3 januari, 2024

Håll koll på nya lagarna 2024

LAGSTIFTNING Lättnader i arbetslöshetsförsäkringen, skärpta straff och hemliga tvångsmedel. Här är några av de nya lagar som träder i kraft 2024.

Nya lagar som börjar gälla 2024. Foto: Getty

Arbetsförmedlingens behandling av persondata

Det införs en möjlighet för Arbetsförmedlingen att behandla personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla information till Utbetalningsmyndigheten. Arbetsförmedlingen blir också skyldiga att samverka med Utbetalningsmyndigheten och andra myndigheter, kommuner, regioner och berörda parter i syfte att motverka felaktiga utbetalningar.

Lättnader i arbetslöshetsförsäkringen

Under covid-19-pandemin infördes vissa tillfälliga bestämmelser i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Bestämmelserna innebär lättnader i arbetsvillkoret och karensvillkoret. Dessa lättnader förlängdes att gälla även under 2023. De tillfälliga bestämmelserna kommer nu att permanentas.

Stödnivåer för nystartsjobb

Stödet till arbetsgivare för att anställa personer genom nystartsjobb sänks och återgår till de stödnivåer som gällde innan den tillfälliga höjningen som genomfördes 2022.

Stödet till yrkesintroduktionsanställningar

Stödet till arbetsgivare för att stimulera yrkesintroduktionsanställning för vissa ungdomar, långtidsarbetslösa personer och nyanlända invandrare avskaffas den 1 januari 2024.

Hemliga tvångsmedel

Polisen får utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel för att förhindra och utreda allvarlig brottslighet, till exempel inom kriminella nätverk. Det innebär bland annat att hemlig kameraövervakning och hemlig avlyssning ska kunna knytas till en misstänkt person istället för en viss plats.

Utökade befogenheter till ordningsvakter

Ordningsvakter får tillstånd att transportera vissa omhändertagna personer. Man kommer också få befogenhet att kroppsvisitera personer i identifieringssyfte och förstöra beslagtagen alkohol om värdet är ringa.

Skärpta straff kopplat till skjutningar och sprängningar

Straffen skärps kraftigt för de allvarligare formerna av vapenbrott, brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, vapensmuggling och smuggling av explosiva varor. Bland annat fördubblas minimistraffet för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

Hårdare kontroller av utlänningar

Polis och andra berörda myndigheter får utökade befogenheter vid inre utlänningskontroller. Man kommer bland annat få kroppsvisitera en utländsk person för att söka efter pass eller andra identitetshandlingar. Man kommer också kunna omhänderta sådana handlingar. Man kommer därutöver, under vissa förutsättningar, få ta med en utländsk person för utredning av hans eller hennes rätt att vistas i Sverige.

Primärvårdens ansvar för rehabilitering

Som en del av primärvårdens grunduppdrag ska det ingå att även tillhandahålla rehabiliterande insatser utifrån patientens individuella behov och förutsättningar.

Bidrag till barnfamiljer

Det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget förlängs till utgången av juni 2024. Man behöver inte ansöka särskilt om tilläggsbidraget utan det betalas ut till barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag i form av särskilt bidrag eller umgängesbidrag. Tilläggsbidraget lämnas med ett belopp som motsvarar 40 procent av det preliminära bostadsbidraget för samma månad.

Organisationer bildade på etnisk grund

Statsbidraget till organisationer bildade på etnisk grund avskaffas från och med 2024. Enligt regeringen kommer avsatta medel för bidraget omfördelas i syfte att stärka arbetet mot utanförskap och bristande integration.

Therese Johansson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Grupperna som har svårare att komma in på arbetsmark...

ARBETSMARKNAD Vissa får lättare jobb än andra. Nu uppman...
23 februari, 2024

Ett jobb öppnar dörrar – men vem vill släppa in en a...

ANALYS Ett arbete kan vara vägen bort från krimin...
21 februari, 2024

Ny rapport: Ökande ojämlikhet medför risker för hela...

EKONOMI ✓ Den ekonomiska ojämlikheten ökar. ✓ Risk...
21 februari, 2024

Hon fick omställningsstudiestöd – ”Mitt jobb kräver ...

UTBILDNING Över 61 000 personer har sökt omställnings...
20 februari, 2024


Läs även

Besked från regeringen: Sis läggs ner – ska göras om...

SIS ”Den myndighet vi i dag känner som Sis ska...
5 februari, 2024

Kritik mot att socialkonsulenter tas bort på Arbetsf...

ARBETSFÖRMEDLINGEN Arbetsförmedlingen planerar att plocka bor...
5 februari, 2024

Facket: Svårt klara uppdraget när Arbetsförmedlingen...

ARBETSFÖRMEDLING Ett hundratal anställda riskerar att bli a...
5 februari, 2024

Välkomnar före detta kriminella

REPORTAGE Att erbjuda jobb även till personer med st...
1 februari, 2024