24 juni, 2021

”Anmäl hellre en gång för mycket än en gång för lite”

ARBETSMILJÖ Flera av Akademikerförbundet SSR:s medlemmar är verksamma i de branscher som oftast anmäler olyckor på grund av hot och våld, till exempel kriminalvården, socialtjänsten och olika typer av boenden.

Eva Karsten. Foto: Arbetsmiljöverket.

Eva Karsten, projektledare, Nationell tillsyn, Arbetsmiljöverket.

Foto: Arbetsmiljöverket

Vad ska anmälas?

Arbetsolycksfall: Med arbetsolycksfall menas en lindrigare skada till följd av olycksfall som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats där den skadade varit i eller för arbetet. För att en händelse skall räknas som ett olycksfall ska förloppet vara kortvarigt och ha uppkommit i samband med en särskild händelse.

Till arbetsolyckorna räknas även lindrigare skada till följd av till exempel hot, överfall och rån. Såväl fysiska som psykiska skador räknas hit.

Allvarligt tillbud: En händelse som kunnat leda till personskada. Endast allvarliga tillbud ska anmälas.

Källa: Anmalarbetsskada.se

– Det finns olika anledningar till utsatthet för hot och våld. Du kanske jobbar på ett boende eller med klienter som har någon form av diagnos eller sjukdomsbild. Inom Kriminalvården eller Statens Institutionsstyrelse får du ta hänsyn till riskerna det innebär att vårda våldsbenägna personer. Inom socialtjänsten så fattar du livsavgörande beslut för många individer. Det kan handla om omhändertagande av barn, att man inte får bidrag eller tvingas till en vårdinrättning för missbruk. De har också hand om klienter som är i obalans, som när de får ta emot negativa beslut kan bli hotfulla, förklarar Eva Karsten, projektledare, Nationell tillsyn på Arbetsmiljöverket.

Hon betonar att det är viktigt att anmäla både när det sker en arbetsolycka och när det sker allvarliga tillbud. Alla tillbud ska ses som en varning, något arbetsplatsen ska ta lärdom av för framtiden, menar hon.

– I en del av de här yrkena så finns det en tendens till att tänka; det här är normalt, något jag får räkna med. Det kan leda till att socialsekreteraren börjar ifrågasätta sig själv och sitt agerande. Var det jag som bidrog till att det hände? Men ett allvarligt tillbud kan, om det går längre, innebära en olycka och väldig fara.

Eva Karsten brukar ge rådet att hellre anmäla ett tillbud en gång för mycket, än en gång lite. Dels för att arbetsplatsen ska få upp ögonen för problemet och kunna förhindra att något liknande inträffar igen, men också för att arbetsmiljölagen kräver det.

– Om man inte har anmält en allvarlig händelse, så kan man faktiskt bli dömd i domstol, säger hon.

Skyldigheten att anmäla en olycka eller ett tillbud till Arbetsmiljöverket ligger på arbetsgivaren, men det bästa är om den som drabbats och arbetsgivaren gör det tillsammans, tycker Eva Karsten.

– Vi på Arbetsmiljöverket behöver få veta när det händer. Det är det som ligger till grunden för vår statistik, så att vi kan säga så här ser det ut, de här branscherna sticker ut, säger Eva Karsten.

Läs mer om hur du ska göra om du blivit utsatt.

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023

Tvingades sluta på dagen: ”Utan facket hade jag inte...

REPORTAGE Kristina Tercero fick lämna sitt jobb som ...
23 maj, 2023


Läs även

Orimliga krav på effektiviseringar

KRÖNIKA Ambitionsnivån ska höjas och verksamheten ...
15 maj, 2023

Experten svarar: Hjälp – vi har för mycket att göra!

EXPERTEN SVARAR Arbetsbelastningen har ökat samtidigt som ...
12 april, 2023

Arbetsmiljöverket backar om beslut kring skyddsombud...

ARBETSRÄTT Skyddsombud får delta i individärenden – i...
11 april, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023