17 november, 2023

Sis-chefen: ”Lokalerna inte anpassade för vår verksamhet”

SIS Mer ändamålsenliga lokaler skulle bättre uppfylla ungdomarnas behov och samtidigt öka säkerheten för personalen. Det säger Sami Nadim, enhetschef på Sis-hemmet Rebecka, där personalen upprepade gånger har utsatts för hot och våld.

Sami Nadim, enhetschef på Sis ungdomshem Rebecka.

Akademikerns granskning visar att Arbetsmiljöverket har fått in flera anmälningar om tillbud där hot och våld förekommit mot personal på ungdomshemmet Rebecka. En händelse som skedde i mars 2023 beskrivs som följande: ”Ungdomen som mådde dåligt och var aggressiv attackerar personal. Medarbetaren får några slag mot lår och ett slag mellan benen. Han upplever smärta i testiklar och penis, och berättar att det svider när han urinerar. Han uppmanas att söka vård.”

Sis ungdomshem Rebecka är ett av de Sis-hem som har fått allvarlig kritik för brister i vården. Här tas flickor emot enligt LVU med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Och här finns en särskilt förstärkt avdelning, kallad SFA, som är till för ungdomar med särskilda behov och nära till kraftigt utåtagerande eller självskadande beteende. En svår grupp med stort våldskapital som behöver extra resurser, berättar enhetschefen Sami Nadim.

– Vi har ett uppdrag att ta emot utåtagerande ungdomar uppvuxna i miljöer där det förekommer våld, ofta har de en npf-diagnos eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi har fått verktyg och förutsättningar att hantera dessa ungdomar, men incidenter och brister har förekommit på vår avdelning.

Ungdomshemmet Rebecka på Ekerö. Foto: Sis

Avdelningen, som har fyra boende med separata bostäder, startades upp 2021, och enligt Sami Nadim har det funnits såväl bemanningsproblem som barnsjukdomar i konceptet som ställt till det.

– Problemet är att det inte finns någon utbildning för behandlingspedagoger som riktar sig mot just ungdomar med npf-diagnoser. Dessutom är det svårt att locka högutbildade att jobba på golvet, så nära klienterna som man faktiskt måste vara. Då tappar man snabbt till exempel socionomerna och sociologerna som söker sig till mer högavlönade kontorsjobb.

– I början satsade vi på en högutbildad personalgrupp, men många gick vidare då det inträffade incidenter. Vi har även haft kortare sjukskrivningar. Nu har vi övervägande behandlingspedagoger på avdelningen.

Hade tillbuden som skett kunnat undvikas?

– Jag tror aldrig att man helt kan undvika incidenter när man jobbar så nära denna grupp av individer. Men de tillbud som skedde när avdelningen var ny hade kunnat undvikas med de rutiner vi har idag, som vuxit fram allt eftersom. För varje incident som skett har vi tagit fram en åtgärdsplan för att förhindra att det händer igen.

Är det acceptabelt att personal ska behöva utstå hot och våld på jobbet?

– Absolut inte. Det är aldrig okej. Vi pratar hela tiden om att aldrig normalisera eller rättfärdiga våld även om det kommer från barn med svår problematik. Det får aldrig bara passera, utan varje gång det händer erbjuder vi stöd utifrån medarbetarens behov.

Utmaningen framåt är enligt Sami Nadim att få tag i rätt kompetens, att bemanna tillräckligt och att lösa lokalfrågan.

– Vi har höjt bemanningen på golvet från fyra till sju dagtid, och på natten från två till tre. Vi hoppas att vi får behålla vår höga personaltäthet även framåt, om budgeten dras åt.

– Något som dock drabbar både personal och boende i dagsläget är lokalfrågan. Det här är en gammal institution som började byggas på 70-talet. Det är inte lokaler som är fullt ut anpassade för modern institutionsvård och det är ett hårt slitage. Hade vi haft lokaler som varit anpassade för ungdomarnas behov, såväl som personalens säkerhetsmässiga behov, hade vi haft större skydd mot hot och våld.

Therese Johansson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Facket kräver handledning för alla kuratorer – ”Har ...

FACKLIGT I Region Västerbotten arbetar många av vår...
18 april, 2024

Så ska du agera om Kommunal går ut i strejk

STREJKVARSEL Kommunal har varslat om strejk. Medlemmar ...
16 april, 2024

Nya löner på gång – så maxar du ökningen

LÖN Anställda i kommuner och regioner får 3,3 ...
16 april, 2024

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024


Läs även

Bemöter LVU-kampanjen på sociala medier

DESINFORMATION Nu finns Socialstyrelsen på Tiktok och Sna...
12 mars, 2024

Så kan kollegor förebygga sexköp

ARBETSMILJÖ Sexköpare oroar sig ofta för de sociala ko...
11 mars, 2024

Socialtjänsten: Oro för ökat tryck på unga tjejer i ...

SOCIALT ARBETE Ökat tryck på unga kvinnor som har erfaren...
6 mars, 2024

Förhandlar i eget namn – för medlemmarnas skull

FACKLIGT Lokalföreningen i Göteborgs stad har lämna...
29 februari, 2024