22 februari, 2021

Fem saker att komma ihåg inför lönesamtalet

Nytt år och ett nytt tillfälle att höja lönen. Med rätt förberedelser kan du förbättra dina chanser.

lonesamtal_webb

RASMUS MEISLER

1. Dags att prata lön

Beroende på vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats har du antingen ett lönesättande samtal eller ett lönesamtal. I lönesamtalet pratar du och din chef om vad du åstadkommit och hur du presterat under året. Den dialogen fungerar som underlag inför en förhandling mellan arbetsgivaren och Akademikerförbundet SSR:s lokalförening. Lönesättande samtal följer samma princip, men här är det du och din chef som kommer överens om den nya lönen.

2. Summera året

Förbered dig inför samtalet genom att tänka igenom hur året har varit och hur dialogen med chefen har gått. Gå tillbaka till vad ni kom överens om på utvecklingssamtalet. Fundera på hur dina arbetsuppgifter ser ut när det kommer till ansvar, kompetens och prestation. Hur ser dina resultat ut, och vilken återkoppling har du fått?

3. Högt eller lågt?

Förbered dig också genom att kolla hur din lön står sig i jämförelse med andra personer med motsvarande jobb i andra organisationer. Genom ditt medlemskap i Akademikerförbundet SSR har du tillgång till Saco lönesök – ett bra verktyg för att hitta information om akademikers löner på hela arbetsmarknaden.

4. Ingen överraskning

Chefens förslag till löneökning ska inte vara någon överraskning. Likadant för dig vars lön sätts i förhandling mellan Akademikerförbundet SSR:s lokalförening och arbetsgivaren. Din nya lön ska ligga i linje med tidigare dialoger om din prestation och din utveckling under året.

5. Inte nöjd?

Din lön kan variera men den ska alltid vara rättvis och begriplig. Har du haft en dålig löneutveckling bör du och din chef prata om vad du kan göra för att höja lönen på sikt. Men en lägre lön än kollegor med samma arbetsuppgifter kan också vara en varningssignal. Om du misstänker att du blivit diskriminerad i löneprocessen ska du kontakta din lokala fackliga representant direkt.

Läs mer >> Så lyckas du med lönesamtalet på distans

Läs mer >> Fyra samtal som påverkar din lön

Johanna Kvarnsell

Läs även

Akademikerförbundet SSR: "Inflationen kan inte styra...

LÖN När inflationen rusar och priserna stiger ...
19 september, 2022

SKR: ”Vi måste förhindra en pris- och lönespir...

EKONOMI Inflationen försvårar lönebildningen – och...
12 september, 2022

Håller unga borta från brott

KRIMINALVÅRDEN Frivården har fått en ny uppgift: att hind...
5 september, 2022

Medlingsinstitutet: ”Svårt läge i årets lönerö...

EKONOMI Hög inflation försvårar lönebildningen och...
31 augusti, 2022