14 september, 2023

Facket: Kritiken mot Samhall befogad

ARBETSMILJÖ Samhall fick skarp kritik i en granskning från Riksrevisionen i våras. En del av kritiken är befogad, men bolaget har lyssnat på facket och är nu på rätt riktning, enligt Asim Zilic, ordförande för Saco-föreningen på Samhall.

Asim Zilic, ordförande för Saco-föreningen på Samhall.

Samhalls samhällsuppdrag är att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning.

Bolaget lever upp till den första delen, men inte till den andra, enligt Riksrevisionen. En orsak är att styrningen, både från regeringen och internt, varit för inriktad på affärsmässighet, och för lite på sysselsättningens kvalitet.

Asim Zilic, ordförande för Saco-föreningen på Samhall, är positiv till granskningen, och håller med om en del av kritiken.

– När siffrorna kommer i första hand kanske man glömmer bort annat. Kravet på första linjens chefer har varit att resultatet går först. Det har varit nummer ett.

Han berättar att många chefer har haft ett för stort antal medarbetare att ansvara för, vilket har gjort att de inte har kunnat erbjuda varje anställd den tid och uppmärksamhet som skulle behövas. Detta har i sin tur begränsat möjligheterna till individuella anpassningar.

– I flera år har jag påpekat att det behövs fler chefer, och vi har drivit det fackligt. När Sara Revell Ford tillträdde som vd påbörjade vi en förändringsresa. Den kanske skulle ha kommit tidigare, men du vet, allt tar sin tid.

En del av denna ”förändringsresa” utgörs av ett stort pilotprojekt, vars övergripande mål är att förbättra förutsättningarna för första linjens chefer. I Linköping, norra Västerbotten och i området Ängelholm/Helsingborg ska de få färre medarbetare att ansvara för, och mindre av administrativa uppgifter. Med tiden är det tänkt att omorganisationen ska genomföras i hela landet, berättar Asim Zilic.

Vad har de här stora grupperna och bristen på chefer för fått konsekvenser?

– Det har blivit en ojämn belastning. Någon chef slutar, och då får en annan dubbelt så mycket att göra. Vi har testat andra modeller tidigare för att försöka komma till rätta med problemen, men de har inte visat sig så effektiva. Men jag tror på den nya modellen, där vi rakt av utökar med nya chefer.

Och vad har den här chefsbristen fått för konsekvenser för medarbetarna?

– Man blir inte sedd och inte hörd. Då blir det så att medarbetarna hör av sig till sina fackliga företrädare, och där har vi verkligen agerat.

Man har utvecklat en samverkansmodell, som Asim Zilic säger fungerar på alla nivåer i bolaget, från distriktsnivå upp till koncernnivå.

– Till exempel intervjuas alla som söker chefsjobb på Samhall av fackliga företrädare, som sedan kommer med utlåtanden om huruvida personen är lämplig eller inte. Och det vi säger lyssnar företaget på. Det har hänt att man har backat vid rekrytering.

Så det kommer att bli bättre på Samhall nu?

– För att göra den här resan fullt ut behöver vi resurser, och hur mycket vi får från regeringen vet vi inte än. Men oavsett vilket är ambitionen att den ska bli av. Den är redan på gång, och en första utvärdering kommer under första kvartalet nästa år.

Tim Andersson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Facket kräver handledning för alla kuratorer – ”Har ...

FACKLIGT I Region Västerbotten arbetar många av vår...
18 april, 2024

Så ska du agera om Kommunal går ut i strejk

STREJKVARSEL Kommunal har varslat om strejk. Medlemmar ...
16 april, 2024

Nya löner på gång – så maxar du ökningen

LÖN Anställda i kommuner och regioner får 3,3 ...
16 april, 2024

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024


Läs även

Facket: Fler måste kunna få omställningsstudiestöd

OMSTÄLLNING Akademikerförbundet SSR kräver mer pengar ...
9 april, 2024

Ny lokalförening i Nyköping står upp för socialsekre...

FÖRTROENDEVALDA Nystartade lokalföreningen i Nyköping kämp...
8 april, 2024

Fyra nya namn föreslås till förbundsstyrelsen

AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Fyra nya namn finns med i förslaget till n...
2 april, 2024

Siffersatt avtal i hamn – 3,3 procent i löneökning

AVTAL Nytt kollektivavtal är klart och garantera...
28 mars, 2024