28 november, 2018

Vi svarar: Chefen tar inte nakenbilderna på allvar

Skolkuratorn Amanda har fått en ny kollega som skickar meddelanden med sexuella kommentarer och avklädda bilder på sig själv. När hon berättar för chefen händer inget. Kan arbetsgivaren strunta i det?

linn

Detta har hänt

Amanda, som är skolkurator, har fått en ny kollega, John, som också är kurator. Han är trevlig och deras samarbete fungerar riktigt bra till en början. Amanda känner dock snart att han vill mer än att bara vara kollegor. Han skickar e-mail och sms, till en början rosar han Amanda för hur duktig hon är och hon känner sig smickrad. Men när meddelandena kommer mer regelbundet och John börjar kommentera hennes utseende och kropp känner hon att han går över gränsen. Amanda markerar och svarar att det inte känns okej. John fortsätter trots detta att höra av sig.

Amanda går då till sin chef och berättar vad som har hänt och visar upp Johns meddelanden. Chefen förklarar att detta inte är okej och att hon ska prata med John. Men tiden går och Amanda får aldrig någon återkoppling från chefen. När John börjar skicka bilder där han är avklädd börjar Amanda må riktigt dåligt, hon upplever att chefen inte tar henne på allvar. Amanda ringer till SSR direkt för rådgivning.

Detta gäller

Linn Skau, ombudsman på Akademikerförbundet SSR svarar: 

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det är förbjudet i lag (diskrimineringslagen) och arbetsgivaren är skyldig att förebygga att det sker samt att upprätta rutiner som säger vad medarbetare och arbetsgivare ska göra om det förekommer sexuella trakasserier på en arbetsplats. 

Arbetsgivaren har även utrednings- och åtgärdsskyldighet för trakasserier som förekommer i samband med arbetet. Det gäller även sådant som händer utanför kontoret och på andra tider än ordinarie arbetstid om det finns samband med arbetet, till exempel en tjänsteresa. 

Arbetsgivaren kan få kännedom om de sexuella trakasserierna på olika sätt. Det måste inte vara den som utsätts som berättar om trakasserierna för att en utredning ska startas. En sådan utredning ska ske utan dröjsmål. Om den visar att sexuella trakasserier har förekommit ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att se till att det inte händer igen. Det kan handla om en tillsägelse, en omplacering, en varning eller i de grövsta fallen om en uppsägning. 

Så får du hjälp

Om du blir sexuellt trakasserad så säg ifrån och berätta därefter för chefen. Du kan ta med dig en facklig företrädare eller någon annan du litar på i samtalet med din chef. 

Om det är chefen som trakasserar eller om arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att det ska upphöra kan du anmäla det till facket om du är medlem, och i annat fall till Diskrimineringsombudsmannen. Anteckna vad som hänt och när. Vänta inte, utan agera direkt.

När Amanda ringer SSR direkt och berättar att hon blir utsatt för sexuella trakasserier på sin arbetsplats är det tydligt att chefen inte har tagit henne på allvar eller hanterat frågan som denne ska. Vi är överens om att en ombudsman på förbundet ska utreda frågan vidare. 

Ett par dagar senare blir Amanda kontaktad av en ombudsman, de är överens om att ombudsmannen ska ta kontakt med arbetsgivaren för att boka ett möte.

Så gick det

På mötet träffar Amanda och ombudsmannen Amandas närmaste chef, chefens chef och en representant från HR-avdelningen. Chefen förklarar att hon har missbedömt ärendet och att hon med facit i hand skulle ha agerat på ett helt annat sätt. Arbetsgivaren förklarar att de har initierat en utredning och tagit hjälp av företagshälsovården. 

Det blir ett bra möte där arbetsgivaren lyssnar och inser allvaret. Under utredningens gång ges Amanda och John möjlighet att delge sin syn på händelserna. Det visar sig att Amanda och John har helt olika uppfattning om vad som har hänt. Utredningen visar att Amanda har försökt avvisa Johns inviter, inledningsvis vänligt men bestämt och senare klart och tydligt. 

Under utredningens gång får arbetsgivaren veta att fler kollegor har blivit utsatta för sexuella trakasserier av John och det hela resulterar i att han blir uppsagd. Amanda får stöd och hjälp av företagshälsovården i form av stödsamtal. 

Amanda känner sig i slutändan nöjd med arbetsgivarens insatser. 

Fler "Vi svarar"-artiklar: 

Nämnden beslutar tvärtemot professionen

Vem ansvarar för min arbetsmiljö?

Måste jag betala tillbaka lönen?

Akademikern

Senaste nytt

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA Forskarna är överens om att det finns ett ...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023


Läs även

Så mycket bör du tjäna – kolla om du ligger rätt i lön

LÖN Dags att förhandla eller söka nytt jobb? K...
22 maj, 2023

Varnar för nedskärningar i välfärden – ”Exceptionell...

EKONOMI Såväl SKR som Akademikerförbundet SSR varn...
16 maj, 2023

Orimliga krav på effektiviseringar

KRÖNIKA Ambitionsnivån ska höjas och verksamheten ...
15 maj, 2023

Nytt pensionsavtal ger möjlighet för avsättningar ti...

PENSION Fack och arbetsgivare är överens om ett ny...
11 maj, 2023