8 februari, 2024

Vad är det för skillnad på flextid och övertid?

EXPERTEN SVARAR Nour kom till en ny arbetsplats där kollegorna regelbundet behövde jobba över, men skrev upp det som flextid i stället för övertid. Vad gäller?

maja_todorovic

Maja Todorovic, ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

Detta har hänt 

Nour är ny på arbetsplatsen där det råder otydlighet kring hur flexibel arbetstid – flextid – används. Det verkar som om en del kollegor använder flextid när de inte hinner med sitt vardagliga arbete och någon jobbar regelbundet över. Hon har som nyanställd fått veta att det finns möjlighet att flexa när verksamheten tillåter och även frågat kollegor om vad som gäller men får inte bra svar. Hon kommer från en organisation där det fanns en tydlig gräns mellan flextid och övertid och är inte van vid den nuvarande situationen. Innan hon pratar med sin chef ringer hon Rådgivningen för att höra vad som gäller.

Detta gäller

Övertid regleras i arbetstidslagen och i kollektivavtal om arbetsplatsen omfattas av ett sådant. Begreppet kan definieras som beordrat arbete som ligger utanför ordinarie arbetstid.

Enligt arbetstidslagen får övertid inte schemaläggas i förväg eller användas regelbundet. Chefen kan beordra övertid i förväg i oförutsedda situationer som inte har kunnat lösas på annat sätt. Det handlar om att medarbetare inte ska arbeta alltför mycket och få möjlighet till återhämtning och vila. I kollektivavtal finns regler om ersättning.

Flextid är en möjlighet för medarbetare att själva bestämma när arbetsdagen börjar och slutar, utifrån verksamhetens krav och personliga önskemål. Syftet är att möjliggöra en mer flexibel arbetstidsförläggning för både medarbetare och verksamhet.

Flextid brukar regleras i lokalt kollektivavtal eller personalpolicy där definitioner och tidsramar fastslås. Det betyder att det ser olika ut i olika organisationer. Till exempel är det vanligt att ordinarie arbetstid är 40 timmar i veckan, normaltid (då man förväntas vara i arbete) är 9-17 och flextid (tid när man utöver fast tid kan fullgöra ordinarie arbetstid) är 7-9 och 15-19.

Så får du hjälp 

Om det finns kollektivavtal finns det förmodligen också regler för flex- och övertid samt övertidsersättning där. Finns det inte kollektivavtal så är rekommendationen att titta i personalpolicyn eller det enskilda anställningsavtalet.

"Är det så att man inte hinner med sina arbetsuppgifter behöver dialog föras med chefen."

Maja Todorovic

Det är inte meningen att medarbetare ska utföra (övertids)arbete eller det man inte hinner med och kalla det för flex. Är det så att man inte hinner med sina arbetsuppgifter behöver dialog föras med chefen, som ska se över arbetsuppgifterna så att de inte orsakar ohälsa på sikt. Det får inte heller vara så att chefen beordrar övertid eller ser mellan fingrarna att medarbetare jobbar över och lägger det på sin flex.

Syftet med flextid är att möjliggöra ett mer flexibelt arbetsliv utifrån sina egna önskemål.

Så gick det

Det är viktigt att reda ut vad som gäller på just din arbetsplats. I Rådgivningen såg vi att Nour omfattades av kollektivavtal och bad henne att kolla om det finns ett lokalt flextidavtal och vad som står i det. Hon behöver prata med sin chef och be att hen går igenom både flextidsavtalet och reglerna för övertid med samtliga kollegor.

Fakta: Övertid och flextid

Övertid regleras i arbetstidslagen och i kollektivavtal. Kan definieras som beordrat arbete utanför ordinarie arbetstid.

Flextid regleras i lokalt kollektivavtal eller personalpolicy. Syftet är att ge medarbetarna en flexibel arbetstidsförläggning.

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Grupperna som har svårare att komma in på arbetsmark...

ARBETSMARKNAD Vissa får lättare jobb än andra. Nu uppman...
23 februari, 2024

Ett jobb öppnar dörrar – men vem vill släppa in en a...

ANALYS Ett arbete kan vara vägen bort från krimin...
21 februari, 2024

Ny rapport: Ökande ojämlikhet medför risker för hela...

EKONOMI ✓ Den ekonomiska ojämlikheten ökar. ✓ Risk...
21 februari, 2024

Hon fick omställningsstudiestöd – ”Mitt jobb kräver ...

UTBILDNING Över 61 000 personer har sökt omställnings...
20 februari, 2024


Läs även

Barn skjuter barn – hur vänder vi utvecklingen?

KRIMINALITET Unga killar som står på kö för att utföra ...
26 januari, 2024

Så långt norrut som möjligt

REPORTAGE Juana Aguirre Barrios tog klivet och flytt...
26 januari, 2024

Akademikerförbundet SSR JO-anmäler Gällivare kommun

ARBETSRÄTT Enligt förbundet ska Gällivare kommun ha f...
24 januari, 2024

Fullsatt i publiken i debatt om unga och kriminalitet

AKADEMIKERN Vad behöver göras för att stoppa unga att ...
23 januari, 2024