14 september, 2023

Facket: Kritiken mot Samhall befogad

ARBETSMILJÖ Samhall fick skarp kritik i en granskning från Riksrevisionen i våras. En del av kritiken är befogad, men bolaget har lyssnat på facket och är nu på rätt riktning, enligt Asim Zilic, ordförande för Saco-föreningen på Samhall.

Asim Zilic, ordförande för Saco-föreningen på Samhall.

Samhalls samhällsuppdrag är att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning.

Bolaget lever upp till den första delen, men inte till den andra, enligt Riksrevisionen. En orsak är att styrningen, både från regeringen och internt, varit för inriktad på affärsmässighet, och för lite på sysselsättningens kvalitet.

Asim Zilic, ordförande för Saco-föreningen på Samhall, är positiv till granskningen, och håller med om en del av kritiken.

– När siffrorna kommer i första hand kanske man glömmer bort annat. Kravet på första linjens chefer har varit att resultatet går först. Det har varit nummer ett.

Han berättar att många chefer har haft ett för stort antal medarbetare att ansvara för, vilket har gjort att de inte har kunnat erbjuda varje anställd den tid och uppmärksamhet som skulle behövas. Detta har i sin tur begränsat möjligheterna till individuella anpassningar.

– I flera år har jag påpekat att det behövs fler chefer, och vi har drivit det fackligt. När Sara Revell Ford tillträdde som vd påbörjade vi en förändringsresa. Den kanske skulle ha kommit tidigare, men du vet, allt tar sin tid.

En del av denna ”förändringsresa” utgörs av ett stort pilotprojekt, vars övergripande mål är att förbättra förutsättningarna för första linjens chefer. I Linköping, norra Västerbotten och i området Ängelholm/Helsingborg ska de få färre medarbetare att ansvara för, och mindre av administrativa uppgifter. Med tiden är det tänkt att omorganisationen ska genomföras i hela landet, berättar Asim Zilic.

Vad har de här stora grupperna och bristen på chefer för fått konsekvenser?

– Det har blivit en ojämn belastning. Någon chef slutar, och då får en annan dubbelt så mycket att göra. Vi har testat andra modeller tidigare för att försöka komma till rätta med problemen, men de har inte visat sig så effektiva. Men jag tror på den nya modellen, där vi rakt av utökar med nya chefer.

Och vad har den här chefsbristen fått för konsekvenser för medarbetarna?

– Man blir inte sedd och inte hörd. Då blir det så att medarbetarna hör av sig till sina fackliga företrädare, och där har vi verkligen agerat.

Man har utvecklat en samverkansmodell, som Asim Zilic säger fungerar på alla nivåer i bolaget, från distriktsnivå upp till koncernnivå.

– Till exempel intervjuas alla som söker chefsjobb på Samhall av fackliga företrädare, som sedan kommer med utlåtanden om huruvida personen är lämplig eller inte. Och det vi säger lyssnar företaget på. Det har hänt att man har backat vid rekrytering.

Så det kommer att bli bättre på Samhall nu?

– För att göra den här resan fullt ut behöver vi resurser, och hur mycket vi får från regeringen vet vi inte än. Men oavsett vilket är ambitionen att den ska bli av. Den är redan på gång, och en första utvärdering kommer under första kvartalet nästa år.

Tim Andersson

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023


Läs även

Nytt råd för mänskliga rättigheter – ”Vi måste tala ...

LIKABEHANDLING Marie Cham, ombudsman på Akademikerförbund...
11 september, 2023

Akademikerförbundet SSR: Socialtjänsten glöms bort i...

LAGSTIFTNING Att kommunerna får mer ansvar för det brot...
6 september, 2023

Forskare: Fler arbetsgivare bör erbjuda vaccination ...

PANDEMIN Det är en av slutsatserna i en ny studie s...
4 september, 2023

Framtidens välfärd i fokus på Frihamnsdagarna

FÖRBUNDET Akademikerförbundet SSR diskuterar framtid...
31 augusti, 2023