17 december, 2021

Hur får vi det nya arbetslivet att funka för alla?

EXPERTEN SVARAR På Loves arbetsplats har pandemin skyndat på digitaliseringen. Men hen är rädd för att arbetsmiljön kan bli lidande.

daniel_h

Daniel Hjalmarsson, utvecklingsstrateg på Akademikerförbundet SSR

Foto: Sandra Johnson

Detta har hänt

Love är huvudskyddsombud i en organisation med kollektivavtal och rutiner för hur samverkan ska gå till. De anställda kan utföra det mesta av arbetet på distans, men inte allt. I delar av organisationen är det upp till medarbetarna att själva välja plats för arbete, för andra har chefer bestämt att office first-policyn ska råda. Coronapandemin har lett till att organisationen i snabb takt förändrar sitt arbetssätt mot en hybrid karaktär med ökad digitalisering. Men hur ska man säkerställa en god arbetsmiljö för alla? Och hur ser man till att alla har rätt kunskaper för det nya arbetslivet?

Detta gäller

Samverkansavtal omfattar regler om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och gäller i verksamhetens alla delar. Införande av nya arbetssätt, verksamhets- eller organisationsförändringar ska alltid föregås av samverkan eller förhandling. Det inbegriper också moment med analyser och risk- och konsekvensutredningar.

Digitaliseringen i arbetslivet är inget nytt, men pandemin kan ha ökat utvecklingstakten. Ny teknik, nya system och krav staplas på varandra och det är därför viktigt att arbetsgivaren ger möjlighet till introduktion, utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling – och avlastning i andra delar under införandeperioden.

Hybrid är ett nytt modeord hösten 2021. Ett införande av hybridmöten, hybridkontor eller hybridarbetssätt är en slags verksamhetsförändring och föranleder också det en samverkan som baseras på tillgänglighetskrav, risk- och konsekvensanalyser. Även i detta behöver arbetsgivaren ge möjlighet till utbildning och introduktion.

Så får du hjälp

Många gånger handlar det om att backa tillbaka till de rutiner och policys som finns, de är ofta bra – men det är tillämpningen som brister. För god samverkan behövs också tillit och transparens mellan parterna, det är något som kan ha brustit mer på senare tid med anledning av de digitala arbetssätten och pandemins påverkningar. Här kan det vara läge att jobba lite extra med den delen under 2022.

Love och kollegorna hade kontakt både med ombudsmännen i rådgivningen på Akademikerförbundet SSR och ytterligare fackförbund, samt Arbetsmiljöverkets Svarstjänst. De lyckades till slut få med arbetsgivaren i dialog om den digitala utvecklingen och de brister som uppstått. En skyddsrond med fokus på den digitala arbetsmiljön genomfördes så snart restriktionerna släpptes och parterna använde sig av Digi-ronden via Suntarbetsliv.se.

Konkret handlar det om att se över vilka typer av möten, dialoger, forum eller utbildningar som gör sig bäst digitalt, fysiskt eller i en hybrid­variant. Dagordningen, målsättningen att mötas och deltagarnas behov måste styra – inte bara policyn med procentuell fördelning av personers närvaro eller frånvaro i lokalerna. Love och kollegorna använder i nuläget Prevents portal med verktyg och material för hybrida arbetssätt.

Så gick det

Diskussionerna och insatserna i enlighet med framtagna handlingsplaner är långt ifrån klara. Den ökade digitaliseringstakten skapar fortsatt oro i organisationen, men det finns i dag partsgemensamma forum för att bättre omhänderta och informera om den utveckling som görs och de nya systemen som införs. Arbetssätt som inkluderar hybridmöten är ännu i sin linda och de testas och utvärderas kontinuerligt. I centrala samverkansgruppen finns ett särskilt utskott som följer upp, säkerställer erfarenhetsutbyte och tittar på individers och gruppers utvecklings- och utbildningsbehov. Det är partsgemensamt och består av personer från it-avdelningen, fackliga, skyddsombud, chefer och HR.

Akademikern

Senaste nytt

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA Forskarna är överens om att det finns ett ...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023


Läs även

Så funkar det: Semester

Efterlängtad sommarledighet närmar sig för de flesta av oss. Men va...
3 juni, 2022

Kan jag bli avskedad för visselblåsning?

EXPERTEN SVARAR Detta gäller om du ska rapportera om missf...
14 april, 2022

Så funkar det: Diskriminering

Vad kan du få för hjälp om du blir diskriminerad på jobbet?
21 mars, 2022

Så funkar det: Utvecklingssamtal

Regelbundna samtal med din chef gör jobbet...
10 december, 2021