Fler äldre får nytt jobb

Sedd av 513

Karriär. Har du passerat 50, vill byta jobb men tänker att du är för gammal? Tänk om. Negativa attityder har länge gjort det svårt för äldre att få nytt arbete. Men nu vänder trenden. – Jag är inte förvånad. Som äldre har man de specialkunskaper som behövs, säger professorn.

Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016
Foto: Mostphotos.

Långsamma, ovana vid ny teknik och mindre anpassningsbara än sina yngre konkurrenter på arbetsmarknaden. Så har en majoritet av arbetsgivarna de senaste åren uppfattat arbetstagare som närmar sig pensionsåldern. Det visar undersökningar av bland annat Pensionsmyndigheten.

Nu verkar det dock ljusna – åtminstone för tjänstemän över 50. Trygghetsrådets senaste statistik visar att allt fler tjänstemän mellan 50 och 59 år får nytt arbete efter att ha blivit uppsagda. Under första halvåret i år fick sex procent fler i åldersgruppen jobb jämfört med samma period förra året. En utveckling som gått att se redan tidigare, men nu tydligt fortsätter.

Elisabet Cedersund, professor vid Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande, ser siffrorna som ett tecken på en större trend med förändrade attityder från arbetsgivarnas sida.

– Jag är inte förvånad. Dagens arbetsliv kräver väldigt mycket kompetenser, och som äldre har man samlat på sig mer specialkunskaper. Det svarar mot behov som finns i arbetslivet just nu.

Samtidigt uppmärksammas fördelarna med heterogena arbetsgrupper allt mer i forskning och samhällsdebatt. Kanske tydligast när det gäller kön och etnicitet, men även när det kommer till ålder.

– Jag tror det gått hem hos arbetsgivarna att det är bra med åldersblandade grupper. Om alla är 25 blir det väldigt likriktat. Värdet av att ha äldre med mer erfarenhet i arbetsgruppen är något som diskuteras mycket nu.

En annan bidragande faktor till arbetsgivarnas ökade anställningsvilja kan vara att den bättre folkhälsan börjat slå igenom i vårt medvetande. Allt fler tränar och sköter sin hälsa, även högt upp i åldrarna. Arbetsgivare ser inte längre sextioåringar som skröpliga och i högriskzonen för sjukskrivning.

Många vill också fortsätta jobba även efter att de passerat 65.

– För akademiker handlar det mer om en mental orientering än fysiska förutsättningar. Vad man är inställd på, helt enkelt. När Reinfeldt pratade om att jobba till 75 för några år sedan tyckte folk det var hemskt. Men den uppfattningen upplever jag har förändrats, säger Elisabet Cedersund.

Text: Emmeli Nilsson, Akademikern

up 784
Kommentera inlägget på vår medlemssajt