29 februari, 2024

Förhandlar i eget namn – för medlemmarnas skull

FACKLIGT Sedan årsskiftet förhandlar lokalföreningen i Göteborgs stad i eget namn i stället för gemensamt med Saco-rådet. Det har gett en skjuts åt det fackliga arbetet. ”Vi är på gång”, säger ordförande Kristofer Astemo.

Det nya arbetssättet i Göteborg har lett till att fler medlemmar vill engagera sig i det fackliga arbetet, berättar Kristofer Astemo och Johanna Morgensterns.

Foto: Annika Clemens

Många av höstens arbetstimmar för de förtroendevalda i Akademikerförbundet SSR:s lokalförening i Göteborgs stad gick till förhandlingar om nytt samverkansavtal med arbetsgivaren. Kristofer Astemo är ordförande och Johanna Morgensterns är facklig sekreterare i lokalföreningen som har cirka 2 250 medlemmar.

– Det var mycket jobb och kämpigt på så sätt. Men vi har fått igenom mycket i samverkansavtalet. Alla timmarna som vi satt, det var värt det, säger Johanna Morgensterns, som även är ordförande i distriktsföreningen i Göteborg.

Från och med den 1 januari gäller det nya samverkansavtalet som reglerar hur arbetsgivare och fack ska samverka och hur exempelvis arbetsgivarens förhandlingsskyldighet och medbestämmandelagen ska uppfyllas. Och från och med årsskiftet förhandlar alltså Akademikerförbundet SSR:s lokalförening i eget namn i stället för som tidigare gemensamt med andra Saco-förbund i Saco-rådet. Det gör det tydligare för medlemmarna vilket förbund de tillhör.

Strategiarbetet och siffror över medlemstillströmningen finns uppsatta i korridoren på kontoret som ligger på promenadavstånd från Nils Ericsonterminalen i centrala Göteborg.

– I det nya samverkansavtalet är det tydligt att det är förbundet som förhandlar. Det är för våra medlemmars skull, för att de lättare och bättre ska veta vem som företräder dem, säger Kristofer Astemo.

Det nya upplägget är ett sätt att föra ut Akademikerförbundet SSR:s namn och samtidigt förenkla för medlemmarna.

– Tidigare har det funnits en otydlighet och det vill vi komma bort ifrån, säger Johanna Morgensterns.

Saco-rådet består av 13 Saco-förbund som samarbetar. Övriga förbund har färre medlemmar i Göteborgs stad än Akademikerförbundet SSR som är så många att de på flera av stadens förvaltningar är organiserade i arbetsplatsföreningar.

– De är hjärtat av det fackliga arbetet i Göteborgs stad. Och det är tydligt att det har blivit en enorm skillnad i engagemang. Det här känns som en rolig fas i föreningens utveckling, säger Kristofer Astemo.

– Och där skiljer vi oss åt från andra Saco-förbund. De andra har inte underavdelningar, då har Saco-rådet en mer naturlig funktion.

Den nya ordningen gör det lättare att fokusera på och lyfta de värdegrundsfrågor som Akademikerförbundet SSR driver.

– Det blir inte lika trögt, vi behöver inte stämma av med andra utan kan gå rätt in med de frågor som vårt förbund står för. Till exempel hur Tidöavtalets förslag påverkar våra medlemmar. Även jämställda löner och kompetensförsörjning är viktiga frågor, säger Johanna Morgensterns.

Frågan om jämställda löner har de exempelvis inte drivit tidigare, då den har varit mindre intressant för flera av de övriga Saco-förbunden. Men för Akademikerförbundet SSR:s lokalförening, där många arbetar i traditionellt kvinnodominerade yrken, är det en viktig fråga att lyfta.

– Som enskilt förbund kan vi fortsätta att driva de frågorna, det är en hjärtefråga för våra medlemmar, säger Kristofer Astemo.

Lokalföreningen i Göteborg har cirka 2 250 medlemmar. Kristofer Astemo är ordförande och Johanna Morgensterns är facklig sekreterare.

Det är framför allt i vissa av Göteborgs stads förvaltningar som Akademikerförbundet SSR har många medlemmar, som socialförvaltningarna, äldrevård och omsorg och funktionsstöd. Medlemmar finns på alla förvaltningar, men på de flesta är de inte tillräckligt många för att skapa arbetsplatsföreningar. Och att vara lika tydliga företrädare för dessa medlemmar är något som styrelsen fokuserar på under året.

– Det är utmanande att hitta och bygga sammanhanget i de förvaltningar där vi har färre medlemmar. Där har Saco-rådet haft en större funktion. Vi behöver utveckla vårt arbete i dessa förvaltningar och det är något vi ska jobba aktivt med under året, säger Kristofer Astemo.

Och det nya arbetssättet i Göteborg har gett resultat. Lokalföreningen har märkt av en tillströmning av både medlemmar och personer som vill ställa upp som förtroendevalda.

– Vi har haft en god medlemsökning och även en ökning av både förtroendevalda och skyddsombud. Vi är på gång i Göteborg och det är kul, säger Kristofer Astemo.

– Det är en kollektiv rörelse som är på väg någonstans. När man får till det är det fantastiskt roligt.

Växande lokalförening gör skillnad

Fakta / Kristofer Astemo och Johanna Morgensterns bästa tips i det fackliga arbetet

  • Kristoffer Astemo: Var synlig och gör ett bra jobb. Kommunikation är viktigt så att medlemmarna ser vad vi gör och att vi lyfter deras frågor.
  • Johanna Morgensterns: Var påläst! När man driver frågor är det viktigt att göra det med fakta, även om det finns känslor. Om man ska nå arbetsgivaren är det fakta som gäller, då når man fram och då får man förtroende.

Det är roligt att jobba fackligt, tycker både Kristofer Astemo och Johanna Morgensterns. "Som en kollektiv rörelse på väg någonstans."

Reporter Annika Clemens

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024

Fackliga kollegorna i fängelse – ”Det är nog värst f...

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Maryia Taradzetskaya befann sig i Berlin f...
15 april, 2024

Lönefrågor lockar nya medlemmar i Arvika

FACKLIGT Frågor om lön och friskvård lockar nya med...
12 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024


Läs även

Fyra nya namn föreslås till förbundsstyrelsen

AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Fyra nya namn finns med i förslaget till n...
2 april, 2024

Siffersatt avtal i hamn – 3,3 procent i löneökning

AVTAL Nytt kollektivavtal är klart och garantera...
28 mars, 2024

Avtalsrörelsen på upploppet – ”Intensiva förhandlingar”

KOLLEKTIVAVTAL En knäckfråga är om det ska bli en central...
26 mars, 2024

Maria lämnar socialtjänsten till följd av ohållbar s...

SOCIALT ARBETE Hög personalomsättning bland socialsekrete...
25 mars, 2024