26 augusti, 2022

Vad gör jag om jag blir mobbad på jobbet?

EXPERTEN SVARAR Många medlemmar hör av sig till rådgivningen för att de upplever att de blir utfrysta eller mobbade på jobbet. Maja Todorovic tipsar om hur en arbetsplats kan förebygga det.

maja_todorovic

Maja Todorovic, ombudsman Akademikerförbundet SSR

Foto: Margareta Bloom-Sandebäck

Detta har hänt

En vanlig fråga som kommer till Rådgivningen handlar om händelser som uppfattas som förminskande, obehagliga, som ger ont i magen och som i värsta fall leder till ohälsa och sjukskrivning.

Kränkande särbehandling kan förekomma överallt men några faktorer som ökar risken i form av bakomliggande orsaker är otydliga rutiner och arbetsfördelning men också hög arbetsbelastning som får pågå under längre tid.

Därför är det viktigt att både chefer, skyddsombud och medarbetare har kunskap om rättigheter och skyldigheter utifrån arbetsmiljölagen. Ett missförstånd eller konflikt kan trappas upp och övergå till kränkande särbehandling. För att stoppa en sådan process krävs en aktiv åtgärd skyndsamt.

Detta gäller

Vår sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av kränkande särbehandling på jobbet.

Varje arbetsgivare ska ha rutiner för att ta emot information om kränkande särbehandling, se till att medarbetaren får stöd, att händelserna utreds och att arbetsplatsens rutiner och kultur utvecklas. Det ska vara nolltolerans mot kränkande särbehandling. Rutinerna ska vara kända och ska kunna aktiveras när signaler om kränkande särbehandling uppstår. Det regleras i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) där kränkande särbehandling definieras som ”handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.” Det står också att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.

Vid ohälsa ska arbetsgivaren göra arbetsskadeanmälan, tillsammans med den som berörs och skyddsombud, till Försäkringskassan.

Så får du hjälp 

Om du eller en kollega är utsatt för kränkande särbehandling eller negativa handlingar ska du i första hand vända dig till chefen. Hen ska skyndsamt vidta åtgärder enligt rutinen för kränkande särbehandling. Konkret betyder det att se till att den drabbade får stöd och se till att de negativa handlingarna upphör.

"Om det är chefen som kränker kan du vända dig till ditt skyddsombud eller fackliga företrädare."

Om det är chefen som kränker kan du vända dig till ditt skyddsombud eller fackliga företrädare. Om det saknas sådana på arbetsplatsen kan du vända dig till Rådgivningen. Skyddsombud och fackförbund har en viktig roll i att se till att du eller den drabbade får stöd samt se till att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter. Vår uppgift är att se till att ärendet blir korrekt hanterat och att ge den drabbade stöd genom processen medan arbetsgivaren är den som är ansvarig för arbetsmiljön.

På OFR:s hemsida finns konkreta tips för förtroendevalda och den drabbade. Sunt Arbetsliv har digitala utbildningar för att förstå och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Rådgivningen för våra medlemmar och förtroendevalda finns på 08-617 44 00 och radgivning@akademssr.se.

Detta händer sedan

Det är viktigt att arbetsgivaren ser till att de händelser eller situationer som upplevs som negativa utreds och upphör. Utredning görs av en sakkunnig, opartisk instans som har de berördas förtroende. Det är viktigt att utredningen i sig inte skapar nya arbetsmiljöproblem. Syftet är att motverka ohälsa, stoppa och förebygga negativa handlingar, inte söka skuld eller syndabockar.

I samband med att utredning presenteras föreslås åtgärder och handlingsplan upprättas.

En åtgärd kan vara att tydliggöra ansvar och arbetssätt. Se över hur verksamheten organiseras, hur man samarbetar och kommunicerar samt hur arbetet leds. Den drabbade kan behöva stödsamtal med företagshälsovården.

Jobba med värdegrundsfrågor och förhållningssätt är viktigt. Ibland kan arbetsgruppen behöva förstå varandras olikheter och hur dessa samverkar. Ett trepartssamtal kan vara en bra åtgärd när två personer behöver dela bilder och komma överens om hur de går vidare. Att tillföra kunskaper genom utbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud för att förebygga och snabbt fånga upp framtida signaler. En viktig framgångsfaktor är att skyndsamt agera och stoppa sådant som upplevs som negativt.

Akademikern

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Skarp kritik mot regeringens LVU-förslag: ”Ful...

SOCIALT ARBETE Akademikerförbundet SSR sågar regeringens ...
30 november, 2023

På väg utför med tilliten bland unga?

SPANING Unga litar mindre på varandra i dag än tid...
28 november, 2023

Avtalsrörelsen är igång – lön och kompetensfrågor i ...

AVTALSRÖRELSE Akademikerförbundet SSR:s avtalsråd för ko...
27 november, 2023

Så undviker du teknikstress på jobbet

ARBETSMILJÖ AI och andra verktyg ska effektivisera job...
23 november, 2023


Läs även

Så funkar det: Semester

Efterlängtad sommarledighet närmar sig för de flesta av oss. Men va...
3 juni, 2022

Kan jag bli avskedad för visselblåsning?

EXPERTEN SVARAR Detta gäller om du ska rapportera om missf...
14 april, 2022

Så funkar det: Diskriminering

Vad kan du få för hjälp om du blir diskriminerad på jobbet?
21 mars, 2022

Hur får vi det nya arbetslivet att funka för alla?

EXPERTEN SVARAR På Loves arbetsplats har pandemin skyndat ...
17 december, 2021