Kommuner: Arbetsförmedlingen gör för lite

ARBETSFÖRMEDLING 9 av 10 kommuner tycker att Arbetsförmedlingen gör för lite för att stötta individer som står långt från arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från SKR.

Arbetsförmedlingen flaggor

Arbetsförmedlingen har fortsatt svårt att utföra delar av sitt uppdrag, enligt SKR:s rapport "Kommunernas perspektiv på arbetsmarknaden 2021".

Foto: Peter Kroon/Arbetsförmedlingen

– Kommunerna tycker inte att Arbetsförmedlingen jobbar tillräckligt bra med de som står långt ifrån arbete, som ju är ett av myndighetens kärnuppdrag, säger Roy Melchert, chef på arbetsmarknadssektionen på SKR som ligger bakom rapporten.

Det är tredje året i rad som SKR frågar chefer på kommunernas arbetsmarknadsenheter om deras syn på arbetsmarknadspolitiken och samverkan med Arbetsförmedlingen.

– Vi vill belysa kommunernas perspektiv på den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen, säger Roy Melchert, sektionschef på SKR.

SKR:s första enkätundersökning gjordes 2019. Då hade Januariavtalet nyligen slagit fast att Arbetsförmedlingen skulle reformeras i grunden. Samtidigt stängde myndigheten många kontor ute i landet.

– Det kom ganska snabbt signaler från kommunerna om att det här inte var bra. Då skickade vi ut den första enkäten. Sedan har vi upprepat det för att se om det blir förbättringar, säger Roy Melchert.

Resultatet från årets rapport är i många delar nedslående. Den övergripande bilden är att Arbetsförmedlingen har fortsatt svårt att utföra delar av sitt uppdrag. Det gäller till exempel operativt samarbete med kommunerna och att erbjuda likvärdig service över hela landet.

– Vi ser en försämring vad gäller det operativa samarbetet. Många kommuner behöver också gå in och hjälpa till med service som vi tycker ligger inom Arbetsförmedlingens skyldigheter att göra, som till exempel inskrivning och aktivitetsrapportering digitalt, säger Roy Melchert.

"De som drabbas värst är de som står långt från arbetsmarknaden" säger Roy Melchert på SKR. Foto: Hans Alm.

Nästan alla kommuner, 95 procent, uppger att de hjälper individer med enklare ärenden som inskrivning, aktivitetsrapportering och förklara innebörden av Arbetsförmedlingens beslut. Bara 10 procent av kommunerna anser att Arbetsförmedlingen i hög eller mycket hög utsträckning hjälper de som befinner sig långt från arbete att få en anställning.

– De som drabbas värst är de som står långt från arbetsmarknaden, så som nyanlända, språksvaga, funktionsnedsatta och unga utan färdig gymnasieutbildning. De som behöver stöd från både kommunen och Arbetsförmedlingen, säger Roy Melchert.

SKR hoppas att regeringen i en kommande proposition ska underlätta för bättre överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och kommuner så att de, mot ersättning, kan göra insatser för de som står längst från arbetsmarknaden.

– Vi är spända på den proposition som regeringen ska lämna den 14 april som handlar om den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen. Vi hoppas på en lösning där kommuner ska kunna ha samarbetsavtal och utföra vissa insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen, säger Roy Melchert.

SKR:s rapport

  • Rapporten ”Kommunernas perspektiv på arbetsmarknaden 2021” bygger på enkätundersökning som SKR skickade ut till kommuner i september ifjol.
  • Det är tredje året i rad som SKR genomför en sådan enkätundersökning bland kommunerna. De tidigare undersökningarna genomfördes i maj 2019 och september 2020.

Källa: SKR

Läs rapporten på SKR:s webbplats

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Myndighetspersonal ofta utsatta för hot

ARBETSMILJÖ Anställda på statliga myndigheter utsätts ...
2 december, 2022

Så funkar det: Turordning

ARBETSRÄTT Riksdagen har beslutat om nya turordningsr...
30 november, 2022

Så påverkas Arbetsförmedlingen av regeringens nedskä...

ARBETSFÖRMEDLINGEN 2,1 miljarder kronor. Så mycket minskar an...
29 november, 2022

JO kritiserar Sis tillämpning av tvångsåtgärder

SIS Sis har under flera år använt tvångsåtgärd...
28 november, 2022


Läs även

Så påverkas Arbetsförmedlingen av regeringens nedskä...

ARBETSFÖRMEDLINGEN 2,1 miljarder kronor. Så mycket minskar an...
29 november, 2022

JO kritiserar Sis tillämpning av tvångsåtgärder

SIS Sis har under flera år använt tvångsåtgärd...
28 november, 2022

Klimatfrågan på paus – ”Facket kan ta tydligare stäl...

HÅLLBARHET FN:s årliga klimatmöte hålls just nu i Egy...
15 november, 2022

Studenter kritiska till budgeten – ”Levererar inte a...

EKONOMI Budgeten innehåller inte de förbättringar ...
9 november, 2022