17 november, 2023

Sis-chefen: ”Lokalerna inte anpassade för vår verksamhet”

SIS Mer ändamålsenliga lokaler skulle bättre uppfylla ungdomarnas behov och samtidigt öka säkerheten för personalen. Det säger Sami Nadim, enhetschef på Sis-hemmet Rebecka, där personalen upprepade gånger har utsatts för hot och våld.

Sami Nadim, enhetschef på Sis ungdomshem Rebecka.

Akademikerns granskning visar att Arbetsmiljöverket har fått in flera anmälningar om tillbud där hot och våld förekommit mot personal på ungdomshemmet Rebecka. En händelse som skedde i mars 2023 beskrivs som följande: ”Ungdomen som mådde dåligt och var aggressiv attackerar personal. Medarbetaren får några slag mot lår och ett slag mellan benen. Han upplever smärta i testiklar och penis, och berättar att det svider när han urinerar. Han uppmanas att söka vård.”

Sis ungdomshem Rebecka är ett av de Sis-hem som har fått allvarlig kritik för brister i vården. Här tas flickor emot enligt LVU med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Och här finns en särskilt förstärkt avdelning, kallad SFA, som är till för ungdomar med särskilda behov och nära till kraftigt utåtagerande eller självskadande beteende. En svår grupp med stort våldskapital som behöver extra resurser, berättar enhetschefen Sami Nadim.

– Vi har ett uppdrag att ta emot utåtagerande ungdomar uppvuxna i miljöer där det förekommer våld, ofta har de en npf-diagnos eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi har fått verktyg och förutsättningar att hantera dessa ungdomar, men incidenter och brister har förekommit på vår avdelning.

Ungdomshemmet Rebecka på Ekerö. Foto: Sis

Avdelningen, som har fyra boende med separata bostäder, startades upp 2021, och enligt Sami Nadim har det funnits såväl bemanningsproblem som barnsjukdomar i konceptet som ställt till det.

– Problemet är att det inte finns någon utbildning för behandlingspedagoger som riktar sig mot just ungdomar med npf-diagnoser. Dessutom är det svårt att locka högutbildade att jobba på golvet, så nära klienterna som man faktiskt måste vara. Då tappar man snabbt till exempel socionomerna och sociologerna som söker sig till mer högavlönade kontorsjobb.

– I början satsade vi på en högutbildad personalgrupp, men många gick vidare då det inträffade incidenter. Vi har även haft kortare sjukskrivningar. Nu har vi övervägande behandlingspedagoger på avdelningen.

Hade tillbuden som skett kunnat undvikas?

– Jag tror aldrig att man helt kan undvika incidenter när man jobbar så nära denna grupp av individer. Men de tillbud som skedde när avdelningen var ny hade kunnat undvikas med de rutiner vi har idag, som vuxit fram allt eftersom. För varje incident som skett har vi tagit fram en åtgärdsplan för att förhindra att det händer igen.

Är det acceptabelt att personal ska behöva utstå hot och våld på jobbet?

– Absolut inte. Det är aldrig okej. Vi pratar hela tiden om att aldrig normalisera eller rättfärdiga våld även om det kommer från barn med svår problematik. Det får aldrig bara passera, utan varje gång det händer erbjuder vi stöd utifrån medarbetarens behov.

Utmaningen framåt är enligt Sami Nadim att få tag i rätt kompetens, att bemanna tillräckligt och att lösa lokalfrågan.

– Vi har höjt bemanningen på golvet från fyra till sju dagtid, och på natten från två till tre. Vi hoppas att vi får behålla vår höga personaltäthet även framåt, om budgeten dras åt.

– Något som dock drabbar både personal och boende i dagsläget är lokalfrågan. Det här är en gammal institution som började byggas på 70-talet. Det är inte lokaler som är fullt ut anpassade för modern institutionsvård och det är ett hårt slitage. Hade vi haft lokaler som varit anpassade för ungdomarnas behov, såväl som personalens säkerhetsmässiga behov, hade vi haft större skydd mot hot och våld.

Therese Johansson

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Skarp kritik mot regeringens LVU-förslag: ”Ful...

SOCIALT ARBETE Akademikerförbundet SSR sågar regeringens ...
30 november, 2023

På väg utför med tilliten bland unga?

SPANING Unga litar mindre på varandra i dag än tid...
28 november, 2023

Avtalsrörelsen är igång – lön och kompetensfrågor i ...

AVTALSRÖRELSE Akademikerförbundet SSR:s avtalsråd för ko...
27 november, 2023

Så undviker du teknikstress på jobbet

ARBETSMILJÖ AI och andra verktyg ska effektivisera job...
23 november, 2023


Läs även

Sis HR-direktör: ”Vi har stora utmaningar”

SIS Anställda på Sis arbetar i en riskfylld mi...
15 november, 2023

Arbetsmiljön på Sis: ”Det är inte acceptabelt”

SIS Sis-personal skadas och hotas på jobbet, v...
15 november, 2023

Granskning: Hot och våld vardag för Sis-personal

SIS Huvudskador, gisslansituationer och våldsa...
14 november, 2023

Minoritetsstress drabbar hbtqi-personer på jobbet

ARBETSMILJÖ Hbtqi-personer upplever ofta en minoritets...
13 november, 2023