15 december, 2023

Förbundet kräver löneökningar och kraftiga kompetenssatsningar

AVTALSRÖRELSE Rejält höjda löner, siffersatta avtal och stora satsningar på kompetensutveckling är några av kraven som Akademikerförbundet SSR ställer när anställda inom kommuner och regioner ska få nytt kollektivavtal.

Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Foto: Viktor Gårdsäter

På fredagen överlämnade Akademikerförbundet SSR sina avtalskrav till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och SobonaDet handlar om villkoren för 1,3 miljoner anställda, och kraven är tydliga när det kommer till kompetensförsörjningsfrågan, berättar Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

– Det finns en otroligt stor personalomsättning bland våra medlemsgrupper i kommuner och regioner. Tyvärr lönar det sig inte med kompetensutveckling och vidareutbildning, utan det som lönar sig är att byta jobb. Och det är precis vad våra medlemmar gör. Över 20 procent byter jobb varje år. Det är en väldigt oroande utveckling och en enorm utmaning för SKR.

Personalvetare, socialsekreterare, samhällsplanerare, kuratorer – några av alla kunskapsintensiva tjänstemannatitlar inom kommun och region som flyr sektorn på grund av för låga löner och bristande utvecklingsmöjligheter, konstaterar Markus Furuberg.

"Det behövs massiva satsningar på löner och attraktiva villkor för att behålla duktiga medarbetare."

Markus Furuberg

– Det är värdefull kompetens som försvinner, det har vi sett sedan 2014. Det behövs massiva satsningar på löner och attraktiva villkor för att behålla duktiga och erfarna medarbetare, locka till sig nya akademiker och utveckla verksamheterna för att skapa specialtjänster och tydligare karriärvägar. Det måste löna sig att stanna kvar och utvecklas tillsammans med verksamheten.

Sedan 2014 har Akademikerförbundet SSR haft sifferlösa kollektivavtal, vilket innebär att när de centrala parterna förhandlar om avtalet sätts ingen siffra eller nivå på hur stora löneökningarna ska bli. Men efter att lokala lönepåslag hamnat lägre än industrins märke höjs nu röster bland medlemmarna efter ett siffersatt avtal.

– SKR har hållit nere löneökningstakten för att man kan, och man pekar då på att man gör det av ekonomiska skäl. Det visar på att man inte klarar av att ha en sifferlös avtalskonstruktion. Vi kommer därför kräva siffersatta avtal med en lägstanivå som hamnar på samma som industrins märke. Detta för att skapa en attraktiv lönestruktur för akademiker.

Kommuner och regioner befinner sig i en kostnadskris – kan det komma att påverka lönerna?

– Det är säkert så arbetsgivaren kommer att resonera, men med det enorma kompetensförsörjningsbehovet vi har i dag måste vi satsa oss ur den ekonomiska krisen. Det finns inget annat sätt om man vill behålla och rekrytera yrkesskicklig personal.

– Dessutom visar forskning att personalomsättning kostar väldigt mycket pengar. Processen när någon slutar och en annan rekryteras kostar i snitt mellan 300 000–500 000 kronor. Att skapa goda anställningsvillkor över tid är en investering – men då måste man satsa sig ur den ekonomiska krisen.

Andra krav från Akademikerförbundet SSR är att verka för en arbetstidsförkortning, till exempel med fler semesterdagar eller genom ett så kallat arbetstidskonto; att kunna frigöra arbetstid för att ta ut ledighet på ett mer flexibelt sätt.

Förbundet vill också förnya sin avsiktsförklaring som handlar om friska och hållbara arbetsplatser. Genom nya medel vill man komma till rätta med arbetsmiljöproblem på utsatta arbetsplatser, berättar Markus Furuberg.

– Kommunal och regional sektor sticker ut vad gäller sjuktal, dessutom är det vanligt förekommande med hot, våld och desinformation, inte minst i socialtjänsten. Det är en pressad arbetssituation där yrkesgrupperna kommer i kläm, och där många byter jobb för att orka. Det är inte acceptabelt, det behövs satsningar för att komma till rätta med detta.

Även klimatet finns med som en fråga bland förbundets yrkanden. Modeller för hur arbetsgivaren kan arbeta med klimatet lokalt bör tas fram av de centrala parterna, anser förbundet.

Avtalsrörelsen är igång – lön och kompetensfrågor i fokus

Therese Johansson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Grupperna som har svårare att komma in på arbetsmark...

ARBETSMARKNAD Vissa får lättare jobb än andra. Nu uppman...
23 februari, 2024

Ett jobb öppnar dörrar – men vem vill släppa in en a...

ANALYS Ett arbete kan vara vägen bort från krimin...
21 februari, 2024

Ny rapport: Ökande ojämlikhet medför risker för hela...

EKONOMI ✓ Den ekonomiska ojämlikheten ökar. ✓ Risk...
21 februari, 2024

Hon fick omställningsstudiestöd – ”Mitt jobb kräver ...

UTBILDNING Över 61 000 personer har sökt omställnings...
20 februari, 2024


Läs även

Akademikerförbundet SSR inför integritetsombud

UTBILDNING Förtroendevalda ska bli bättre rustade att...
13 februari, 2024

Vad är det för skillnad på flextid och övertid?

EXPERTEN SVARAR Nours kollegor behöver regelbundet jobba ö...
8 februari, 2024

Arbetsmiljön granskas på Sis-hem och andra boenden

ARBETSMILJÖ Nu inleder Arbetsmiljöverket riksomfattand...
6 februari, 2024

Kritik mot att socialkonsulenter tas bort på Arbetsf...

ARBETSFÖRMEDLINGEN Arbetsförmedlingen planerar att plocka bor...
5 februari, 2024