11 mars, 2024

Så kan kollegor förebygga sexköp

ARBETSMILJÖ Eftersom sexköpare ofta oroar sig för de sociala konsekvenserna spelar kollegorna en viktig roll när det pratas sexköp på jobbet. Här är de bästa tipsen på vad du som kollega kan göra för att förebygga köp av sexuella tjänster.

Jämställdhetsmyndigheten har startat en kampanj för att få fler kollegor att markera och säga ifrån om sexköp. Foto: Getty

Kollegor har en viktig roll när det kommer till att förebygga köp av sexuella tjänster, visar forskning. Jämställdhetsmyndigheten startade i höstas kampanjen ”Låt inte tystnaden tala” som lyfter upp kollegornas roll i att förebygga sexköp. Enligt Sofie Kindahl, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, visar forskning att kollegors reaktioner har stor betydelse. Den som betalar för sex är ofta mer orolig för de sociala konsekvenserna än att det är olagligt, eller att personen i prostitution är utsatt.

Vilka tips kan du ge dem som vill säga ifrån till kollegor som pratar om att köpa sex?

– Uppmärksamma att det är en brottslig handling och att straffet för sexköp nyligen har höjts till fängelse. Om det inte är säkert att samtycke finns vid sex kan man dömas för våldtäkt eller oaktsam våldtäkt. Många som köper sex har inte särskilt mycket empati för den som utnyttjas i prostitution – däremot är de flesta rädda för konsekvenserna. Många hävdar även att de betalar för sex på grund av att de själva mår dåligt. Då kan man tipsa om att det finns hjälp att få på KAST-mottagningar runt om i landet.

En av tio män i Sverige har någon gång betalat för sex. Det betyder samtidigt att nio av tio inte har gjort det. Genom att tydligt ta avstånd hjälper man andra runtomkring sig att också våga göra det, säger Sofie Kindahl.

– Vågar man inte säga ifrån så explicit kan man alltid gå ihop tillsammans med andra och markera mot jargongen eller snacket som går, eller bara välja att inte haka på genom att börja prata om annat. En bra sak är att lyfta det som ett arbetsmiljöproblem till sitt fack eller arbetsgivare. De är skyldiga att ta det vidare och sätta in åtgärder.

Förebygg sexköp – så gör du

  • Säg ifrån mot kränkande jargong.
  • Haka inte på/börja prata om annat.
  • Uppmärksamma problemet med sexköp.
  • Upplys om att det är olagligt och vad det kan få för konsekvenser.
  • Lyft upp den utsattas situation.
  • Informera om att det finns stöd och hjälp att få, till exempel KAST-mottagning.
  • Säg till din chef eller fackförbund om problemet.

Se mer på Jämställdhetsmyndighetens kampanj: Låt inte tystnaden tala

Reporter Therese Johansson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024

Fackliga kollegorna i fängelse – ”Det är nog värst f...

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Maryia Taradzetskaya befann sig i Berlin f...
15 april, 2024

Lönefrågor lockar nya medlemmar i Arvika

FACKLIGT Frågor om lön och friskvård lockar nya med...
12 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024


Läs även

Förhandlar i eget namn – för medlemmarnas skull

FACKLIGT Lokalföreningen i Göteborgs stad har lämna...
29 februari, 2024

Stort tryck på lön i årets avtalsrörelse

KOLLEKTIVAVTAL Reallöneökningar och karriärvägar viktigas...
26 februari, 2024

Sis i limbo – ”Klart att det väcker frågor”

SIS Sis ska göras om från grunden – hur påverk...
19 februari, 2024

Kravet: Kortare arbetstid för alla

ARBETSTID Akademikerförbundet SSR vill ha en arbetst...
15 februari, 2024