Så hanterar statliga myndigheter ovaccinerade

ARBETSMILJÖ Akademikern har frågat 10 statliga myndigheter hur de hanterar att Folkhälsomyndigheten har skilda rekommendationer för fullvaccinerade och ovaccinerade medarbetare.

Videokonferens på jobbet. Foto: Getty.

Ovaccinerade rekommenderas fortfarande hålla avstånd och undvika kontakt med riskgrupper.

Foto: Getty.

De flesta myndigheter svarar att de informerar sina anställda om att Folkhälsomyndighetens har särskilda råd för ovaccinerade vuxna.

Kriminalvården sticker ut genom att också uppmuntra ovaccinerade medarbetare till självtester två gånger i veckan. Något som myndigheten bekostar. De ger också sina medarbetare möjlighet att vaccinera sig på arbetstid. Arbetsförmedlingen gör på liknande sätt. De låter sina medarbetare ta tjänstledigt för att vaccinera sig.

Nordens Välfärdscenter svarar att de inte har några ovaccinerade medarbetare, men ser att det kunde blivit ett problem då vaccinationsintyg vanligtvis krävs vid de utlandsresor som många av dem gör i tjänsten.

Så svarade de 10 myndigheterna på frågan:
Hur hanterar ni medarbetare som är ovaccinerade?

Arbetsförmedlingen:

– Statliga arbetsgivare får inte göra någon åtskillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade arbetstagare och arbetsgivaren kan heller inte kräva att man berättar om man är vaccinerad. Vi uppmuntrar vaccinering och tillåter att man tar tjänstledigt för detta. Covid-19 klassas emellertid fortfarande som en samhällsfarlig sjukdom, varför vi precis som vanligt, fortsätter att bedöma risker, upprätta planer och vidta åtgärder för att hindra smittspridning av olika slag. Då vi har många olika typer av verksamhet/arbetsuppgifter finns ingen styrning på hur ovaccinerade ska hanteras som helhet utan det får chefer titta på från fall till fall, riskbedöma och föra dialog med medarbetaren vilket även HR-avdelningen kan stötta i.

Barnombudsmannen:

– Hos oss gäller samma regler för alla och alla uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO:

– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för ovaccinerade.

Jämställdhetsmyndigheten:

– Vi uppmanar ovaccinerade medarbetare att följa de särskilda rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Vi kommer som arbetsgivare inte att undersöka vilka som är vaccinerade.

Kriminalvården:

– De medarbetare som inte vaccinerats uppmuntrar vi att ta självtester två gånger i veckan och Kriminalvården står för kostnaden. Detta för att denne då skyddar sig själv, sina kollegor och klienterna från eventuell smitta. Medarbetare har även möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 på arbetstid.

Myndigheten för delaktighet, MFD:

– Vi kan inte fråga vilka som är ovaccinerade, och har därmed ingen övergripande bild av vilka som fortfarande är ovaccinerade. Däremot kan vi ge allmän information till medarbetare om Folkhälsomyndighetens fortsatta råd för ovaccinerade.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

– Vi uppmanar våra medarbetare att följa Folkhälsomyndighetens råd för denna grupp, vilket innebär att den som är ovaccinerad fortsatt ska hålla avstånd till andra. Hur mycket varje medarbetare jobbar på kontoret respektive på distans bestäms i nära dialog mellan chef och medarbetare. 

Nordens välfärdscenter:

– Vi har inga ovaccinerade medarbetare, vad jag vet. Men vaccination är frivilligt. Vi är en liten arbetsplats, drygt 20-talet anställda i Sverige och Finland, och pratar öppet om det mesta och jag har inte hört någon som är tveksam till att vaccinera sig. Vilket såklart inte betyder att det inte finns. Vi har ett jobb där vi reser en hel del och alla vet att det skulle kunna bli problem utomlands om man inte har vaccinationsintyg.

Statens Institutionsstyrelse:

– Vi får inte ta reda på vem som är vaccinerad och vem som inte är. Vikten av att följa Folkhälsomyndighetens uppmaning att vaccinera sig har kommunicerats återkommande med all personal.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset:

– Samtliga är vaccinerade.

Läs mer >> Hur ska ovaccinerade skyddas vid återgången till kontoret?

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023

Kommunerna med störst andel barn i fattiga hushåll

EKONOMI Stora skillnader mellan kommunerna – här f...
30 maj, 2023

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA Forskarna är överens om att det finns ett ...
29 maj, 2023


Läs även

Så mycket bör du tjäna – kolla om du ligger rätt i lön

LÖN Dags att förhandla eller söka nytt jobb? K...
22 maj, 2023

Orimliga krav på effektiviseringar

KRÖNIKA Ambitionsnivån ska höjas och verksamheten ...
15 maj, 2023

Växande köer för att slippa skuldfällan – ”Mån...

EKONOMI Stigande räntor och inflation blev en käft...
9 maj, 2023

Dubbelt fackligt stöd till obehöriga lärare genom ny...

AVTAL Akademikerförbundet SSR och Sveriges Lärar...
27 april, 2023