13 augusti, 2021

Hot från kriminella tystar anställda i Göteborgs stad

ARBETSMILJÖ En tystnadskultur i Göteborgs stad gör att kommunanställda, ofrivilligt eller frivilligt, blir verktyg för kriminella. Det konstateras i en ny rapport av forskaren Anna Hedin Ekström.

Göteborg. Foto: Aron Fjell/Unsplash

Det finns inte bara en, det finns flera tystnadskulturer i Göteborgs stad, visar rapporten.

Foto: Aron Fjell/Unsplash

Anna Hedin Ekström forskar om organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism vid Institutet för framtidsstudier. Hon har tidigare arbetat med frågan om otillåten påverkan av personal i stadsdelen Angered i Göteborg. Nu har hon utrett om det finns en tystnadskultur bland anställda i Göteborgs stad som är kopplad till kriminella strukturer.

Anna Hedin Ekström, forskare. Foto: Institutet för framtidsstudier.Rapporten, som är skriven på kommunstyrelsens uppdrag, bygger på intervjuer med ett femtiotal anställda inom sociala verksamheter i Göteborgs stad. Här konstateras att det inte bara finns en, det finns flera tystnadskulturer bland kommunens medarbetare. Anna Ekström Hedin skriver att kriminella strukturer har haft stor påverkan på stadens verksamheter, att det pågått i många år och att förtroendeklyftorna i vissa områden är väldigt djupa.

Drar sig för att polisanmäla

Det tydligaste exemplet på tystnadskultur inom Göteborgs stad är den utbredda uppfattningen att medarbetare skulle dra sig för att polisanmäla en händelse som de blir vittne till eller själva utsätts för, av rädsla för repressalier från kriminella.

– Personal förhåller sig till kriminella handlingar i det område de är verksamma i. Till exempel om de ska gå över torget för att komma till sin arbetsplats och ser narkotikaförsäljning. Då kanske de gör så mycket som möjligt för att inte försöka uppmärksamma de kriminella aktiviteterna, säger Anna Hedin Ekström.

De kommunanställdas tystnad kan ha flera orsaker, enligt rapporten.

– Tystnaden kan variera beroende på arbetsområde, vilket geografiskt område man arbetar i, om organisationen är tyst eller om det är medarbetare som har lojaliteter någon annanstans, säger Anna Hedin Ekström. 

Tystas av chefer

Ett exempel på tystnadskultur som nämns i rapporten är medarbetare som känner sig osäkra på arbetsgivarens riktlinjer, vad som kan anmälas och vilket stöd de kan få om de anmäler. Vissa upplever också att de blir tystade av chefer när de ger sin bild av läget.

– Det kan vara att en medarbetare som lyfter problem blir tillsagd av högre chefer eller kollegor att: Äsch, det där får man tåla när man jobbar här. Eller att man medvetet tystar, för att det känns obehagligt. Man vet inte hur man ska gå vidare med frågan, säger Anna Ekström.

Enligt rapporten så är problemet med olika tystnadskulturer mest akut i socialt utsatta områden i Göteborg. På en del håll är situationen så illa att många medarbetare känner rädsla varje dag de går till jobbet. Men rädslan har normaliserats och är inget man pratar om. Värst är det för kvinnliga medarbetare som får utstå både sexuella trakasserier och hot om sexuellt våld. Alldeles för få händelser anmäls som arbetsskada eller tillbud, uppger majoriteten av de intervjuade.

– I vissa områden är situationen väldigt allvarlig. Många medarbetare är extremt utsatta. Det finns personal eller chefer som uttryckt: Ska jag hålla på och anmäla allting så skulle jag inte ha tid att göra någonting annat, säger Anna Hedin Ekström.

Hon konstaterar dock att rapporten visar på Göteborgs stads vilja att belysa problemen och är ett steg i att bryta tystnadskulturen och skapa motståndskraft mot dess orsaker.

Hotad? Har du blivit utsatt för hot i din yrkesutövning? Hör gärna av dig till chefred@akademikern.se och berätta!

Läs mer om hot och våld i arbetet på Akademikern >>
SKR undersöker otillåten påverkan i fler kommuner
Hoten påverkade min tro att göra gott
Så skapas en överslätande kultur
Kriminolog: Våld och hot på jobbet har ökat mest
Anmäl hellre en gång för mycket än en gång för lite
Så funkar det: hot och hat

Stefan Karlsson

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Sistjejer: Det måste till en systemförändring

SIS Hur påverkas barnen av kulturen på Sis? Li...
4 december, 2023

Skarp kritik mot regeringens LVU-förslag: ”Ful...

SOCIALT ARBETE Akademikerförbundet SSR sågar regeringens ...
30 november, 2023

På väg utför med tilliten bland unga?

SPANING Unga litar mindre på varandra i dag än tid...
28 november, 2023

Avtalsrörelsen är igång – lön och kompetensfrågor i ...

AVTALSRÖRELSE Akademikerförbundet SSR:s avtalsråd för ko...
27 november, 2023


Läs även

Kräver förhandling med alla kommuner i Skåne – oro f...

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Facket befarar att både arbetsmiljön och s...
17 november, 2023

Sis-chefen: ”Lokalerna inte anpassade för vår verksa...

SIS Mer ändamålsenliga lokaler hade gett störr...
17 november, 2023

Sis HR-direktör: ”Vi har stora utmaningar”

SIS Anställda på Sis arbetar i en riskfylld mi...
15 november, 2023

Arbetsmiljön på Sis: ”Det är inte acceptabelt”

SIS Sis-personal skadas och hotas på jobbet, v...
15 november, 2023