30 november, 2022

Så funkar det: Turordning

ARBETSRÄTT Riksdagen har beslutat om nya turordningsregler vid uppsägning. Detta gäller från och med oktober 2022.

Nya turordningsregler röstades igenom i riksdagen i juni och börjar tillämpas 1 oktober 2022. Så här ser de nya reglerna ut.

Nya turordningsregler har röstats igenom och började gälla i oktober 2022.

Foto: Getty

1. Sakliga skäl för uppsägning

Sakliga skäl ersätter saklig grund vid uppsägning. Vid uppsägning på grund av personliga omständigheter behöver arbetsgivaren inte längre göra en bedömning om huruvida orsaken till uppsägningen var tillfällig eller om beteendet bedöms fortsätta.

2. Men först milda åtgärder

Innan en anställd sägs upp av personliga skäl måste dock arbetsgivaren fortfarande vidta mindre ingripande åtgärder i första hand. Exempelvis tillsägelser, varning och omplacering.

3. Tre undantag från turordningen

Antalet anställda som får undantas från den turordningen vid arbetsbrist utökas med nya lagen till tre per driftsenhet och per avtalsområde och gäller för alla arbetsgivare.

4. Undantag får inte upprepas inom tre månader

Den arbetsgivare som har undantagit en eller flera anställda vid en uppsägning på grund av arbetsbrist, får inte undanta ytterligare anställda på tre månader. Tidigare fanns ingen sådan begränsning.

5. Turordning gäller även vid ”hyvling”

Turordningen ska med nya lagen innefatta även så kallad hyvling, då arbetsgivaren omplacerar medarbetare till tjänster med lägre tjänstgöringsgrad. Nytt är att den som har jobbat kortast tid först ska erbjudas den ”hyvlade” tjänsten.

Annika Clemens

Senaste nytt

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023

Tvingades sluta på dagen: ”Utan facket hade jag inte...

REPORTAGE Kristina Tercero fick lämna sitt jobb som ...
23 maj, 2023

Så mycket bör du tjäna – kolla om du ligger rätt i lön

LÖN Dags att förhandla eller söka nytt jobb? K...
22 maj, 2023


Läs även

Kommun för kommun: Så mycket ökade vabbandet 2022

VÅRD AV BARN 8,56 miljoner – så många dagar vabbade för...
23 februari, 2023

Mycket oro och otrygghet efter Ivo-beslutet

ARBETSRÄTT Cirka 2 000 brukare och 11 000 anställda b...
6 februari, 2023

Experten svarar: Hörsel- och synproblem – vad gäller...

EXPERTEN SVARAR Helin störs av bullret i skolan där hon jo...
25 januari, 2023

Så funkar det: Facklig tid på jobbet

FÖRTROENDEVALD Vill du engagera dig fackligt för att förä...
11 januari, 2023