21 mars, 2022

Så funkar det: Diskriminering

Alla har samma rättigheter på jobbet. Om du blir diskriminerad finns hjälp att få.

Kollage Så funkar det diskriminering

Lars Arrhenius är chef på DO som har tillsyn över diskrimineringslagen i Sverige. EU vill införa ett nytt antidiskrimineringsdirektiv, men processen pågår fortfarande.

Foto: Tomas Gunnarsson/DO

1. Flera grunder

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på flera grunder: kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Andra lagar skyddar dem som missgynnas på grund av föräldraledighet eller deltids- och visstidsanställning.

2. Vänta inte

Om du vill anmäla diskriminering på jobbet är det viktigt att inte vänta för länge. Olika tidsfrister gäller beroende på hur du har blivit diskriminerad. Diskriminering är en viktig facklig fråga och den som är fackligt ansluten ska i första hand vända sig till sitt fackförbund.

3. Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren är skyldig att aktivt arbeta mot diskriminering. Det innebär förebyggande arbete för att trakasserier inte ska förekomma. Den som blir trakasserad av en arbetskamrat ska anmäla det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste utreda vad som har hänt och arbeta för att förhindra framtida trakasserier.

4. Diskrimineringsombudsmannen

Om du blir diskriminerad utanför arbetsplatsen kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som har tillsyn över diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. Personer som diskrimineras på jobbet men inte är med i ett fackförbund kan också vända sig till DO.

5. På gång i EU

EU vill införa ett nytt antidiskrimineringsdirektiv om insyn i arbetsgivarens lönesättning. Processen pågår och EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet arbetar för att komma överens. Direktivet ska motverka könsdiskriminering mellan kvinnor och män.

Annika Clemens

Senaste nytt

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA Forskarna är överens om att det finns ett ...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023


Läs även

Så funkar det: Semester

Efterlängtad sommarledighet närmar sig för de flesta av oss. Men va...
3 juni, 2022

Kan jag bli avskedad för visselblåsning?

EXPERTEN SVARAR Detta gäller om du ska rapportera om missf...
14 april, 2022

Hur får vi det nya arbetslivet att funka för alla?

EXPERTEN SVARAR På Loves arbetsplats har pandemin skyndat ...
17 december, 2021

Så funkar det: Utvecklingssamtal

Regelbundna samtal med din chef gör jobbet...
10 december, 2021