen blivit kontaktad av medarbetare gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för framför allt ledningsfunktioner och chefer inom Arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen (AKV) i Kristinehamns kommun.

Bakgrunden är att nämndens politiker själva ville vara en del i det operativa arbetsmiljöarbetet – något som inte ingår i deras roller. Cheferna inom förvaltningen menade att det fanns risker med det och efterlyste rutiner för hur arbetsmiljöarbetet skulle gå till.

– Det förekom informella möten mellan politiker och fackliga representanter, och det skapades forum utanför det vi kommit överens om i avtal och styrdokument. Vi såg flera risker med detta eftersom vi chefer har ett arbetsmiljöansvar gentemot våra medarbetare. Vi sökte dialog med politiken utan att riktigt få gehör för de frågorna.

Dessutom har såväl medarbetare som chefer vittnat om ett otrevligt bemötande från politikernas håll gentemot tjänstemän i nämndmöten, berättar Sofia Olsen.

– Medarbetare på olika nivåer i förvaltningen upplever dåligt bemötande från politikerna. Ett tillrättavisande och ifrågasättande på ett otrevligt sätt som skapar en känsla av obehag. Dessutom har många upplevt att ens kompetens ifrågasätts och att politikerna saknar förtroende för ledningen och medarbetarna i förvaltningen.

Vad har detta fått för konsekvenser?

– Man lämnas med en olustig känsla av att man inte blivit behandlad på ett schysst sätt, och det har lett till att en del medarbetare inte vill gå på mötena. Eftersom cheferna är måna om sina medarbetare har de försökt gå in och agera sköld genom att själva ta mötena i stället. Det är en oacceptabel och ohållbar situation.

Sofia Olsen skickade in en begäran om arbetsmiljöåtgärd, en så kallad 66a-anmälan, till arbetsgivaren i april. Hon upplever att politikerna tagit till sig av kritiken och blivit mer medvetna, men att man ändå inte är helt i hamn.

– Tonen i mötena har blivit bättre och man jobbar på problemen, men det finns fortfarande önskemål från politiker att vara involverade i arbetsmiljöarbetet och träffa fackliga i organisationen. Det får man ju såklart, men då måste det vara tydligt vilken roll man har då och det måste finnas tydliga rutiner. Så har inte varit fallet, och jag ser inte att det har förändrats sedan anmälan gjordes.

Hur kan det ha gått så långt som en 66a-anmälan?

– Det är tråkigt att det skulle behöva gå så långt, men har man problem som man vill få hörsammande men inte upplever att det finns något intresse att ens lyssna på det man tar upp skapas en frustration. Därför är det bra att jag som skyddsombud har verktyg att ta till utifrån arbetsmiljölagen. Märker vi att problemen kvarstår får vi ta nästa steg, och då kan man kräva att Arbetsmiljöverket ska göra en utredning om arbetsmiljön.

Sofia Olsen har tagit hjälp av Akademikerförbundet SSR för råd och stöd då det inte hör till vanligheterna att en chef också är skyddsombud.

– Jag kände att jag behövde ha någon att bolla med då jag sitter lite på dubbla stolar, och jag fick jättebra hjälp att komma vidare och definiera problemet i min 66a-anmälan. Hela frågan landar i systematiskt arbetsmiljöarbete och hur vi ska bemöta varandra. Det är inte svårare än så.

Hur ser du på att vara både chef och skyddsombud?

– Det är ganska vanligt att chefer inte har något forum som rör arbetsmiljöfrågor för just chefer, inga apt:er eller liknande. Vi är bra på att arbeta med arbetsmiljöfrågor med medarbetare, men glömmer ofta vår egen arbetsmiljö. Jag tror att det finns en vinst i att en chef är skyddsombud, att ha någon som förstår andra chefers arbetssituation med allt vad det innebär. För vår förvaltning har det definitivt varit ett lyft.

Enligt Nya Kristinehamns-Posten är nämndordföranden självkritisk, och sedan begäran om arbetsmiljöåtgärden skickades in har ett arbete med att upprätta en handlingsplan påbörjats.

Reporter Therese Johansson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Medlem sedan 1979: ”Kändes stort att strejka”

FACKLIGT Med 45 år i facket och en karriär inom soc...
16 juli, 2024

Integrationsprojekt fördubblas med nya medel – ”Ovär...

ARBETSMARKNAD Nema Problema stöttar utrikesfödda i arbet...
9 juli, 2024

Heike Erkers om nya lagen: ”En kioskvältare...

LAGSTIFTNING Hör förbundsordförande Heike Erkers kommen...
2 juli, 2024

Nya socialtjänstlagen presenterad – ”Äntligen!...

POLITIK Med krav på kunskap och förebyggande arbet...
2 juli, 2024


Läs även

Nu kan farfar vara föräldraledig med barnbarnen – oc...

LAGSTIFTNING Fler dubbeldagar och lättare att vräka hyr...
1 juli, 2024

Lista: Detta innebär hårdare tag i praktiken

POLITIK "Hårdare tag" har hörts i debatt...
27 juni, 2024

Historisk expansion av Kriminalvården – ”Jätte...

ALMEDALEN 2024 Kriminalvården står inför en historisk utb...
25 juni, 2024

Socialtjänstministern: ”Välfärdsbrottsligheten en pr...

ALMEDALEN 2024 Välfärdsbrottslighet finns i alla kommuner...
25 juni, 2024