10 januari, 2022

Facklig kritik mot regionens vaccinationskrav

ARBETSMILJÖ Alla medarbetare vid Region Dalarna ska från årsskiftet kunna visa upp bevis på att de är vaccinerade mot covid-19. Annars riskerar de omplacering eller i värsta fall uppsägning. Det har regionstyrelsen beslutat, trots kritik från de fackliga organisationerna.

Covid-19-vaccination

Region Dalarna inför vaccinationskrav för alla anställda.

Foto; Chaz Bharj/Getty

Region Dalarna inför vaccinationskrav

Region Dalarna har som hittills enda region i landet infört vaccinationskrav för alla medarbetare. Några andra regioner har börjar utreda möjligheterna att införa liknande krav.

Region Dalarna började i september utreda om de hade förutsättningar för att inte anställa ovaccinerad personal. Utredningen rekommenderade att kravet ska införas för all personal inom regionen, både ny och befintlig, samt uppdragstagare och studenter.

Regionstyrelsen beslutade den 22 december 2021 att införa ett sådant krav. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022.

Samtliga fackliga organisationer som deltog i de centrala förhandlingarna förklarade sig oeniga med arbetsgivaren.

– Det är en patientsäkerhetsfråga, säger Ulf Berg, (M) regionstyrelsens ordförande i Region Dalarna.

Regionstyrelsen anser att regionen som vårdgivare har ett ansvar för att minska risken för smitta av covid-19, men också att säkerställa att alla medarbetare har en trygg arbetsmiljö. Medarbetare som inte kan uppvisa ett giltigt vaccinationsintyg ska nu ses som ovaccinerade. Då krävs en bedömning om det finns risk att medarbetaren sprider smitta, om det är lämpligt att personen jobbar kvar på sin nuvarande tjänst.

Ulf Berg, (M) regionstyrelsens ordförande Region Dalarna

– De kommer förflyttas om de jobbar patientnära och bedöms utgöra en smittrisk. Det är klart att det kan finnas medicinska och religiösa skäl till att inte vaccinera sig, men det spelar ingen roll när du står där som ovaccinerad bredvid en svårt sjuk patient, säger Ulf Berg.

De eventuella åtgärder som vidtas ska ske inom ramen för arbetsrätt och kollektivavtal. Uppsägningar ska helst undvikas. Exakt hur vaccinationskravet ska genomföras är dock fortfarande inte klart.

– Vi har tagit det övergripande beslutet. Nu ska HR och andra ta fram detaljerna. Rutinerna ska vara klara till den 1 februari, säger Ulf Berg.

Anneli Sundstedt, ordförande för Saco-föreningen i Region Dalarna som var med vid de centrala förhandlingarna med arbetsgivarna, tycker att vaccinationskravet känns ogenomtänkt.

Anneli Sundsted, Saco-ordförande, Region Dalarna. Foto Privat

– Ingen av oss fackliga är mot vaccinationer, men arbetsgivarna har inte kunnat redogöra hur man ska gå till väga för att kontrollera att medarbetarna är vaccinerade. Vi kan ju inte förhandla om något som inte är klart, säger hon.

Anneli Sundstedt ifrågasätter också att vaccinationskravet ska omfatta alla medarbetare.

– Då finns det ingen möjlighet att omplacera någon som är ovaccinerad. Jag har gått ut och sagt till de som är medlemmar i mitt förbund Arbetsterapeuterna att de bör kontakta oss för hjälp om de får frågor om vaccinationer så att det blir juridiskt korrekt. Visst får min chef fråga mig om jag är vaccinerad eller inte, men hon får inte registrera det.

Enligt facket så kan vaccinationskravet strida mot både regeringsformens grundlagsskydd mot kroppsliga ingrepp och dataskyddsförordningens skydd mot registrering av känsliga personuppgifter.

Maja Todorovic, ombudsman, Akademikerförbundet SSR

– Vi tycker inte att ett generellt vaccinationskrav är befogat. Det tycker inte ens Sveriges Kommuner och Regioner som gör en mer nyanserad tolkning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi tycker att det måste göras en bedömning utifrån varje enskilt fall och vad man jobbar med. Det kan vara ett skäligt krav inom vissa delar av verksamheten, om man till exempel jobbar med särskilt utsatta patienter. Men vi tror inte att det finns samma behov för alla anställda, säger Maja Todorovic, ombudsman för Akademikerförbundet SSR, som också deltog i de centrala förhandlingarna.

Hon tycker att vaccination mot covid-19 är viktigt för att minska smittspridningen, men inte att arbetsgivare ska sätta upp vaccinationskrav för till exempel anställda inom HR, it och kommunikation. Istället bör de vidta fler åtgärder som kan underlätta distansarbete, förbättra städning, ventilation och se över mötesrutiner. Hon ifrågasätter också om regionen kommer att klara av sin kompetensförsörjning om de börjar sortera bort personal, då de redan nu har utmaningar när trycket på vården ökar.

Vid de centrala förhandlingarna ställde de fackliga representanterna en rad frågor om hur vaccinationskontrollen ska gå till, men fick inga tydliga svar. Det är fortfarande oklart hur till exempel handlingsplanen ser ut, riskbedömningen ska gå till, ovaccinerade ska registreras och om det krävs två, tre eller fyra sprutor för att räknas som fullvaccinerad.

Maja Todorovic är bekymrad över att arbetsgivaren ställer anställda inför ett ultimatum för att visa upp ett vaccinationsbevis, ett indirekt krav på kroppsligt intrång, vilket enligt facket strider mot grundlagen. Det finns dock, vad hon känner till, ännu ingen medarbetare inom Region Dalarna som blivit omplacerad.

– Arbetsrätten kan tillämpas först när någon medlem i facket riskerar uppsägning. Då behövs det saklig grund, arbetsbrist eller personliga skäl. Det här är inte prövat rättsligt ännu. Men vi ser ju inte att det föreligger saklig grund för uppsägning, säger Maja Todorovic.

Läs mer >> Hur ska ovaccinerade skyddas vid återgången

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Har du kollegor som strejkar? Så ska du agera

STREJK Som kollega och medlem i Akademikerförbund...
14 juni, 2024

Världens tio länder med sämst villkor för arbetare

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 22 människor dödades för sitt fackliga eng...
13 juni, 2024

Expo: Facket kunde gjort mer i EU-valrörelsen

POLITIK Ytterhögern flyttar fram sina positioner i...
11 juni, 2024

Södertälje slutar med bakgrundskontrollerna – ”Invän...

ARBETSRÄTT De kritiserade bakgrundskontrollerna i Söd...
11 juni, 2024


Läs även

Varmt (eller kallt) på kontoret arbetsgivarens ansvar

ARBETSMILJÖ Maj har bjudit på rekordvärme – vem ansvar...
30 maj, 2024

Ministern om uppgifterna om SD:s trollfabrik: ”Upp t...

POLITIK Camilla Waltersson Grönvall (M) har jobbat...
27 maj, 2024

Hård kritik mot arbetsmiljön på Ivo – ”Raljant ton f...

ARBETSMILJÖ Tystnadskultur, toppstyrning och upplevd p...
22 maj, 2024

Tuff situation för skolkuratorer i Malmö – "Det blir...

FACKLIGT Nedskärningar i Malmös skolor går ut över ...
13 maj, 2024