21 mars, 2022

Så funkar det: Diskriminering

Alla har samma rättigheter på jobbet. Om du blir diskriminerad finns hjälp att få.

Kollage Så funkar det diskriminering

Lars Arrhenius är chef på DO som har tillsyn över diskrimineringslagen i Sverige. EU vill införa ett nytt antidiskrimineringsdirektiv, men processen pågår fortfarande.

Foto: Tomas Gunnarsson/DO

1. Flera grunder

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på flera grunder: kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Andra lagar skyddar dem som missgynnas på grund av föräldraledighet eller deltids- och visstidsanställning.

2. Vänta inte

Om du vill anmäla diskriminering på jobbet är det viktigt att inte vänta för länge. Olika tidsfrister gäller beroende på hur du har blivit diskriminerad. Diskriminering är en viktig facklig fråga och den som är fackligt ansluten ska i första hand vända sig till sitt fackförbund.

3. Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren är skyldig att aktivt arbeta mot diskriminering. Det innebär förebyggande arbete för att trakasserier inte ska förekomma. Den som blir trakasserad av en arbetskamrat ska anmäla det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste utreda vad som har hänt och arbeta för att förhindra framtida trakasserier.

4. Diskrimineringsombudsmannen

Om du blir diskriminerad utanför arbetsplatsen kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som har tillsyn över diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. Personer som diskrimineras på jobbet men inte är med i ett fackförbund kan också vända sig till DO.

5. På gång i EU

EU vill införa ett nytt antidiskrimineringsdirektiv om insyn i arbetsgivarens lönesättning. Processen pågår och EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet arbetar för att komma överens. Direktivet ska motverka könsdiskriminering mellan kvinnor och män.

Annika Clemens

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Experten svarar: Hörsel- och synproblem – vad gäller...

EXPERTEN SVARAR Helin störs av bullret i skolan där hon jo...
25 januari, 2023

Så funkar det: Turordning

ARBETSRÄTT Riksdagen har beslutat om nya turordningsr...
30 november, 2022

Vad gör jag om jag blir mobbad på jobbet?

EXPERTEN SVARAR Detta gäller vid kränkande särbehandling p...
26 augusti, 2022

Så funkar det: Semester

Efterlängtad sommarledighet närmar sig för de flesta av oss. Men va...
3 juni, 2022