4 februari, 2019

Så funkar det: Bisyssla

Är du flitig som ett bi och vill jobba vid sidan av din anställning? Se till att få extraknäcket godkänt av arbetsgivaren.

illustrationer2

1. Mer än extraknäck

En bisyssla är ett extrajobb vid sidan av din anställning, till exempel ett extraarbete hos en annan arbetsgivare eller ideellt engagemang i en förening. Det spelar ingen roll om du tjänar pengar på det eller inte, eller om det är tillfälligt eller pågår under lång tid. Att driva ett eget företag eller ta enstaka uppdrag räknas också som bisyssla.

2. Fråga först

Lojalitetsplikten mot arbetsgivaren gäller alltid och begränsar vad du får syssla med på fritiden. Arbetsgivaren är skyldig att berätta vad som kan göra en bisyssla otillåten och arbetstagare är skyldiga att lämna uppgifter om den. Smartast är att alltid fråga först. En otillåten bisyssla kan leda till disciplinåtgärder eller att du sägs upp.

3. Var lojal mot privata arbetsgivare

I privat sektor finns ingen lag som reglerar bisysslor. De är tillåtna så länge de inte äventyrar lojaliteten med din arbetsgivare. Bisysslan får till exempel inte konkurrera med det vanliga jobbet, påverka det sätt du utför ditt arbete på eller göra att du inte orkar med ditt vanliga jobb. I en del kollektivavtal och anställningsavtal finns överenskommelser.

4. Hårdare regler i offentlig sektor

För offentligt anställda finns regler om bisysslor i lagen om offentlig anställning och kollektivavtal. Här är kraven hårdare än i privat sektor. Det får nämligen inte finnas någon risk att förtroendet för verksamheten påverkas negativt. Domare och chefer i vissa myndigheter samt anställda i kommuner och landsting ska självmant rapportera in sina bisysslor. För övriga räcker det att svara om arbetsgivaren frågar.

5. Syssla vidare som arbetslös

Om du har haft din bisyssla vid sidan av ett heltidsjobb i minst ett år när du blir arbetslös kan du fortsätta samtidigt som du får a-kassa. Du får dock inte tjäna mer än 2 190 kronor i veckan och den får inte hindra dig från att ta ett heltidsjobb. Om du börjar arbeta mer eller tjänar mer kan dagpenningen från a-kassan antingen minska eller upphöra helt.

Text: Åsa Bolmstedt.

Läs fler "Så funkar det"-artiklar: 

Gravid

Friskvård på jobbet

Gåvor och mutor

A-kassa

Åsa Bolmstedt

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Experten svarar: Hörsel- och synproblem – vad gäller...

EXPERTEN SVARAR Helin störs av bullret i skolan där hon jo...
25 januari, 2023

Så funkar det: Turordning

ARBETSRÄTT Riksdagen har beslutat om nya turordningsr...
30 november, 2022

Vad gör jag om jag blir mobbad på jobbet?

EXPERTEN SVARAR Detta gäller vid kränkande särbehandling p...
26 augusti, 2022

Så funkar det: Semester

Efterlängtad sommarledighet närmar sig för de flesta av oss. Men va...
3 juni, 2022