Avtalsrörelsen är igång – lön och kompetensfrågor i fokus