17 augusti, 2021

SKR undersöker otillåten påverkan i fler kommuner

ARBETSMILJÖ I Göteborg tystas kommunanställda av kriminella, visar rapport. Men liknande problem finns på flera håll i landet. SKR gör nu en fördjupad undersökning i ett trettiotal kommuner.

SKR:s fasad. Foto Hans Alm SKR

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ska undersöka hur problemet med välfärdsbrott och otillåten påverkan ser ut i både storstäder och landsbygdskommuner runt om i landet.

Foto: Hans Alm/SKR

Langlet Lena, chef demokratisektionen SKR. Foto SKR– Vi vill titta djupare på det här för att spetsa till vårt stöd, säger Lena Langet, chef för demokratisektionen på SKR.

SKR, Sveriges kommuner och regioner, har i flera år jobbat med välfärdsbrott och stöttat särskilt drabbade kommuner. Välfärdsbrott, det vill säga bidragsbrott och brott mot välfärdssystemen, har ofta ett nära samband med otillåten påverkan, att personer genom hot, mutor eller våld försöker påverka tjänstemän att fatta felaktiga beslut eller avstå från kontroller.

– Det är väldigt tydligt från de vi möter i våra nätverk, utbildningar och seminarier att de upplever att det här har ökat. Därför gör vi nu den här undersökningen, säger Lena Langlet. 

Både storstäder och landsbygdskommuner

SKR anlitade i maj en extern konsult för att genomföra djupintervjuer med tjänstepersoner vid ett trettiotal kommuner. Intervjupersonerna hämtas från både sociala och andra typer av kommunala verksamheter. Undersökningen genomförs i flera olika delar av landet.

– Vi tittar brett i alla typer av kommuner, både storstäder och landsbygdskommuner. Vi behöver se vad de lyfter upp. Det kanske inte är samma problem i Göteborg som i Sorsele, säger Lena Langlet.

– Det vi kan se är att otillåten påverkan framför allt riktas mot tjänstepersoner som tar beslut om till exempel socialbidrag och omhändertagande av barn. Dessa finns inom socialtjänsten. Men det kan också handla om alkoholtillstånd och fördelning av bostäder. Vi försöker få med ett brett spektra av intervjupersoner och inte bara koncentrerar oss på socialtjänsten, säger Lena Langlet.

Hon menar att många kommuner inledningsvis tittat på problemet väldigt stuprörsinriktat, bara inom socialtjänsten eller inom alkoholtillståndsenheten, och därför missat att det kanske är en och samma gruppering som utnyttjar de offentliga medlen på ett brottsligt sätt inom många olika områden.

– Det är ett samhällsproblem som inte den enskilda medarbetaren kan lösa. Det här måste man jobba med mycket mer systematiskt i kommunerna och tillsammans med andra myndigheter, säger Lena Langlet.

Arbetsmiljö- och samhällsproblem

Hon ser otillåten påverkan och välfärdsbrottslighet som både ett arbetsmiljöproblem och ett problem för vårt demokratiska system.

– Om det blir en tystnadskultur och man vågar inte tala om när det pågår brottslig verksamhet eller otillåten påverkan, så innebär det också att vi kommer börja behandla våra medborgare olika, säger Lena Langlet.

Frågan är då vad SKR kan göra åt problemet?

– Det finns aldrig några quick fix-lösningar. Jag tror att det är jätteviktigt att kommunerna börjar prata om det, för att medvetandegöra att välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan finns och att medarbetare kan bli utsatta. Sedan så behöver man ha en systematik i hur man stödjer medarbetarna. Kommunerna vet ändå rätt väl vilka områden som är särskilt utsatta. De medarbetarna behöver man ge särskilt stöd. Ge utbildning och sprida kunskap. Hur ska de hantera det? Vem ska de vända sig till. Tussa ihop medarbetare så att de får prata med varandra om vad de har utsatts för, så att de inte känner sig helt ensamma, säger Lena Langlet.

SKR:s undersökning ska vara klar i oktober. Då ska SKR:s ledning ta ställning till hur de kan jobba vidare med frågan.

Läs mer >> Hot från kriminella tystar anställda i Göteborgs stad

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Vi ses i Visby!

ALMEDALEN Akademikern håller i två panelsamtal där p...
8 juni, 2023

Skillnader i distansarbete mellan yrkesgrupper – ”Fö...

ARBETSMILJÖ Hur påverkas arbetsmiljön av distansarbete...
5 juni, 2023

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023


Läs även

Tvingades sluta på dagen: ”Utan facket hade jag inte...

REPORTAGE Kristina Tercero fick lämna sitt jobb som ...
23 maj, 2023

Orimliga krav på effektiviseringar

KRÖNIKA Ambitionsnivån ska höjas och verksamheten ...
15 maj, 2023

Experten svarar: Hjälp – vi har för mycket att göra!

EXPERTEN SVARAR Arbetsbelastningen har ökat samtidigt som ...
12 april, 2023

Arbetsmiljöverket backar om beslut kring skyddsombud...

ARBETSRÄTT Skyddsombud får delta i individärenden – i...
11 april, 2023