20 februari, 2019

”Ålder är främst ett mentalt hinder”

Arbetsgivare behöver bli bättre på att hantera attityder gentemot äldre medarbetare. Det är en av slutsatserna i en ny studie om hantering av arbetskraft i olika åldrar. Ett aktivt ledarskap och en etablerad strategi för åldershantering är vägen framåt.

gettyimages-514368244

Foto: Gettyimages

– Attityden till äldre arbetstagare går i otakt med behovet av arbetskraft i framtiden, säger Mikael Widell Blomé, universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet, som är en av de ansvariga för studien. 

Allt fler människor jobbar allt högre upp i åldrarna och från och med nästa år höjs den lägsta pensionsåldern i Sverige, från 61 till 62, för att därefter höjas gradvis till 64 år 2026 – detta för att klara den demografiska fördelningen i framtiden. Men hur ser attityden till äldre arbetstagare egentligen ut?

Den här frågan har Mikael Widell Blomé tittat närmare på i en ny studie som finansierats av AFA Försäkring. 

Studien är baserad på kvalitativa intervjuer och fokusgrupper där såväl tjänstemän, hr-personal och chefer har medverkat, både inom privat och offentlig sektor.

Resultatet visar att inställningen till äldre medarbetare har blivit bättre de senaste åren, men att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Den positiva inställningen rör exempelvis främst de personer som har en väldigt specifik kompetens. Det har också framkommit att arbetsgivare föredrar att behålla äldre arbetstagare framför att rekrytera dem.

– Många deltagare säger å ena sidan att det är en fördel att ha äldre medarbetare. Å andra sidan säger de att det vore bra med någon form av lönebidrag som stöd för att anställa äldre personer, berättar Mikael Widell Blomé. 

Han tillägger att inställningen till äldre medarbetare skiljer sig från person till person. 

– Vissa har svarat att personer över 50 år är ”over hill”, alltså passé. Andra menar att 50 är den optimala åldern eftersom man då är erfaren, självgående och ofta har lämnat småbarnsåren bakom sig. Så jag skulle säga att synen på äldre främst är en inställningsfråga och något som går att jobba på, säger han. 

Huruvida inställningen till äldre medarbetare skiljer sig mellan privat och offentlig sektor framgår inte, däremot berättar Mikael Widell att den varierar ganska mycket mellan stora och små företag. 

– Mindre företag är överlag bättre på att hitta lösningar för äldre medarbetare som de vill behålla. I de större företagen stöter man oftare på avtal och hinder som sätter stopp, säger han och fortsätter: 

– Vad som också är intressant är att yngre hr-chefer är mer positiva till yngre anställda och att äldre hr-chefer har en mer positiv inställning till äldre, säger han. 

För att ändra attityden till äldre arbetstagare menar Mikael Widell att arbetsgivare måste etablera strategier för åldershantering, något som oftast saknas. Här nämner han tre viktiga huvudingredienser.

– Det ena är att lyfta och synliggöra befintliga regelverk, hur ser det ut? Det andra är att man måste jobba med attityder överlag, säger han. 

Han lyfter också kompetensöverföring och ett aktivt ledarskap som en viktig väg framåt. 

– Vi måste överlag bli bättre på att ta tillvara de äldres kompetens, exempelvis i form av mentorskap. I slutändan handlar det här arbetet om att ha aktiva ledare som lyfter de här frågorna, säger han. 

Avslutningsvis menar Mikael Widell Bloméatt såväl arbetsgivare som arbetstagare har ett ansvar för att skapa bättre attityder och förutsättningar framåt. 

– Som individ kan du sträva efter god hälsa, vitalitet och välbefinnande. Som företag kan du åldersanpassa arbetsplatsen. Det kan exempelvis innebära förändrade arbetstider eller en anpassad arbetsmiljö, säger Mikael Widell Blomé.

Mikael Widell Blomé: 4 tips för att etablera en strategi för åldershantering:

1.  Lyft regelverket: Synliggör och diskutera hur det ser ut. Vad är det som gäller?

2. Jobba med attityder. Min erfarenhet är att ålder främst är ett mentalt hinder. 

3. Jobba med kompetensöverföring och mentorskap. 

4. Jobba med ett aktivt ledarskap! Som ledare måste du vara drivande i arbetet. 

Text: Malin Letser

Läs mer: 

På bettet efter 65

Fler äldre får nytt jobb

Äldre chefer bättre på lagspel

 

Malin Letser

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Skarp kritik mot regeringens LVU-förslag: ”Ful...

SOCIALT ARBETE Akademikerförbundet SSR sågar regeringens ...
30 november, 2023

På väg utför med tilliten bland unga?

SPANING Unga litar mindre på varandra i dag än tid...
28 november, 2023

Avtalsrörelsen är igång – lön och kompetensfrågor i ...

AVTALSRÖRELSE Akademikerförbundet SSR:s avtalsråd för ko...
27 november, 2023

Så undviker du teknikstress på jobbet

ARBETSMILJÖ AI och andra verktyg ska effektivisera job...
23 november, 2023


Läs även

Sis HR-direktör: ”Vi har stora utmaningar”

SIS Anställda på Sis arbetar i en riskfylld mi...
15 november, 2023

Arbetsmiljön på Sis: ”Det är inte acceptabelt”

SIS Sis-personal skadas och hotas på jobbet, v...
15 november, 2023

Granskning: Hot och våld vardag för Sis-personal

SIS Huvudskador, gisslansituationer och våldsa...
14 november, 2023

Minoritetsstress drabbar hbtqi-personer på jobbet

ARBETSMILJÖ Hbtqi-personer upplever ofta en minoritets...
13 november, 2023