24 juni, 2021

Kriminolog: Våld och hot på jobbet har ökat mest

ARBETSMILJÖ Idag är dödskjutningar på öppen gata och våld i nära relationer i mediernas fokus. Men enligt kriminologen Sofia Wikman så är hot och våld på jobbet det som ökat mest under de senaste fyra decennierna. –Jag tycker att det är konstigt att det inte uppmärksammas mer, säger hon.

Sofia Wikman, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle

Sofia Wikman, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle.

Foto: Olivia Age

Sofia Wikman är docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle. Hon forskar om hur man kan mäta och förebygga hot och våld på arbetet. Hon har tittat på statistik från SCB:s undersökning om levnadsförhållanden, där förvärvsarbetande får frågan om de utsatts för hot och våld på jobbet. Här ser hon att polis, rättsväsende, övervaknings- och transportyrken legat på samma nivå av hot och våld från 1980-talet och fram till nu, men att det syns en ökning inom just välfärdsyrkena. Bilden bekräftas också i statistik över polisanmälningar om våld och hot mot tjänstemän. Där syns en ökning över tid vad gäller tjänstemän som arbetar på Migrationsverket och Försäkringskassan. Nyligen har hon också börjat titta på Arbetsmiljöverkets statistik över arbetsskadeanmälningar som visar att anställda i särskolan är de som är mest utsatta för våld och hot.

– Att jobba med myndighetsutövning, krävande klienter, långa väntetider och förmedla negativa besked är en riskfaktor, säger Sofia Wikman.

Hon tror dock att mörkertalet i Arbetsmiljöverkets siffror är stort. Det är ganska få som anmäler arbetsskada i förhållande till hur många som hotas. Det kan vara extra problematiskt att anmäla hot för de som arbetar med att hjälpa andra.

– Det är svårt att utföra sitt uppdrag när man samtidigt måste anmäla sin klient. Klienten är där för att få hjälp, men istället blir det något helt annat, säger Sofia Wikman.

Den vanligaste typen av hot är enligt henne de som är outtalade och försöker påverka ett beslut.

– Vi har ju det där klassiska: ”jag vet var du bor någonstans”, eller en klient som dyker upp helt plötsligt på ett ställe där du inte förväntar dig att personen ska vara. Det kan kännas obehagligt, men det är en gränsdragningsfråga om det ska räknas som hot, säger Sofia Wikman.

Hon menar också att anställda påverkas väldigt olika av att utsättas hot och våld. Personer som får rätt stöd kan få en positiv boost och gå stärkta ur händelsen, medans andra mår så dåligt att de blir begränsade i sitt arbete och sina beslut att de tillslut tvingas byta yrke.

– Det kan få konsekvenser för rättssäkerheten och i slutändan även demokratin, säger Sofia Wikman.

Hon har också forskat om hur hot och våld kan på jobbet kan förebyggas. Hon menar att det handlar mycket om arbetslivets organisering.

– Är man för få i personalen, har det för stressigt och en dålig mix av erfarna och nya medarbetare, då blir det skevt. Säkerhet handlar inte bara om skyddsutrustning, uniformer eller pistoler. Det handlar inom välfärden, till exempel när man sysslar med tvångsvård, jättemycket om att ha goda relationer, säger Sofia Wikman.

Hon tror att ökningen av hot och våld i arbetslivet hänger ihop med de nedskärningar som gjordes i välfärden under 1990-talet.

– Jag kan inte visa på den verksamma mekanismen exakt, men ser att det samvarierar i tid, säger Sofia Wikman.

Läs mer >> Viktigt att anmäla hot
"Anmäl hellre en gång för mycket än en gång för lite"

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Kongressbeslut: Fler regionala skyddsombud för små a...

Kongress 2024 Skyddsombudens roll var uppe för debatt un...
25 maj, 2024

Hot mot demokratin i fokus – ”Måste det gå så ...

KONGRESS 2024 Vart är det demokratiska Sverige på väg? D...
24 maj, 2024

Kongressen är i gång – det här ser ombuden fram emot

KONGRESS 2024 84 ombud är på plats på Runö konferenscent...
24 maj, 2024

Hård kritik mot arbetsmiljön på Ivo – ”Raljant ton f...

ARBETSMILJÖ Tystnadskultur, toppstyrning och upplevd p...
22 maj, 2024


Läs även

Larmet inifrån Arbetsförmedlingen: ”It-miljön skapar...

ARBETSMILJÖ Skyddsombuden har anmält brister i den dig...
26 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024

Maria lämnar socialtjänsten till följd av ohållbar s...

SOCIALT ARBETE Hög personalomsättning bland socialsekrete...
25 mars, 2024

Hög personalomsättning bland HR – ”Bekymmersam...

HR Personalomsättningen skenar bland HR-speci...
19 mars, 2024