15 november, 2023

Arbetsmiljön på Sis: ”Det är inte acceptabelt”

SIS Sis-personal skadas och hotas på jobbet, visar Akademikerns granskning. Lena Henriksson, Saco-S-ordförande på Sis, efterlyser krafttag för att säkra kompetensen. "Det är rent ut sagt för jävligt".

Lena Henriksson, Saco-S-ordförande, Statens Institutionsstyrelse.

Lena Henriksson, Saco-S-ordförande, Statens Institutionsstyrelse. Foto: Auri Andersson/Statens institutionsstyrelse.

Akademikerns granskning visar att Arbetsmiljöverket under året fått in 53 tillbudsanmälningar som rör hot eller fysiskt våld mot personal på Sis-hem runt om i landet. Det är nästan ett tillbud i veckan. Gisslansituationer, slag och sparkar mot huvud, dödshot och våldsamma upplopp är dokumenterade händelser.

– Det är rent ut sagt för jävligt. Att tvingas jobba under de förutsättningarna och i en sådan bristande arbetsmiljö är inte acceptabelt. Det är tufft, men det är samtidigt så situationen ser ut. Vi försöker lappa och laga, säger Saco-S ordförande Lena Henriksson.

Hon säger att Sis länge har brottats med en svår bemanningssituation som bidrar till en otrygg arbetsmiljö.

– Vi hanterar ständigt ett hårt tryck på institutionerna. Vi får ingen återhämtning. Skulle vi få resurser för att öka grundbemanningen och lyckas få in rätt folk med rätt utbildning och erfarenhet skulle många av tillbuden kunna förebyggas. Men det är svårt att rekrytera personal.

Lena Henriksson menar att Sis ledning inte gör tillräckligt när det gäller att säkra kompetensförsörjningen.

– Vi konkurrerar om samma personal som bland annat socialtjänsten, Kriminalvården, Migrationsverket och privata HVB-hem. Ändå finns ingen tydlig strategi för hur Sis ska lyckas attrahera dessa personer. Man måste jobba strategisk med rekryteringen – hur och var rekryterar vi? För att kunna leva upp till det samhällsviktiga uppdrag Sis har måste en ordentlig satsning göras.

Kriminalvården ska ta över en del av Sis uppdrag – är inte det rimligt med tanke på situationen?

– Det kommer inte att lösa problemet. LSU (Lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård) är bara en liten del av vårt uppdrag. Dessutom är ungdomsfängelser kontraproduktivt och går emot vad all forskning visar. Att låsa in unga som begått grova brott löser kanske problemet kortsiktigt, men vad händer när de kommer ut? Sis har över 20 års erfarenhet av att behandla unga, det har inte Kriminalvården.

Hot och våld mot personal är vanligt förekommande på Sis-hemmen. Hur man ska kunna attrahera medarbetare med de förutsättningarna?

– Det har jag faktiskt inget svar på. Det är ett dilemma. Verkligheten ser ut så här, men vi måste vända bilden. Vad gör vi för att bryta utvecklingen? Det är komplext då så mycket annat spelar in. Nedmonteringen av psykiatrin till exempel, den rår vi inte för. Men det viktigaste är att man som myndighet har en strategi och en tydlig plan. Tyvärr saknas en sådan i dag.

Läs kommentaren från Sis tillförordnade HR-direktör här:

Sis HR-direktör: ”Vi har stora utmaningar”

Therese Johansson

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Skarp kritik mot regeringens LVU-förslag: ”Ful...

SOCIALT ARBETE Akademikerförbundet SSR sågar regeringens ...
30 november, 2023

På väg utför med tilliten bland unga?

SPANING Unga litar mindre på varandra i dag än tid...
28 november, 2023

Avtalsrörelsen är igång – lön och kompetensfrågor i ...

AVTALSRÖRELSE Akademikerförbundet SSR:s avtalsråd för ko...
27 november, 2023

Så undviker du teknikstress på jobbet

ARBETSMILJÖ AI och andra verktyg ska effektivisera job...
23 november, 2023


Läs även

Sis HR-direktör: ”Vi har stora utmaningar”

SIS Anställda på Sis arbetar i en riskfylld mi...
15 november, 2023

Granskning: Hot och våld vardag för Sis-personal

SIS Huvudskador, gisslansituationer och våldsa...
14 november, 2023

Minoritetsstress drabbar hbtqi-personer på jobbet

ARBETSMILJÖ Hbtqi-personer upplever ofta en minoritets...
13 november, 2023

”Aldrig funnits så stora möjligheter till över...

FORSKNING Kontrollen över arbetstiden blir alltmer d...
24 oktober, 2023