7 december, 2023

”Jag blev mobbad – kan jag ångra uppsägningen?”

EXPERTEN SVARAR Eva mobbades grovt av sina kollegor under flera år. När hon inte heller fick stöd från sina chefer såg hon ingen annan utväg än att säga upp sig. Men i efterhand ångrar hon sig. Vad kan hon göra?

Mikael Smeds

Mikael Smeds, chefsjurist Akademikerförbundet SSR. Foto: Sandra Johnson

Detta har hänt

Eva ringer SSR:s rådgivning och får tala med en ombudsman. Hon förklarar att hon sade upp sig för ett par dagar sedan, men att hon nu ångrar sig. Hon berättar att hon till slut inte såg någon annan utväg än att säga upp sig, att hon under flera år varit mobbad av sina kollegor och att hennes chef inte gjort något för att hantera problemen.

Eva beskriver det hon kallar psykisk terror från sina kollegor, man hånade henne för misstag i arbetet, lät bli att svara på hennes frågor, uteslöt henne från gemenskapen under lunch och fikastunder, och mycket annat. Det har medfört att hon varit sjukskriven i flera omgångar. Hon har berättat om sin situation för sin närmsta chef och även för VD:n i företaget, men de har inte gjort något för att förbättra situationen.

Detta gäller

Om en anställd säger upp sig är huvudregeln att uppsägningen gäller, den är omedelbart bindande för arbetstagaren. Det går inte att rättsligt angripa uppsägningen för att få tillbaka jobbet. Om den anställde ångrar sitt beslut och önskar återfå sin anställning kräver det att arbetsgivaren accepterar det. Rättsligt sett är det då fråga om en ny anställning, även om anställningsskyddslagen ger den personen rätt att sammanräkna de båda anställningarnas anställningstid.

Det finns undantag från den nämnda huvudregeln som gör det möjligt för en anställd att angripa uppsägningen i syfte att få tillbaka sin anställning. Ett inte ovanligt fall är konflikter mellan chef och medarbetare, där konflikten plötsligt eskalerar till ett häftigt bråk varpå medarbetaren i vredesmod säger upp sig och lämnar arbetsplatsen. Om arbetsgivaren insåg att uppsägningen inte var allvarligt menad och medarbetaren återkommer så snart det är möjligt kan hen ha rätt att återfå jobbet.

Ett annat undantag från principen att en egen uppsägning är bindande rör personer som på grund av till exempel stark psykisk påfrestning inte sett något annat alternativ än att säga upp sig. Från ett rättsligt perspektiv brukar man tala om att den anställdes egen uppsägning ska jämställas med en uppsägning från arbetsgivaren. I sådana fall kan den anställde yrka att uppsägningen ska förklaras ogiltig och att arbetsgivaren ska betala skadestånd.

För att en egen uppsägning ska jämställas med en uppsägning från arbetsgivarens sida krävs att arbetsgivaren har agerat i strid med god sed på arbetsmarknaden eller på annat sätt otillbörligt gentemot arbetstagaren. Arbetsgivare är förpliktade att iaktta arbetsmiljö- och annan arbetsrättslig skyddslagstiftning.

Att utsätta sina medarbetare för hälsofara utan att vidta skyddsåtgärder kan vara exempel på otillbörligt agerande. Det krävs inte att arbetsgivaren, genom sitt agerande eller underlåtenhet, haft som syfte att arbetstagaren ska säga upp sig. Det är tillräckligt att arbetsgivaren insett att arbetstagaren försatts i en så svår situation att denne riskerar att säga upp sig.

Arbetsdomstolen har utvecklat sin praxis om undantag från principen om egen uppsägnings bundenhet. Det är endast i utpräglade undantagssituationer som det är möjligt att jämställa en egen uppsägning med en uppsägning från arbetsgivaren.

Så får du hjälp

Om du behöver vägledning om vad som gäller i just din situation rekommenderar jag att du kontaktar SSR Direkt. Då får du tala med en erfaren ombudsman som utöver rättsliga delar även väger in praktiska frågor och dina önskemål.

Akademikern

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Maxad övervakning ska stoppa gängen – men vad händer...

ANALYS Ökad kontroll ska stoppa välfärdsbrotten s...
24 juni, 2024

Debatt: Skolkuratorns uppdrag är dubbelt

DEBATT En skolkurator måste kunna möta elever i e...
20 juni, 2024

Efter West Pride: ”Fackets roll är viktigare än någo...

PRIDE Fördomar mot hbtqi-personer legitimeras al...
18 juni, 2024

Kriminella ligor skulle stoppas med hemliga kontroller

REPORTAGE Facket hade rätt: Bakgrundskontrollerna so...
18 juni, 2024


Läs även

Har du kollegor som strejkar? Så ska du agera

STREJK Som kollega och medlem i Akademikerförbund...
14 juni, 2024

Expo: Facket kunde gjort mer i EU-valrörelsen

POLITIK Ytterhögern flyttar fram sina positioner i...
11 juni, 2024

Södertälje slutar med bakgrundskontrollerna – ”Invän...

ARBETSRÄTT De kritiserade bakgrundskontrollerna i Söd...
11 juni, 2024

Förslaget: Ny myndighet mot ungdomskriminalitet

POLITIK Regeringen föreslår att en ny myndighet in...
10 juni, 2024