6 september, 2023

Nya sätt att arbeta krävs för att stoppa bidragsbrotten

VÄLFÄRDSBROTT Nästan 15 miljarder kronor per år betalas ut i felaktiga bidrag. Pengarna finansierar både gängkriminalitet och våldsbejakande extremism. Nu efterlyses förebyggande arbete för att stoppa brotten som hotar legitimiteten i välfärdssystemen.

Amir Rostami, professor i kriminologi och regeringens särskilda utredare av bidragsbrott.

Välfärdsbrottsligheten är omfattande och hotar legitimiteten för hela det svenska välfärdssystemet. Det konstaterade Amir Rostami, regeringens särskilda utredare, när han lämnade över slutbetänkandet till äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

Varje år beräknas nästan 15 miljarder kronor betalas ut felaktigt i bidrag och stöd. Av totalt 728 miljarder kronor var det 2 procent som betalades ut till personer och företag som inte hade rätt till dem under 2021. Nästan hälften av de felaktiga utbetalningarna beror på misstag från den som söker. Men i 56 procent av fallen är felet avsiktligt.

– Det innebär cirka 7 miljarder kronor i misstänkta bidragsbrott. Av dem är det bara 10 procent som anmäls till polisen, sade Amir Rostami när han presenterade utredningen.

Pengarna är en viktig inkomstkälla för både organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism.

– Men det finns också vanliga människor som inte tidigare har begått brott som gör det, för att det är enkelt att begå de här brotten och för att det inte finns några sanktioner, sade han på onsdagens pressträff.

Amir Rostami lämnade över utredingen till äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje på en presskonferens.

Anna Tenje konstaterade att det är ”synnerligen viktigt” att bekämpa bidragsbrotten, som annars riskerar att urholka legitimiteten i välfärdssystemen och på sikt även betalningsviljan till välfärden.

För att bekämpa bidragsbrottsligheten föreslår utredningen sex övergripande förändringar.

Den första systemförändringen som föreslås handlar om brottsförebyggande arbete. På liknande sätt som kommunerna har fått utökat ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör myndigheter få liknande uppdrag. Det bör regleras att exempelvis Försäkringskassan, Migrationsverket och CSN ska jobba brottsförebyggande och systematiskt.

– Eftersom det inte är reglerat i dag prioriteras det arbetet ofta ner till förmån för andra uppgifter, sade Amir Rostami.

För Akademikern förklarar han även att det kan behöva tas in särskild kompetens på myndigheterna för att jobba förebyggande, även om stöd även ska ges av Brottsförebyggande rådet (Brå) och Ekobrottsmyndigheten (EBM).

– Brottsförebyggande arbete kräver viss systematik och ordentliga lägesbilder, där behöver man särskild expertis, antingen som anställs eller om man får hjälp från Brå. Det finns många kriminologer och det är inte brist på kompetens, säger han.

Utredningen efterlyser också enkla och robusta regelverk. Och även där måste det finnas ett tydligt brottsförebyggande perspektiv.

– Redan när man inför ett nytt stöd, det kan vara coronastöd eller vilket stöd som helst, måste myndigheterna jobba förebyggande och ställa sig frågan: ”Hur undviker vi att systemet missbrukas?”

Utökade möjligheter att hämta uppgifter från exempelvis banker vid misstanke om brott, sanktionsavgift för dem som lämnar oriktiga uppgifter och bidragsspärr för den som döms för bidragsbrott föreslås också i utredningen.

Dessutom tycker Amir Rostami att Ekobrottsmyndigheten bör ta över bidragsbrotten i stället för att de utreds av polisen.

– De som verkar inom organiserad brottslighet är specialister på att begå brott. De behöver mötas av specialister och vi har dem på Ekobrottsmyndigheten. Stärk dem och ge dem ökade möjligheter att utreda dessa brott.

Men en stor del av alla felaktiga utbetalningar görs också till följd av misstag från den sökande.

– Myndigheterna ska jobba för att göra det lättare för den sökande. Det finns ett batteri av åtgärder och här har myndigheterna bäst koll och det vilar ett stort ansvar på dem. Det är ganska mycket pengar som kan sparas, säger Amir Rostami.

Anna Tenje tackade för rapporten och lovade att återkomma med vilka åtgärder som förslagen leder till.

Fakta Bidragsbrott

  • Under 2021 betalade staten ut 728 miljarder kronor i stöd och bidrag.
  • Ungefär 2 procent av dem, cirka 14,6 miljarder, uppskattas vara felaktiga.
  • Av alla felaktiga utbetalningar uppskattas utbetalningar motsvarande 7,4 miljarder kronor vara avsiktligt felaktiga. Endast 10 procent av dessa polisanmäldes.

För att komma tillrätta med bidragsbrotten föreslår utredningen.

1. Ett reglerat brottsförebyggande ansvar för berörda myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och CSN.

2. Enkla och robusta regelverk

3. Utökade möjligheter till uppgiftslämning.

4. Sanktionsavgift för den som har lämnat oriktiga uppgifter.

5. Ekobrottsmyndigheten får ansvar att utreda bidragsbrott.

6. Den som döms för bidragsbrott ska stängas av från bidragssystemet under en period.

Annika Clemens

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Kongressbeslut: Fler regionala skyddsombud för små a...

Kongress 2024 Skyddsombudens roll var uppe för debatt un...
25 maj, 2024

Hot mot demokratin i fokus – ”Måste det gå så ...

KONGRESS 2024 Vart är det demokratiska Sverige på väg? D...
24 maj, 2024

Kongressen är i gång – det här ser ombuden fram emot

KONGRESS 2024 84 ombud är på plats på Runö konferenscent...
24 maj, 2024

Hård kritik mot arbetsmiljön på Ivo – ”Raljant ton f...

ARBETSMILJÖ Tystnadskultur, toppstyrning och upplevd p...
22 maj, 2024


Läs även

Kritik mot regeringen: Otydligt uppdrag till Sis

SIS Riksrevisionen har släppt en granskning so...
6 maj, 2024

Hackerattacken slog hårt mot HR – ”Inget funge...

HR När Kalmar kommun utsattes för en it-attac...
3 maj, 2024

Debatt: Inför talangvisum och skattelättnad för före...

EU-VALET Kraftfulla åtgärder mot kompetensbristen k...
30 april, 2024

Debatt: 3 sätt att lösa kompetensbristen i EU

EU-VALET En europeisk talangpool är ett sätt att mö...
23 april, 2024