4 juni, 2024

Debatt: Gemensamt ansvar bygger Europa starkare

EU-VALET Fler kvinnor som arbetar för samma lön som männen, en stärkt a-kassa och offentlig upphandling som inte gynnar oseriösa företag är några förslag från EU-parlamentarikern Ilan de Basso (S). ”Att fuska med arbetsmiljö och villkor ska aldrig kunna ge konkurrensfördelar.”

Ilan De Basso, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och ledamot i utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Foto: Socialdemokraterna/Getty

Sverige och Europa skriker efter arbetskraft samtidigt som arbetslösheten är alldeles för hög. Kompetensbristen innebär stora negativa konsekvenser för individer och företagens utveckling och konkurrenskraft. Det finns inte bara en lösning på problemet, vi måste ta krafttag på alla fronter. Något som högern ständigt glömmer bort i sin iver att avreglera och privatisera.

Den gröna omställningen kommer ställa krav på nya utbildningar och kompetenser. Det kommer krävas personal med rätt kompetenser för att vi inte ska hamna efter andra kontinenter i utvecklingen. Men det som gång på gång verkar glömmas bort, eller snarare dras i skuggan, är att det som också behövs är vanliga samhällsbärande yrken med goda arbetsvillkor och löner.

För att ställa om samhället kommer tusentals nya bostäder behöva byggas. Barnen kommer behöva skolor, föräldrarna någonstans att handla och läkare att gå till. Att förbereda samhället för den gröna omställningen innebär att vi behöver mer än bara högutbildade ingenjörer och forskare.

I dag har vi enorma brister i vård- och läraryrken. Lågbetalda utländska underentreprenörer i byggbranschen vinner upphandlingar och svenska byggföretag säger upp personal. Var finns politiken som tar till vara på den kompetens människor besitter, som ska se till att människor har möjlighet att ställa om mitt i livet och kan hitta utbildningar och jobb som efterfrågas?

Högern gillar gärna att prata om arbetskraftinvandring för att fylla behovet av spetskompetens, och glömmer därför bort kärnan i vårt samhälle, de som står redo att ta nya jobb och lära sig ett nytt yrke. Det är här vi skiljer oss från högerpartierna, vår syn på Sveriges och Europas konkurrenskraft innebär att vi måste föra en sysselsättningspolitik som är relevant för alla. Arbetskraftsinvandring är en viktig pusselbit, men långt ifrån hela lösningen.

Vi måste investera långsiktigt i kompetensutveckling för att stärka vår konkurrenskraft, och då krävs det att företagen tar sitt ansvar och inte enbart förlitar sig på subventioner från EU och medlemsstaterna. Det är genom gemensamt ansvarstagande som vi växlar upp samhällsomvandlingen och den gröna omställningen. Bland annat vill vi:

Öka deltagandet på arbetsmarknaden. I Europa finns stora kvinnokollektiv som står utanför arbetsmarknaden och även i Sverige ser vi att fler kvinnor än män har otrygga anställningar och inte ett heltidsarbete att gå till. Vi måste öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, med kravet om lika lön för lika arbete.

Investera i utbildning, forskning och omställning. Långsiktiga investeringar leder till utveckling och innovation som ger kraft till framtidens företag. I dag har vi stor brist på människor som studerar yrkesutbildningar och deltagare i arbetsmarknadsutbildningar. Det behövs bättre incitament för att göra dessa utbildningar och jobb mer attraktiva. Näringslivet har ett stort ansvar att säkra återväxten i sina branscher och erbjuda arbetsplatsförlagd utbildning.

Investera i våra samhälleliga institutioner. Våra medborgare ska få stöd när det behövs. En stärkt a-kassa är en viktig omställningsförsäkring som ger människor möjlighet att byta väg i livet. Tryggheten i att samhället håller oss om ryggen när arbetsmarknaden och konjunkturen svänger är central för att våga ta klivet och testa ett nytt jobb i en annan bransch.

Stärk valideringssystemen. Vi behöver använda den globala marknaden när arbetskraften inte räcker till. Då måste vi ha effektiva och fungerande system för erkännande av kvalifikationer och validering av kompetenser.

Ökad rörlighet på arbetsmarknaden får inte leda till dumpade löner och arbetsvillkor eller en försämrad arbetsmiljö. Offentlig upphandling ska inte ledas av principen om lägsta pris som stärker de oseriösa företagen. Att fuska med arbetsmiljö och villkor ska aldrig kunna ge konkurrensfördelar. Det är avgörande för den svenska kompetensförsörjningen att arbetsmarknadens parter involveras och utvecklar nya former för samverkan inom utbildning och omställning. Det är ett arbete som måste stärkas, särskilt i europeisk kontext.

Högerns svar för att stärka konkurrenskraften kommer alltid vara lägre skatter, avreglering och privatisering där pengarna går till privata fickor och ökar klyftorna mellan fattiga och rika. Det är fel väg att gå. Vi behöver ta ett gemensamt samhälleligt ansvar för att säkerställa att människor inte blir utelämnade till sitt öde i samhällsomställningen. Vi behöver ett samhälle som ger stöd till människor som behöver det genom hela livet och där företag tar sitt ansvar för sund konkurrens med goda arbetsvillkor.

Vi socialdemokrater är övertygade om att det inte finns ett motsatsförhållande mellan ansvarsfulla företag och konkurrenskraft, det är snarare tvärtom. Sverige och Norden har visat att schyssta arbetsvillkor och löner gör vår modell mer uthållig och attraktiv. Det är så vi bygger Sverige och Europa starkare.

Ilan De Basso, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och ledamot i utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Maxad övervakning ska stoppa gängen – men vad händer...

ANALYS Ökad kontroll ska stoppa välfärdsbrotten s...
24 juni, 2024

Debatt: Skolkuratorns uppdrag är dubbelt

DEBATT En skolkurator måste kunna möta elever i e...
20 juni, 2024

Efter West Pride: ”Fackets roll är viktigare än någo...

PRIDE Fördomar mot hbtqi-personer legitimeras al...
18 juni, 2024

Kriminella ligor skulle stoppas med hemliga kontroller

REPORTAGE Facket hade rätt: Bakgrundskontrollerna so...
18 juni, 2024


Läs även

Ministern om uppgifterna om SD:s trollfabrik: ”Upp t...

POLITIK Camilla Waltersson Grönvall (M) har jobbat...
27 maj, 2024

Hård kritik mot arbetsmiljön på Ivo – ”Raljant ton f...

ARBETSMILJÖ Tystnadskultur, toppstyrning och upplevd p...
22 maj, 2024

Tuff situation för skolkuratorer i Malmö – "Det blir...

FACKLIGT Nedskärningar i Malmös skolor går ut över ...
13 maj, 2024

Forskaren: ”Barn har rätt till psykosocialt samtalss...

FORSKNING Debatten om skolkuratorns roll gick varm u...
10 maj, 2024