25 januari, 2023

Experten svarar: Hörsel- och synproblem – vad gäller på jobbet?

EXPERTEN SVARAR Helin störs alltmer av bullret i skolan där hon jobbar. Dessutom har synen försämrats. Vad är arbetsgivaren skyldig att göra?

daniel_h

Daniel Hjalmarsson, utvecklingsstrateg på Akademikerförbundet SSR.

Foto: Sandra Johnson

Detta har hänt

Helin har arbetat länge i skolans värld och bullermattorna har ständigt varit närvarande. Arbetet med elever, samt med kollegorna i ett mindre kontorslandskap underlättar inte hörselproblemen. Dessutom har synen märkbart försvagats på sistone, eller har belysningen blivit sämre? Dialogen med närmaste chef gav inget resultat och Helin har vänt sig till förbundets rådgivning för mer stöd i frågorna.

Detta gäller

Arbetsmiljölagen är en ramlag och många av de krav som ställs på en god arbetsmiljö regleras i stället i föreskrifter. För terminalglasögon gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om bildskärmsarbete (AFS 1998:5). De nya glasögonen ska vara arbetsredskap och innebär inga kostnader för arbetstagaren. Arbetsgivaren betalar både synundersökningen och för grundutförande av terminalglasögon. Väljer arbetstagaren dyrare bågar får hen vara beredd att betala dessa själv.

Buller, bullerexponering och störande ljud regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller (AFS 2005:16) där det bland annat framgår att ”arbeten skall planeras, bedrivas och följas upp så att bullerexponeringen minskas genom att bullret elimineras vid källan eller sänks till lägsta möjliga nivå.” Därtill ska arbetsgivaren undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna till följd av exponering för buller i arbetet. I paragraf 16 slås fast att en hörselundersökning inte ska medföra några kostnader för arbetstagaren.

"Anpassningar som kan behöva göras i arbetsmiljön är lättast att ta i dialog med sin chef."

Om terminalglasögon och hörselundersökningar blir en tvistefråga finns även stöd i ett av EU:s ramdirektiv om arbetsmiljö (Artikel 6.5 direktiv 89/391/EEG) som omfattar en allmän bestämmelse om att åtgärder som rör säkerhet, hygien och hälsa i arbetet under inga förhållanden får medföra några kostnader för arbetstagarna.

Ytterligare anpassningar som kan komma att behövas för en individ regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning (AFS 2020:5).

Så får du hjälp

Prata med närmaste chef om du har ögonbesvär när du jobbar vid bildskärm. Begär en synundersökning för att se om du har behov av terminalglasögon.

Detsamma gäller vid buller – samtal med närmaste chef och skyddsombud om den aktuella situationen. Här ska mätningar i anslutning till en riskbedömning göras, men en dialog om anpassningar av skol- och/eller kontorsmiljön behöver också föras. För detaljer och riktvärden hänvisas till de aktuella föreskrifterna. Den förmodade redan förvärvade hörselnedsättningen kanske är att klassa som en arbetsskada? Det behöver i så fall anmälas till den instans där arbetsskador hanteras, vanligtvis AFA och Försäkringskassan. Om du inte vet var du ska anmäla arbetsskador kan du alltid rådfråga ombudsmännen på förbundets rådgivning.

Anpassningar som kan behöva göras i arbetsmiljön är lättast att ta i dialog med sin chef, ta gärna med ditt skyddsombud eller en fackligt förtroendevald. Använd Arbetsmiljöverkets, för frågan relevanta, föreskrifter som stöd för samtalet.

Så gick det

Helin har med hjälp av stöd från kollegorna fått till en ommöblering i kontorslokalerna och ljudabsorbenter har satts upp. Det hjälper delvis eftersom ljudet inte studsar lika mycket, men någon ljudarkitekt har ännu inte konsulterats. Skyddsombudet, med stöd av förbundets ombudsman, driver på i frågan om bullermätning. Arbetsgivaren menar dock att detta är en större fråga än bara kontorslokalerna. Helins terminalglasögon är utprovade och uthämtade efter ett samtal med chefens chef som visste mer om gällande arbetsmiljöregler.

Rådgivningen

Akademikerförbundet SSR:s rådgivningstjänst för medlemmar där du får direktkontakt med en ombudsman som ger dig svar och feedback på alla arbetsrättsliga frågor – allt från anställningsavtal till lönefrågor. Mer info på Akademssr.se.

Akademikern

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Bör Akademikerförbundet slopa SSR?

KONGRESS 2024 I en motion till kongressen föreslås att f...
17 maj, 2024

Vi är akademikerfacket i staten

KRÖNIKA Nu påbörjar vi en resa med målet om att bl...
16 maj, 2024

Rekordmånga motioner till kongressen – ”Histor...

KONGRESS 2024 Akademikerförbundet SSR:s kongress närmar ...
15 maj, 2024

Ligger du rätt i lön? Kolla senaste statistiken

Dags att förhandla om din lön? Här är färsk lönestatistik för olika...
14 maj, 2024


Läs även

Larmet inifrån Arbetsförmedlingen: ”It-miljön skapar...

ARBETSMILJÖ Skyddsombuden har anmält brister i den dig...
26 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024

Maria lämnar socialtjänsten till följd av ohållbar s...

SOCIALT ARBETE Hög personalomsättning bland socialsekrete...
25 mars, 2024

Hög personalomsättning bland HR – ”Bekymmersam...

HR Personalomsättningen skenar bland HR-speci...
19 mars, 2024