15 november, 2023

Sis HR-direktör: ”Vi har stora utmaningar”

SIS Anställda på Sis arbetar i en riskfylld miljö – under det senaste året har 53 tillbudsanmälningar kommit in till Arbetsmiljöverket. ”Lagstiftningen ger oss inte rätt förutsättningar”, säger tillförordnad HR-direktör Birgitta Dahlberg.

Birgitta Dahlberg, tf. HR-direktör på Sis. Foto: Statens institutionsstyrelse

En kartläggning som Akademikern har gjort av anmälningarna till Arbetsmiljöverket från Statens institutionsstyrelse visar att hot och våld är vanligt förekommande och att personalen drabbas oftare än exempelvis personalen i Kriminalvården, som har fyra gånger så många anställda.

– Det är en riskfylld miljö vilket ställer extra höga krav på oss som arbetsgivare. I stora delar har vi en bra arbetsmiljö, men vi har fortsatt stora utmaningar. En av dessa är att vi enligt lagen inte får låsa boenderummen nattetid, eller visitera i förebyggande syfte. Det ger oss sämre förutsättningar att säkerställa tryggheten, säger Birgitta Dahlberg, tillförordnad HR-direktör på Sis.

Hur ser du på att hot och våld är en så pass stor del av vardagen på Sis?

– Våra medarbetare gör ett otroligt bra och viktigt arbete, och vi har tagit stora kliv för att förbättra arbetsmiljön och bli en bättre arbetsgivare. Men vi jobbar med samhällets mest utsatta personer, som ofta är impulsiva och utagerande, inte sällan med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och det kommer inte alltid gå att avvärja våld. Men vi jobbar ständigt med förebyggande insatser på olika plan för att skapa en arbetsmiljö där medarbetare känner sig trygga.

Birgitta Dahlberg berättar att de på alla institutioner ska tillsätta en kvalitetschef som kommer att stödja institutionscheferna i det systematiska kvalitetsarbetet, bland annat inom arbetsmiljöområdet.

– Syftet är att utreda våldshändelser för att säkerställa att det inte händer igen, och att identifiera risker och brister inom olika områden för att förebygga incidenter innan de händer.

Vilka utmaningar finns det i arbetsmiljöarbetet?

– Lokalfrågan är en viktig del i både arbetsmiljön och vården. Vi ser att institutioner med modernare lokaler har större förutsättningar att förebygga risker. Därför har vi även en lokalförsörjningsstrategi som vi arbetar stenhårt med. Det pågår ett utvecklingsarbete på alla fronter.

Saco-S på Sis riktar kritik mot ledningen för att inte ha någon strategi eller plan när det gäller att säkra kompetensförsörjningen. Birgitta Dahlberg håller inte med, utan menar att Sis storsatsar i frågan.

– Hur vi ska kunna bemanna våra institutioner både nu och i framtiden är ett av våra mest prioriterade områden. Vi jobbar just nu med en kompetensförsörjningsstrategi på både nationell och lokal nivå, där vi tittar på hur och var vi ska rekrytera, vilken kompetens vi behöver och hur vi presenterar vårt arbetsgivarerbjudande för att attrahera rätt kompetens.

Granskning: Hot och våld vardag för Sis-personal

Arbetsmiljön på Sis: ”Det är inte acceptabelt”

 

Therese Johansson

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Skarp kritik mot regeringens LVU-förslag: ”Ful...

SOCIALT ARBETE Akademikerförbundet SSR sågar regeringens ...
30 november, 2023

På väg utför med tilliten bland unga?

SPANING Unga litar mindre på varandra i dag än tid...
28 november, 2023

Avtalsrörelsen är igång – lön och kompetensfrågor i ...

AVTALSRÖRELSE Akademikerförbundet SSR:s avtalsråd för ko...
27 november, 2023

Så undviker du teknikstress på jobbet

ARBETSMILJÖ AI och andra verktyg ska effektivisera job...
23 november, 2023


Läs även

Sis-chefen: ”Lokalerna inte anpassade för vår verksa...

SIS Mer ändamålsenliga lokaler hade gett störr...
17 november, 2023

Arbetsmiljön på Sis: ”Det är inte acceptabelt”

SIS Sis-personal skadas och hotas på jobbet, v...
15 november, 2023

Granskning: Hot och våld vardag för Sis-personal

SIS Huvudskador, gisslansituationer och våldsa...
14 november, 2023

Minoritetsstress drabbar hbtqi-personer på jobbet

ARBETSMILJÖ Hbtqi-personer upplever ofta en minoritets...
13 november, 2023