3 juni, 2022

Så funkar det: Semester

Efterlängtad sommarledighet närmar sig för de flesta av oss. Men vad har vi egentligen för rättigheter när det gäller semestern?

Så funkar det Semester Foto Getty

Foto: Getty

1. Semesterlagen

Semesterlagen ger oss rätt till 25 semesterdagar per år. Men även kollektivavtal och anställnings­avtal kan innehålla bestämmelser om din semester och ge dig rätt till fler lediga dagar.

2. Semester på sommaren

Huvudregeln är att du ska få minst fyra sammanhängande semesterveckor under ­perioden juni till augusti. Om det inte går att komma överens om när, bestämmer arbetsgivaren. Om det finns särskilda skäl kan semesterperioden förläggas till annan tid än sommaren.

3. Om du blir sjuk

Om du skulle bli sjuk under semestern ska sjukdagarna inte räknas som semester. Men då krävs det att du sjukanmäler dig samma dag som du blir sjuk.

4. Semesterlön

Under semestern har du rätt till viss förhöjd lön – semesterlön. Det finns två beräkningsmodeller, sammalöneregeln eller procentregeln. Semesterlönen ska betalas i samband med ledigheten.

5. Föräldraledighet ger semester.

Även dagar du är sjuk är semesterlönegrundande, men max 180 dagar per intjänandeår. Även föräldraledighet är semesterlönegrundande, men max 120 dagar per år, eller 180 om du är ensamstående förälder.

Annika Clemens

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Kommun för kommun: Så mycket ökade vabbandet 2022

VÅRD AV BARN 8,56 miljoner – så många dagar vabbade för...
23 februari, 2023

Experten svarar: Hörsel- och synproblem – vad gäller...

EXPERTEN SVARAR Helin störs av bullret i skolan där hon jo...
25 januari, 2023

Så funkar det: Facklig tid på jobbet

FÖRTROENDEVALD Vill du engagera dig fackligt för att förä...
11 januari, 2023

Så funkar det: Turordning

ARBETSRÄTT Riksdagen har beslutat om nya turordningsr...
30 november, 2022