14 april, 2022

Kan jag bli avskedad för visselblåsning?

EXPERTEN SVARAR Daniel blev avskedad från HVB-hemmet efter att ha slagit larm om att barnen måste arbeta utan lön.

mikael_smeds

Mikael Smeds, chefsjurist på Akademikerförbundet SSR

Detta har hänt

Daniel är behandlingsassistent på Kaktus HVB-hem AB. I sitt jobb ser han till att de ensamkommande barn som bor på HVB-hemmet får omvårdnad och en trygg tillvaro.  Under ett kvällspass hör han två barn prata om betalning till hemmets föreståndare. Daniel frågar vad de menar, varpå de förklarar att de behöver arbeta utan lön i ett annat bolag för att få behålla sin plats på boendet. Daniel frågar även andra barn om föreståndaren kräver att de utför arbete för att få bo kvar. Flera av dem bekräftar det och ger samstämmiga uppgifter. Daniel tar genast kontakt med bolagets styrelseordförande. När föreståndaren får reda på att Daniel pratat med styrelsen avskedar han honom för att ha agerat illojalt genom att sprida falska uppgifter.

Detta gäller

Visselblåsarlagen är en skyddslagstiftning som förbjuder verksamheter att utsätta visselblåsare (rapportörer kallas de i lagen) för repressalier för att de larmar om missförhållanden.  Skyddet omfattar fler än de som är anställda i verksamheten, även bland annat aktieägare och personer som söker arbete.

Lagen gäller endast vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information och om det finns ett allmänintresse av att missförhållanden kommer fram. Allmänintresse är i första hand regelöverträdelser, exempelvis olagliga miljöföroreningar eller korruption. Även förhållanden som inte nödvändigtvis utgör lagbrott kan utgöra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det ska då finnas ett legitimt skäl att larma om missförhållandena, vilket innebär att allmänheten ska ha ett intresse av att komma till rätta med dem eller i syfte att vidta åtgärder för att kunna skydda sig.

"Den anställde behöver ha haft skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann."

Uppgifter om missförhållanden i en verksamhet kan leda till stor skada för en arbetsgivare. Även andra berörda personer, som kollegor eller chefer, kan komma att påverkas negativt om felaktiga uppgifter får spridning. Lagens skydd gäller emellertid i vissa fall även om det visar sig att de rapporterade missförhållandena var ett missförstånd. Den anställde behöver dock ha haft skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann.

Den anställde som har skälig anledning att anta att det förekommer allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen ska i första hand rapportera detta internt. Rapportören får därefter rapportera externt till behörig myndighet om den som tog emot rapporten internt inte följt upp ärendet.

Så får du hjälp

Om du behöver vägledning om vad som gäller i just din situation rekommenderar jag att du kontaktar SSR Direkt. Då får du tala med en erfaren ombudsman som även väger in praktiska frågor och dina önskemål.

Så gick det

Daniels ombudsman kallade arbetsgivaren till tvisteförhandling och ogiltigförklarade avskedandet. Ombudsmannen förklarade för föreståndaren under förhandlingen att flera omständigheter i ärendet talar för att han skyddas av den nya visselblåsarlagen. Att kräva att barn utför arbete för att få behålla sin plats på HVB-hemmet är bedrägligt och kan utgöra brott, varför det finns ett starkt allmänintresse av att man utreder dem ytterligare och kommer till rätta med missförhållandet.

Föreståndaren svarade att  det handlar om falska uppgifter. Ombuds­mannen förklarade att Daniel ändå omfattas av lagens skydd eftersom han vid rapporteringstillfället hade skälig anledning att anta att uppgifterna var sanna, han hade ju frågat de andra barnen som bekräftat saken. Att avskeda Daniel för att han rapporterat om detta står i strid med visseblåsarlagen och anställningsskyddslagen. Förhandlingen avslutades efter att Daniel och arbetsgivaren träffat en överenskommelse om avslut av anställ­ningen och ett rejält skadestånd.

Visselblåsarlagen

I december 2021 trädde en ny visselblåsarlag i kraft. Till skillnad från den tidigare lagen ställer den nya stränga krav på arbetsgivare att inrätta interna rapporteringskanaler för att hantera larm om missförhållanden.

Mindre verksamheter är undantagna.

Akademikern

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Grupperna som har svårare att komma in på arbetsmark...

ARBETSMARKNAD Vissa får lättare jobb än andra. Nu uppman...
23 februari, 2024

Ett jobb öppnar dörrar – men vem vill släppa in en a...

ANALYS Ett arbete kan vara vägen bort från krimin...
21 februari, 2024

Ny rapport: Ökande ojämlikhet medför risker för hela...

EKONOMI ✓ Den ekonomiska ojämlikheten ökar. ✓ Risk...
21 februari, 2024

Hon fick omställningsstudiestöd – ”Mitt jobb kräver ...

UTBILDNING Över 61 000 personer har sökt omställnings...
20 februari, 2024


Läs även

Experten svarar: Hörsel- och synproblem – vad gäller...

EXPERTEN SVARAR Helin störs av bullret i skolan där hon jo...
25 januari, 2023

Så funkar det: Turordning

ARBETSRÄTT Riksdagen har beslutat om nya turordningsr...
30 november, 2022

Vad gör jag om jag blir mobbad på jobbet?

EXPERTEN SVARAR Detta gäller vid kränkande särbehandling p...
26 augusti, 2022

Så funkar det: Semester

Efterlängtad sommarledighet närmar sig för de flesta av oss. Men va...
3 juni, 2022