21 mars, 2024

Allt fler inom HR söker sig till nya jobb

HR De senaste tio åren har omsättningen bland HR-personal ökat stadigt. Högst är personalomsättningen på Gotland där nästan fyra av tio HR-specialister bytte jobb på ett år. Kolla hur det ser ut där du bor.

Omsättningen bland kommunernas HR-personal har ökat flera år i rad.

Bild: Getty

En stor personalomsättning kan dränera verksamheten, varnar Akademikerförbundet SSR som har mätt hur stor personalomsättningen är bland kommunanställda akademiker. Flera grupper sticker ut med oroväckande hög personalomsättning, exempelvis socialsekreterare, biståndsbedömare, kuratorer samt planerare och utredare. Och alltså även HR-specialister som utmärker sig genom att personalomsättningen har ökat stadigt under en längre tid.

Vid en mätning 2014/2015 låg personalomsättningen bland HR-personal i kommunerna på 23 procent. Därefter har den ökat stadigt och ligger i den senaste mätningen, från november 2021 till samma tid året efter, på drygt 27 procent.

Det finns dock stora skillnader mellan olika län. Lägst var personalomsättningen i Västernorrlands län där 18,6 procent av medarbetarna inom HR byttes ut under året. Och högst var omsättningen alltså på Gotland där 38,5 procent lämnade sitt jobb i kommunen.

Den stora personalomsättningen bland akademiker är kostsam, enligt Akademikerförbundet SSR som konstaterar att kraven ökar på arbetsgivaren när bristen på arbetskraft blir större. Högre löner, bättre arbetsvillkor och inte minst en rimlig arbetsbelastning krävs för att kunna rekrytera och behålla välutbildade akademiker, menar förbundet.

Hög personalomsättning bland HR – ”Bekymmersamma siffror”

Fakta / Förbundets krav för att komma till rätta med personalomsättningen:

  • Avtal för att säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.
  • Tydliga lönesatsningar för att behålla erfarna och särskilt yrkesskickliga.
  • Utbildning och erfarenhet måste löna sig bättre.
  •  Införa tydliga karriärtjänster och karriärsutveckling för att attrahera och behålla medarbetare.
  • Införa chefsutvecklingsprogram för att säkra kontinuerlig utbildning och stöd riktat till chefer.
  • Införa individuella utvecklingsplaner för alla medarbetare för att minska personalomsättningen.
Annika Clemens

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024

Fackliga kollegorna i fängelse – ”Det är nog värst f...

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Maryia Taradzetskaya befann sig i Berlin f...
15 april, 2024

Lönefrågor lockar nya medlemmar i Arvika

FACKLIGT Frågor om lön och friskvård lockar nya med...
12 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024


Läs även

Siffersatt avtal i hamn – 3,3 procent i löneökning

AVTAL Nytt kollektivavtal är klart och garantera...
28 mars, 2024

Avtalsrörelsen på upploppet – ”Intensiva förhandlingar”

KOLLEKTIVAVTAL En knäckfråga är om det ska bli en central...
26 mars, 2024

Jämlikhetsdata i arbetet mot rasism i arbetslivet

LIKABEHANDLING Panelsamtal om jämlikhetsdata och huruvida...
20 mars, 2024

Hög personalomsättning bland HR – ”Bekymmersam...

HR Personalomsättningen skenar bland HR-speci...
19 mars, 2024