29 juni, 2022

Sju punkter du behöver ha koll på i nya las

ARBETSRÄTT Den 30 juni träder nya lagen om anställningsskydd (las) i kraft, men flera regler börjar tillämpas först den 1 oktober. Här är de viktigaste punkterna du behöver ha koll på.

En förutsättning för att PTK, LO och Svenskt Näringsliv skulle skriva under avtalet på Grand hotell i Saltsjöbaden var att lagstiftningen ändrades. Här är innebörden av nya las.

Foto: Annika Clemens

1.     Sakliga skäl för uppsägning

Sakliga skäl ersätter saklig grund vid uppsägning. Sakliga skäl kan vara arbetsbrist eller förhållanden som rör en enskild anställd personligen. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist är det ingen större skillnad i nya las. Skillnaden bedöms bli tydligare vid uppsägning på grund av personliga omständigheter. Arbetsgivaren behöver inte längre göra någon bedömning om huruvida orsaken till uppsägningen var tillfällig eller om beteendet bedöms fortsätta. Den rättsliga prövningen kommer att fokusera på hur pass allvarligt arbetstagaren har åsidosatt sina skyldigheter i anställningen. I vissa fall kan det underlätta för arbetsgivare att säga upp personal.

2.     Tre undantag från turordningen

Enligt turordningen blir den som har varit anställd kortast tid den som blir uppsagd först vid arbetsbrist. Antalet anställda som får undantas från den turordningen vid arbetsbrist utökas med nya lagen till tre per driftsenhet och per avtalsområde. Tidigare gällde två anställda på företag med fler än tio anställda. Med nya lagen försvinner begränsningen på antal anställda och undantagen gäller för alla arbetsgivare.

3.     Anställningen upphör vid tvist

Om en anställd anser sig ha blivit uppsagd på fel grunder och inleder en tvist med sin arbetsgivare upphör anställningen efter uppsägningstiden. Tidigare var arbetstagaren fortsatt anställd med lön så länge tvisten pågick. På så sätt kunde den uppsagda personen känna sig ganska trygg under förhandlingarna med arbetsgivaren. Med förändringarna blir personen arbetslös och ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta underlättar för arbetsgivare som säger upp personal.

4.     Alla har rätt till omställningsstöd

På arbetsplatser som har kollektivavtal finns avtal om stöd vid uppsägning med omställningsorganisationer. En förändring i nya las är att även personal på företag som inte har kollektivavtal omfattas av rätten till omställningsstöd. Det ska också vara möjligt att få rådgivning från sin omställningsorganisation även för dem som inte blivit uppsagda. För den som vill utbilda sig inom yrket, eller till något annat yrke, finns möjlighet att söka omställningsstudiestöd i upp till 44 veckor.

5.     Heltid blir huvudregel

En del i nya lagen om anställningsskydd är att anställningsavtal i huvudregel ska gälla på heltid.  Om deltid gäller ska det tydligt framgå i avtalet. I praktiken innebär det ingen större skillnad på seriösa arbetsplatser som använder skriftliga anställningsavtal som anger tjänstgöringsgrad. Däremot på mindre seriösa arbetsplatser där arbetsgivaren och den anställde inte har kommit överens om tjänstgöringsgrad gäller heltid. Detta förhindrar inte deltidsanställningar, men är bra i de fall det finns brister i anställningsavtalen.

6.     Visstidsanställda får snabbare tillsvidareanställning

En person som har varit visstidsanställd får snabbare rätt till tillsvidareanställning än tidigare. Med ändringarna gäller att den som har jobbat 12 månader under en period av fem år har rätt till tillsvidareanställning (tidigare gällde 24 månader), samt att den som har varit anställd i nio månader i sträck (i stället för tolv) har förtur till nya tjänster som dyker upp.

7.     Bemanningspersonal har rätt till anställning

Anställda på bemanningsföretag som har jobbat i minst 24 månader, under en period på tre år, på samma kundarbetsplats ska erbjudas tillsvidareanställning.  Arbetsgivaren kan dock köpa sig fri från erbjudandet genom att betala ett skadestånd på två månadslöner till den bemanningsanställda.

Läs mer >> Historiskt avtal signerat på historisk mark

Annika Clemens

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Förbundets krav i avtalsrörelsen: 4,4 procents löneö...

AVTAL Nu växlas arbetet upp i avtalsförhandlinga...
14 mars, 2023

Integrationsprojektet låste upp jobbet

ARBETSMARKNAD Eda Yadigar Şimşek, 27, från Turkiet är en...
9 mars, 2023

Debatt: Tillsätt fler yrkesutbildningar i bristyrken

DEBATT Trots att kompetensbrist vill regeringen a...
20 februari, 2023