7 oktober, 2021

Hur gör vi det lättare att ha mens på jobbet?

EXPERTEN SVARAR Som konsult har Lisa besökt flera arbetsplatser som erbjuder gratis mensskydd på toaletterna. Nu vill hon få sin egen arbetsgivare att underlätta för menstruerande anställda.

maja_todorovic

Maja Todorovic, ombudsman Akademikerförbundet SSR

Foto: Margareta Bloom-Sandebäck

Detta har hänt

Lisa jobbar som konsult och har många externa möten med kunder, bland annat på deras arbetsplatser. När hon har rest har hon sett fler och fler arbetsplatser som erbjuder mensskydd och information om mens på toaletterna. Hon tycker det är helt rätt i tiden att vi pratar om mens som en arbetsmiljöfråga. Hon kontaktar Rådgivningen för att höra mer om detta, om förbundet engagerar sig samt fråga om hur de gör för att också ha så på deras arbetsplats.

Detta gäller

Var fjärde kvinna i åldern 16–29 år har varit hemma från jobbet på grund av mensrelaterade problem. Sett till alla kvinnor har var femte varit hemma av samma skäl. För individen är det inte bara smärtsamt utan också dyrt. Det handlar om kostnader för mensskydd, smärtstillande läkemedel och förlorad inkomst när smärtan är så stor att man inte kan jobba. Men sjukfrånvaro innebär inte bara minskad inkomst utan påverkar också pensionen. Många mår alltså så dåligt i samband med mensen att de ibland inte kan ta sig till jobbet. Det är dock inte helt socialt accepterat och därför blir ofta det officiella skälet något annat som till exempel migrän, förkylning eller magsjuka.

Vad som kan vara bra att veta är att om man är sjuk mer än tio gånger på ett år kan man ansöka om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan. Det krävs ett läkarutlåtande som beskriver orsak. Arbetstagare som beviljats särskilt högriskskydd anmäler sedan som vanligt sjukdom hos arbetsgivaren och får ersättning från arbetsgivaren som i sin tur får ersättning från Försäkringskassan. Detta kan underlätta för kvinnor som har så svåra och återkommande menssmärtor att de inte kan jobba.

På många arbetsplatser finns dusch och vilorum och sådana kan underlätta för kvinnor när de har mens. Smärtor och andra problem kopplade till mens kan även påverka arbetsprestationen om man inte har möjlighet att vila eller har tillgång till en ren toalett. Men det kanske går att hitta fler hjälpande åtgärder? En del skulle uppskatta att arbeta hemifrån en dag eller två, om man har ett arbete som går att sköta på distans. För andra skulle det hjälpa om arbetet – arbetstider eller arbetsuppgifter, kunde anpassas. Det gynnar både arbetstagare och verksamheten att bryta tabu kring mens och öka den allmänna kunskapen.

Så får du hjälp

För Akademikerförbundet SSR är mens en viktig facklig och arbetsmiljöfråga. Vi har suttit i referensgruppen för att ta fram utbildningsmaterial om mens som arbetsmiljöfråga för skyddsombud och fackförbund. Historiskt sett har mens använts som ett sätt att stänga ute kvinnor från utbildning och arbetsmarknad. Menstruerande kvinnor har beskrivits med negativa ordalag. I dag vet vi bättre. För att kunna slå hål på myter är det nödvändigt att prata om mens och säkerställa att alla har kunskap. I tystnad lever missuppfattningar, myter och fördomar vidare eftersom de inte ifrågasätts.

Förbundet har såklart menssäkrat alla toaletter på kansliet och det görs genom att beställa material på menssakrad.se Prata med ditt skyddsombud eller din chef, kan ni göra en insats ihop för er arbetsplats?

Så gick det

Lisa kontaktade sin chef som tyckte att det var ett bra initiativ att menssäkra arbetsplatsen. Tillsammans har de kontaktat MENSEN och planerar för en interaktiv utbildning med utgångspunkt i  frågor om mens, menscykeln, normer och jämställdhet. Arbetsgivaren menar att det är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ser fram emot att öka kunskaper och utrusta arbetsplatsen ännu bättre så att mens inte begränsar för de anställda som har mens.

Menskunskap

MENSEN är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för att sprida kunskap och opinionsbilda kring mens i olika delar av samhället.

Akademikern

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Medlem sedan 1979: ”Kändes stort att strejka”

FACKLIGT Med 45 år i facket och en karriär inom soc...
16 juli, 2024

Integrationsprojekt fördubblas med nya medel – ”Ovär...

ARBETSMARKNAD Nema Problema stöttar utrikesfödda i arbet...
9 juli, 2024

Heike Erkers om nya lagen: ”En kioskvältare...

LAGSTIFTNING Hör förbundsordförande Heike Erkers kommen...
2 juli, 2024

Nya socialtjänstlagen presenterad – ”Äntligen!...

POLITIK Med krav på kunskap och förebyggande arbet...
2 juli, 2024


Läs även

Experten svarar: Hjälp – vi har för mycket att göra!

EXPERTEN SVARAR Arbetsbelastningen har ökat samtidigt som ...
12 april, 2023

Experten svarar: Hörsel- och synproblem – vad gäller...

EXPERTEN SVARAR Helin störs av bullret i skolan där hon jo...
25 januari, 2023

Så funkar det: Turordning

ARBETSRÄTT Riksdagen har beslutat om nya turordningsr...
30 november, 2022

Vad gör jag om jag blir mobbad på jobbet?

EXPERTEN SVARAR Detta gäller vid kränkande särbehandling p...
26 augusti, 2022