Så funkar det: Gåvor och mutor

Sedd av 996

Akademikern. Det lackar mot jul. Vilka julklappar är okej att ge eller ta emot?

Senast ändrad 09:46, 19 Dec 2017
Foto: Rasmus Meisler.

1. Presenter till anställda

Din arbetsgivare får ge skattefria julgåvor med ett värde upp till 450 kronor. Över det beloppet är presenten skattepliktig från första kronan. Om det ligger pengar i tomtens säck måste de skattas för, likaså om du som anställd begär att arbetsgivaren i stället ska skänka pengar till en ideell organisation. Om arbetsgivaren själv väljer att ge till ideell verksamhet beskattas inte du som anställd.

2. Gåvor till/från kunder och klienter

Att ge julklappar till kunder är mer komplicerat. Det är okej med mycket enkla reklamgåvor av typen almanackor med företagets logotyp. Dyrbarare gåvor riskerar att räknas som en muta. Att ta emot gåvor från klienter eller kunder kan också vara en muta. Anställda i offentlig sektor bör vara extra försiktiga, särskilt om du arbetar med myndighetsutövning eller offentliga upphandlingar.

3. När blir gåvan en muta? 

En muta kan vara värd hur lite som helst. Frågan är i stället om gåvan är en "otillbörlig förmån", alltså om den sätter dig i tacksamhetsskuld. Presenten behöver inte ha överlämnats eller tagits emot utan det räcker med ett löfte om att göra det. För att det ska ses som en muta måste det finnas ett affärsförhållande. Anställda kan "mutas" hur mycket  som helst så länge skatten betalas.

4. Så kan du tänka

Fundera på vad syftet med gåvan är och om den är rimlig eller orimlig utifrån din tjänst. Att statsministern bjuds på finmiddag utomlands betyder inte att det är okej för en handläggare på en myndighet att tacka ja till restaurangbesök.

5. Straffet: böter eller fängelse

Påföljden för mutbrott är böter eller fängelse upp till två år, eller upp till sex år om brottet är grovt. Mutan eller värdet av den brukar också betalas till staten. Det kan också tillkomma skatt. Domstolarna ser strängare på korruption som rör den offentliga sektorn, särskilt inom myndighetsutövning och offentlig upphandling.

Text: Åsa Bolmstedt, Akademikern. 

Artikeln ovan är en del av magasinet Akademikern 6/2017. Läs hela tidningen i vår blädder-pdf här!

Läs mer: 

Så funkar det: A-kassa
Så funkar det: Nya ägare
Så funkar det: Föräldraledighet
Så funkar det: Skyddsombud
Så funkar det: Övertid

up 181