14 december, 2018

Så är arbetsmiljön för socialsekreterare – AV:s rapport klar

Arbetsmiljöverket är klar med sin stora inspektion av arbetsmiljön för socialsekreterare. Alla inspekterade kommuner får krav på sig.

arbetsmiljoverket

Arbetsmiljöverket har under 2015-2017 undersökt arbetsmiljön på landets socialtjänster, något som Akademikern tidigare skrivit om i bland annat nummer 4 - 2015

Under förra årets Socionomdagarna presenterades delar från inspektionen och nu kommer slutrapporten Socialsekreterares arbetsmiljö som ska lämnas till regeringen.

Arbetsmiljöverket har gjort 1 088 besök på socialkontor i 145 kommuner och alla inspekterade kommuner får krav på sig att förbättra arbetsmiljön för socialsekreterare. I 23 av dem är bristerna så allvarliga att Arbetsmiljöverket hotar med vite.

De vanligaste kraven på åtgärder myndigheten ställt handlar om; balans mellan krav och resurser vad gäller arbetsbelastning, rutiner för att jobba systematiskt med risker i arbetsmiljön, minska risken för hot och trakasserier och ökad kunskap hos chefer och arbetsledare om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket konstaterar att socialkontoren har stora problem med hot och våld. Mer än var tredje socialsekreterare har utsatts för våld eller hot om våld.

– Socialsekreterare drar sig för att rapportera om händelserna av rädsla för att göra sina egna tillkortakommanden synliga. Under inspektionerna har vi fått höra att ”Lite ska man tåla – det ingår i arbetet”. Under inga omständigheter är det acceptabelt att bli utsatt för hot eller våld i jobbet, säger Eva Karsten, projektledare och inspektör på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Myndigheten menar att rutiner när det gäller att undersöka, riskbedöma och åtgärda risker i arbetet måste bli bättre.

I rapporten står det: ”Vid inspektionerna har det framkommit att man saknar en diskussion kring en tydlig nivå för vad som klassas för hot och våld och trakasserier. Det har inte sällan visat sig finnas en icke-stödjande kultur på ledningsnivå kring inställning till dessa frågor. Socialsekreterarna har ofta uttryckt en rädsla för ett individuellt skuldbeläggande, att arbetsgivaren tenderar att bagatellisera händelser och ofta ”skuldbelägger” handläggaren för att de brustit i bemötande och hantering av laddade möten/samtal. Vid gruppsamtalen har det ofta visat sig trögt att få igång ett samtal om utsattheten för hot och våldssituationer.”

Tillsynen visar också att psykisk ohälsa och arbetsrelaterad sjukfrånvaro är hög bland socialsekreterarna. Även personalomsättningen är hög, något som varit känt i många år.

– Vi har sett att det finns en flykt från yrket, svårigheter att mäkta med nyrekryteringar och ge nya medarbetare goda förutsättningar och introducera dem i arbetet, säger Eva Karsten i pressmeddelandet. 

Text: Stina Loman. 

Läs mer: 

Ny forskning: Nu vänder utvecklingen för socialsekreterare

Det gör socialsekreterare för att hantera sin tuffa arbetssituation 

Novus-undersökning visar ljuspunkter i socialtjänsten

Akademikerförbundet SSR:s filmer om hot och våld 

Akademikern

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Facket kräver handledning för alla kuratorer – ”Har ...

FACKLIGT I Region Västerbotten arbetar många av vår...
18 april, 2024

Så ska du agera om Kommunal går ut i strejk

STREJKVARSEL Kommunal har varslat om strejk. Medlemmar ...
16 april, 2024

Nya löner på gång – så maxar du ökningen

LÖN Anställda i kommuner och regioner får 3,3 ...
16 april, 2024

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024


Läs även

Bemöter LVU-kampanjen på sociala medier

DESINFORMATION Nu finns Socialstyrelsen på Tiktok och Sna...
12 mars, 2024

Så kan kollegor förebygga sexköp

ARBETSMILJÖ Sexköpare oroar sig ofta för de sociala ko...
11 mars, 2024

Socialtjänsten: Oro för ökat tryck på unga tjejer i ...

SOCIALT ARBETE Ökat tryck på unga kvinnor som har erfaren...
6 mars, 2024

Förhandlar i eget namn – för medlemmarnas skull

FACKLIGT Lokalföreningen i Göteborgs stad har lämna...
29 februari, 2024