Reformeringen av Arbetsförmedlingen fortsätter

Arbetsförmedling Reformeringen av Arbetsförmedlingen fortsätter, trots att januariavtalet mellan regeringen, C och L föll i somras. Det framgick när arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i fredags presenterade en rad lagförslag som krävs för att gå vidare.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmard. Foto: Robert Ek/TT

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark under fredagens pressträff.

Foto: Robert Ek/TT

– Vi ska förbättra matchningen och trycka tillbaka långtidsarbetslösheten. Därför fortsätter vi också att reformera Arbetsförmedlingen, sade Eva Nordmark vid pressträffen.

– Det är centralt för oss är att vi har en myndighet som med kompetens och med kraft kan säkra en aktiv arbetsmarknadspolitik i hela vårt avlånga land samt att Arbetsförmedlingen till sitt förfogande har en bred verktygslåda, sade hon vidare.

Förmedlingsinsatser

Regeringen vill att Arbetsförmedlingen ska behålla myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men att matchande och rustande insatser kopplade till arbetssökande ska utföras av fristående aktörer. De föreslår bland annat en ny arbetsmarknadspolitisk insats kallad ”förmedlingsinsatser”. Den ska ge stöd till arbetssökanden genom matchning eller vid behov utbildning. Insatsen ska utföras av fristående aktörer, som kan vara både kommuner, arbetsgivare, ideella och idéburna organisationer. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att aktörernas insatser håller god kvalitet, ger goda resultat och utförs kostnadseffektivt. Leverantörernas incitament för att åta sig uppdrag ska vara utformat så att insatserna kontinuerligt kan förbättras genom konkurrens.

Helén Justergård, ordförande för Saco-S-föreningen på ArbetsförmedlingenRegeringen föreslår även flera lagändringar som behövs för att Arbetsförmedlingen och de fristående aktörer ska kunna utbyta information på ett sätt som upprätthåller den enskildes integritet. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 december 2022.

– Det var inga överraskningar. Det följer det som var sagt innan januariöverenskommelsen föll. Promemorian handlar väldigt mycket om lagändringar vad gäller bland annat sekretess, tystnadsplikt och personuppgifter. Det är klart att det måste regleras när man sprider sådant till flera aktörer, säger Helén Justergård, ordförande för Saco-S-föreningen på Arbetsförmedlingen.

På remiss till mitten av november

Hon tycker det är för tidigt att säga vad regeringens förslag konkret kommer att innebära när det gäller ytterligare förändringar i arbetsuppgifter för de anställda på Arbetsförmedlingen.

– Arbetsförmedlingen har under väldigt lång tid arbetat med fristående aktörer, så det är inget nytt. Att göra bedömningar, fatta beslut, göra kontroll och uppföljning är också något vi sysslar med redan idag. Men nu ska vi också säkerställa att andra gör ett jobb. Det allt handlar om i slutändan är att människor ska komma i arbete eller utbildning, säger hon.

– Allt ska ju bli bättre med hjälp av det här. Men det står ju skrivet i framtiden hur det blir, säger hon vidare.

Lagförslagen har nu skickats ut på remiss som ska besvaras i mitten av november i år.

Läs mer >> Se arbetsmarknadsministerns pressträff på regeringens YouTube-kanal.

Stefan Karlsson

Läs även

Arbetsförmedlare avslöjar spelet bakom reformerna

ARBETSFÖRMEDLING Johan Berg, anställd på Arbetsförmedlingen...
18 juli, 2022

Privatiseringsiver eller missförstånd orsak till Arb...

ARBETSFÖRMEDLING Varför lyckas inte Arbetsförmedlingen ge j...
7 juli, 2022

Nytt krigsavtal: ”Hoppas det aldrig behöver användas”

AVTAL Vad gäller för kommun- och regionanställda...
29 juni, 2022

L-kritik mot Arbetsförmedlingen: ”Privata aktörer lö...

POLITIK Roger Haddad (L) riktar skarp kritik mot h...
20 juni, 2022