3 juni, 2022

Så funkar det: Semester

VERKTYGSLÅDA Efterlängtad sommarledighet närmar sig för de flesta av oss. Men vad har vi egentligen för rättigheter när det gäller semestern?

Så funkar det Semester Foto Getty

Foto: Getty

1. Semesterlagen

Semesterlagen ger oss rätt till 25 semesterdagar per år. Men även kollektivavtal och anställnings­avtal kan innehålla bestämmelser om din semester och ge dig rätt till fler lediga dagar.

2. Semester på sommaren

Huvudregeln är att du ska få minst fyra sammanhängande semesterveckor under ­perioden juni till augusti. Om det inte går att komma överens om när, bestämmer arbetsgivaren. Om det finns särskilda skäl kan semesterperioden förläggas till annan tid än sommaren.

3. Om du blir sjuk

Om du skulle bli sjuk under semestern ska sjukdagarna inte räknas som semester. Men då krävs det att du sjukanmäler dig samma dag som du blir sjuk.

4. Semesterlön

Under semestern har du rätt till viss förhöjd lön – semesterlön. Det finns två beräkningsmodeller, sammalöneregeln eller procentregeln. Semesterlönen ska betalas i samband med ledigheten.

5. Föräldraledighet ger semester.

Även dagar du är sjuk är semesterlönegrundande, men max 180 dagar per intjänandeår. Även föräldraledighet är semesterlönegrundande, men max 120 dagar per år, eller 180 om du är ensamstående förälder.

Annika Clemens

Läs även

Lars Stjernkvist tror på kraften av förbättrad arbet...

ARBETSMILJÖ Snart lämnar Lars Stjernkvist sin första d...
7 juni, 2022

Kan jag bli avskedad för visselblåsning?

EXPERTEN SVARAR Detta gäller om du ska rapportera om missf...
14 april, 2022

Strandade förhandlingar har återupptagits

KOLLEKTIVAVTAL I veckan återupptogs avtalsförhandlingarna...
31 mars, 2022

Så funkar det: Diskriminering

Vad kan du få för hjälp om du blir diskriminerad på jobbet?
21 mars, 2022