26 februari, 2024

Stort tryck på lön i årets avtalsrörelse

KOLLEKTIVAVTAL Nu är avtalsförhandlingarna i kommunal och regional sektor i gång på riktigt. Viktigaste frågorna? Reallöneökningar och karriärvägar, säger Malin Fröjmark på Akademikerförbundet SSR.

Malin Fröjmark, ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

Foto: Therese Johansson

Två förhandlare från förbundet, Malin Fröjmark och Lars-Erik Ekbäck Eriksson, har delat upp förhandlingarna med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, mellan sig. Malin Fröjmark förhandlar löneavtalet medan villkorsdelen är Lars-Erik Ekbäck Erikssons ansvar. Det nya kollektivavtal som ska ta vid när det nuvarande löper ut berör cirka 35 000 medlemmar som är anställda i kommuner och regioner.

I dagsläget träffas förbundet och SKR ungefär en gång i veckan för förhandlingar. Efter sportlovet kommer det ökas på till två gånger per vecka, tror Malin Fröjmark.

– Det är en väldigt spännande avtalsrörelse i och med att vi är så många fackförbund som tillsammans med SKR diskuterar viktiga frågor. Det är rätt så många år sedan som vi alla gick i samma takt. När vi har en så pass bred facklig samsyn kan vi använda den fackliga kraften att ta oss framåt.

Vilka är de viktigaste frågorna?

– Hur våra medlemmar återigen ska få en reallöneökning är den mest centrala frågan. Men också att våra medlemmars olika yrken ska värderas rätt lönemässigt. Förutom det ligger vårt fokus på karriärvägar och lönespridning – hur våra medlemmar ska kunna utvecklas på sitt arbete och få en bra löneutveckling, utan att byta jobb. Detta har vi jobbat med även i det befintliga avtalet, men det behöver bli mer verkstad i frågan för att få större effekt.

Även framtidens kompetensförsörjning är en stor fråga för både förbundet och SKR, menar hon.

– Det finns en jätteutmaning i kompetensförsörjningen, vi och SKR är helt eniga i den problemställningen. Hur skapar man friska och attraktiva arbetsplatser, hur behåller man sin befintliga personal, hur får man folk att vilja och orka stanna kvar? Vi är överens om att vi behöver fortsätta jobba med detta, det är snarare hur som är frågan.

Finns det något ni är oense om hittills?

– Medan vi i Akademikerförbundet SSR ser att vi behöver få till en bättre struktur för att få en mer välfungerande löneöversyn så vill arbetsgivaren hellre ha så lite reglerat som möjligt. Där står vi en bit ifrån varandra.

Det befintliga avtalet löper ut sista mars i år, och det nya avtalet är tänkt att vara på plats den 1 april. Kommer det lyckas?

– Det ligger alltid ett extra tryck de sista dagarna, och trycket på utfallet var gäller lön är större än vad det brukar vara. Målsättningen är förstås att bli klar i tid, men jag tror att vi kommer att få sitta över påskhelgen också. Då är förhoppningsvis ett nytt avtal på plats när folk kommer tillbaka till jobbet efter ledigheten. Vi ger allt för medlemmarnas skull, att det blir ett bra avtal är det viktigaste!

Reporter Therese Johansson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024

Fackliga kollegorna i fängelse – ”Det är nog värst f...

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Maryia Taradzetskaya befann sig i Berlin f...
15 april, 2024

Lönefrågor lockar nya medlemmar i Arvika

FACKLIGT Frågor om lön och friskvård lockar nya med...
12 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024


Läs även

Siffersatt avtal i hamn – 3,3 procent i löneökning

AVTAL Nytt kollektivavtal är klart och garantera...
28 mars, 2024

Prognos: Bristen på präster och socionomer består

BEMANNING Socionomer, präster och diakoner kommer at...
28 mars, 2024

Avtalsrörelsen på upploppet – ”Intensiva förhandlingar”

KOLLEKTIVAVTAL En knäckfråga är om det ska bli en central...
26 mars, 2024

Maria lämnar socialtjänsten till följd av ohållbar s...

SOCIALT ARBETE Hög personalomsättning bland socialsekrete...
25 mars, 2024